Aktuality

26.11.2015 Vlaky v Praze mezi Bubenčí a Holešovicemi jezdí rychleji, cestujícím slouží nová zastávka v Podbabě

Sdružení zhotovitelů vedené Metrostavem dnes předalo investorovi – Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) – zmodernizovaný úsek železniční trati mezi pražskými městskými částmi Bubeneč a Holešovice. Optimalizace této trati je důležitým evropským projektem v oblasti železničního stavitelství, proto se na jeho spolufinancování podílela Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava.

25.11.2015 Přestupní uzel Týniště nad Orlicí nabízí pohodlnější cestování

– Zvýšená, částečně zastřešená nástupiště, podchod nebo bezbariérový přístup pro cestující. To vše přinesla rekonstrukce železniční stanice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, kterou provedla Správa železniční dopravní cesty. Dnes se uskutečnilo její slavnostní ukončení.

23.11.2015 SŽDC dokončila optimalizaci železnice z Chebu do Německa

Optimalizace železniční trati z Chebu ke státní hranici s Německem je hotová. Správa železniční dopravní cesty ji dnes slavnostně zakončila v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Nejzápadnější část 3. tranzitního železničního koridoru tak již čeká jen na elektrizaci a obdobné úpravy navazujícího úseku v Německu.

20.11.2015 Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

Výsledky hospodaření Správy železniční dopravní cesty za prvních devět měsíců letošního roku, problematika prodeje majetku včetně regionálních drah a také rozšíření portfolia centrálních nákupů od roku 2017. Těmito tématy se zabývala Správní rada SŽDC na svém listopadovém jednání.

18.11.2015 Česká železnice je otevřenější a konkurenceschopnější díky implementaci TSI-TAF

Správa železniční dopravní cesty dokončila druhou fázi implementace TSI-TAF do svých informačních systémů. Primárním důvodem realizace projektu je úplné naplnění požadavků na vzájemnou datovou komunikaci danou Nařízením Evropské komise č. 62/2006 (ES) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému, zkráceně TSI–TAF.

10.11.2015 Severomořsko-baltský železniční nákladní koridor (RFC 8) spojující východ se západem zahájil činnost

Po několika letech intenzivních přípravných prací byla 10. listopadu 2015 zahájena činnost Severomořsko-baltského železničního nákladního koridoru (angl. Rail Freight Corridor 8, zkr. RFC 8), který spojuje východ se západem.

10.11.2015 Baltsko-jadranský železniční nákladní koridor (RFC 5) spojuje sever s jihem

Po několika měsících intenzivních přípravných prací se dnes ve Varšavě uskutečnila inaugurace Baltsko-jadranského železničního nákladního koridoru č. 5 (angl. Rail Freight Corridor 5, zkr. RFC 5). Je součástí evropské železniční sítě pro nákladní dopravu sestávající z devíti definovaných železničních nákladních koridorů vytvořených na základě nařízení (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010.

04.11.2015 Elektrotechnika

 

Recepce:
Tel.:+420 222 335 711

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty

Copyrigtht © 2009-2012 SŽDC