Aktuality

26.11.2015 Vlaky v Praze mezi Bubenčí a Holešovicemi jezdí rychleji, cestujícím slouží nová zastávka v Podbabě

Sdružení zhotovitelů vedené Metrostavem dnes předalo investorovi – Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) – zmodernizovaný úsek železniční trati mezi pražskými městskými částmi Bubeneč a Holešovice. Optimalizace této trati je důležitým evropským projektem v oblasti železničního stavitelství, proto se na jeho spolufinancování podílela Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava.

25.11.2015 Přestupní uzel Týniště nad Orlicí nabízí pohodlnější cestování

– Zvýšená, částečně zastřešená nástupiště, podchod nebo bezbariérový přístup pro cestující. To vše přinesla rekonstrukce železniční stanice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, kterou provedla Správa železniční dopravní cesty. Dnes se uskutečnilo její slavnostní ukončení.

23.11.2015 SŽDC dokončila optimalizaci železnice z Chebu do Německa

Optimalizace železniční trati z Chebu ke státní hranici s Německem je hotová. Správa železniční dopravní cesty ji dnes slavnostně zakončila v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Nejzápadnější část 3. tranzitního železničního koridoru tak již čeká jen na elektrizaci a obdobné úpravy navazujícího úseku v Německu.

20.11.2015 Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

Výsledky hospodaření Správy železniční dopravní cesty za prvních devět měsíců letošního roku, problematika prodeje majetku včetně regionálních drah a také rozšíření portfolia centrálních nákupů od roku 2017. Těmito tématy se zabývala Správní rada SŽDC na svém listopadovém jednání.

18.11.2015 Česká železnice je otevřenější a konkurenceschopnější díky implementaci TSI-TAF

Správa železniční dopravní cesty dokončila druhou fázi implementace TSI-TAF do svých informačních systémů. Primárním důvodem realizace projektu je úplné naplnění požadavků na vzájemnou datovou komunikaci danou Nařízením Evropské komise č. 62/2006 (ES) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému, zkráceně TSI–TAF.

10.11.2015 Severomořsko-baltský železniční nákladní koridor (RFC 8) spojující východ se západem zahájil činnost

Po několika letech intenzivních přípravných prací byla 10. listopadu 2015 zahájena činnost Severomořsko-baltského železničního nákladního koridoru (angl. Rail Freight Corridor 8, zkr. RFC 8), který spojuje východ se západem.

10.11.2015 Baltsko-jadranský železniční nákladní koridor (RFC 5) spojuje sever s jihem

Po několika měsících intenzivních přípravných prací se dnes ve Varšavě uskutečnila inaugurace Baltsko-jadranského železničního nákladního koridoru č. 5 (angl. Rail Freight Corridor 5, zkr. RFC 5). Je součástí evropské železniční sítě pro nákladní dopravu sestávající z devíti definovaných železničních nákladních koridorů vytvořených na základě nařízení (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010.

02.11.2015 Informace ze zasedání Správní rady SŽDC

Hodnocení výlukové činnosti, čerpání evropských financí nebo rozšíření stávajících pravidel pro přímý prodej nepotřebných nemovitostí. To jsou zásadní body z programu pravidelného pátečního jednání Správní rady SŽDC.

23.10.2015 Správa železniční dopravní cesty již zveřejnila na svém webu Jízdní řád 2016

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zveřejnila na svých internetových stránkách kompletní Jízdní řád 2016, který vstoupí v platnost 13. prosince letošního roku. Publikováním jízdního řádu na webu plní státní organizace svou zákonnou povinnost.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC