Aktuality

27.09.2013 Druhá fáze implementace evropského nařízení o TSI-TAF

Správa železniční dopravní cesty bude moci zahájit druhou fázi implementace TSI-TAF do svých informačních systémů. Umožnilo to rozhodnutí ministra dopravy, kterým byl projekt schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD). Celkové výdaje projektu dosáhnou 40 milionů Kč. Míra podpory z OPD činí maximálně 16 872 500 Kč, což je 42,5 % ze způsobilých nákladů. Ze státního rozpočtu se uhradí až 7,5 % nákladů, tedy maximálně 2 977 500 Kč. Zbývající část ve výši 20 150 000 Kč zaplatí SŽDC z vlastních zdrojů. Akce naváže na první etapu, která byla slavnostně ukončena letos v květnu.

26.09.2013 SŽDC láká budoucí zaměstnance. Představí své profese školákům.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje na konec září celodenní akci s názvem „Student Cup SŽDC“. Jejím cílem je zvýšit zájem studentů o technické studijní středoškolské obory a zároveň zábavnou formou představit drážní profese. Správce železnice se tak snaží najít budoucí zaměstnance právě do personálně problematických technických oborů. Student Cup SŽDC je proto zaměřen na studenty 8. a 9. tříd základních škol, kteří se budou rozhodovat v nejbližších týdnech o svém budoucím povolání.

26.09.2013 Rekonstrukce zlepší parametry tratě Hranice na Moravě – Horní Lideč

Zlepšení parametrů tratě Hranice na Moravě – Horní Lideč má za cíl rekonstrukce, kterou provede v průběhu letošního podzimu Správa železniční dopravní cesty. Výsledkem prací na jedné koleji mezi stanicemi Vsetín a Valašská Polanka bude mimo jiné klidnější jízda vlaků, kterou umožní zřízení bezstykové koleje.

18.09.2013 Správa železniční dopravní cesty spouští pilotní projekt, který zlepší zabezpečení železničních přejezdů

Dnes slavnostně odstartovala investiční akce SŽDC nazvaná Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, pilotní projekt, jejímž smyslem je modernizace zabezpečovacích zařízení prvních třinácti železničních přejezdů. Projekt, který spolufinancuje Evropská unie, si klade za cíl zmodernizovat v následujících letech další stovky technicky zastaralých železničních přejezdů. Správa železniční dopravní cesty tímto krokem opět významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti na železnici.

18.09.2013 Díky projektu Lubahn se zlepší podmínky pro cestující v Liberci a Varnsdorfu

Atraktivnější přeshraniční spojení v Euroregionu Nisa přinesou investice do drážní infrastruktury v rámci česko-německého projektu Lubahn. Na českém území půjdou na rekonstrukci 5. nástupiště ve stanici Liberec a výstavbu nové zastávky Varnsdorf staré nádraží. Hlavním partnerem projektu je saský ZVON (Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko), dalšími partnery pak SŽDC a Liberecký kraj.

22.08.2013 Druhého září začne platit mimořádná změna železniční osobní dopravy

Správa železniční dopravní cesty připravila od pondělí 2. září 2013 mimořádnou změnu jízdního řádu železniční osobní dopravy na některých tratích. Stalo se tak na základě žádostí dopravců.

13.08.2013 Správa železniční dopravní cesty zahájila rekonstrukci výhybek ve stanici Křižanov

Jak vyplývá ze samotného názvu stavby, jejím hlavním předmětem je rekonstrukce výhybek ve stanici Křižanov ve směru na Havlíčkův Brod (tzv. brodské zhlaví). Částečnými opravami projde navíc i opačný konec stanice (tzv. brněnské zhlaví). Výhybky na brodském zhlaví budou současně vybaveny elektrickým ohřevem. Realizací stavby dojde k dosažení normového stavu a ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

31.07.2013 Na první část optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany naváže za několik let další etapa

Letos na podzim by se mohla rozběhnout dlouho chystaná modernizace tříkolejného koridorového úseku mezi stanicemi Praha-Běchovice a Úvaly. Kvůli snížené kapacitě této frekventované tratě budou některé vlaky využívat objízdnou trasu přes Lysou nad Labem. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v této souvislosti realizovala investiční akci s názvem Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba. Jejím zhotovitelem byla společnost AŽD Praha. Akce byla výrazně spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie.

17.07.2013 Výsledky hospodaření SŽDC

Výsledky hospodaření SŽDC, auditované, neauditované výroční zprávy, čvrtletní zprávy

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC