Aktuality

09.10.2013 Student Cup 2013

01.10.2013 Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty obhájil svou pozici viceprezidenta mezinárodní organizace CER i pro další volební období

Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností CER je bezesporu nejvýznamnější železniční mezinárodní organizací, sdružující jak společností, zabývající se samotnou železniční dopravou, tak správce železniční sítě – manažery infrastruktury. Na valném shromáždění v Záhřebu byl zvolen pro další volební období nový řídící výbor. Pozici viceprezidenta obhájil generální ředitel SŽDC Jiří Kolář.

27.09.2013 Druhá fáze implementace evropského nařízení o TSI-TAF

Správa železniční dopravní cesty bude moci zahájit druhou fázi implementace TSI-TAF do svých informačních systémů. Umožnilo to rozhodnutí ministra dopravy, kterým byl projekt schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD). Celkové výdaje projektu dosáhnou 40 milionů Kč. Míra podpory z OPD činí maximálně 16 872 500 Kč, což je 42,5 % ze způsobilých nákladů. Ze státního rozpočtu se uhradí až 7,5 % nákladů, tedy maximálně 2 977 500 Kč. Zbývající část ve výši 20 150 000 Kč zaplatí SŽDC z vlastních zdrojů. Akce naváže na první etapu, která byla slavnostně ukončena letos v květnu.

26.09.2013 SŽDC láká budoucí zaměstnance. Představí své profese školákům.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje na konec září celodenní akci s názvem „Student Cup SŽDC“. Jejím cílem je zvýšit zájem studentů o technické studijní středoškolské obory a zároveň zábavnou formou představit drážní profese. Správce železnice se tak snaží najít budoucí zaměstnance právě do personálně problematických technických oborů. Student Cup SŽDC je proto zaměřen na studenty 8. a 9. tříd základních škol, kteří se budou rozhodovat v nejbližších týdnech o svém budoucím povolání.

26.09.2013 Rekonstrukce zlepší parametry tratě Hranice na Moravě – Horní Lideč

Zlepšení parametrů tratě Hranice na Moravě – Horní Lideč má za cíl rekonstrukce, kterou provede v průběhu letošního podzimu Správa železniční dopravní cesty. Výsledkem prací na jedné koleji mezi stanicemi Vsetín a Valašská Polanka bude mimo jiné klidnější jízda vlaků, kterou umožní zřízení bezstykové koleje.

18.09.2013 Správa železniční dopravní cesty spouští pilotní projekt, který zlepší zabezpečení železničních přejezdů

Dnes slavnostně odstartovala investiční akce SŽDC nazvaná Přejezdy v úseku Rumburk – Dolní Poustevna, pilotní projekt, jejímž smyslem je modernizace zabezpečovacích zařízení prvních třinácti železničních přejezdů. Projekt, který spolufinancuje Evropská unie, si klade za cíl zmodernizovat v následujících letech další stovky technicky zastaralých železničních přejezdů. Správa železniční dopravní cesty tímto krokem opět významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti na železnici.

18.09.2013 Díky projektu Lubahn se zlepší podmínky pro cestující v Liberci a Varnsdorfu

Atraktivnější přeshraniční spojení v Euroregionu Nisa přinesou investice do drážní infrastruktury v rámci česko-německého projektu Lubahn. Na českém území půjdou na rekonstrukci 5. nástupiště ve stanici Liberec a výstavbu nové zastávky Varnsdorf staré nádraží. Hlavním partnerem projektu je saský ZVON (Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko), dalšími partnery pak SŽDC a Liberecký kraj.

22.08.2013 Druhého září začne platit mimořádná změna železniční osobní dopravy

Správa železniční dopravní cesty připravila od pondělí 2. září 2013 mimořádnou změnu jízdního řádu železniční osobní dopravy na některých tratích. Stalo se tak na základě žádostí dopravců.

13.08.2013 Správa železniční dopravní cesty zahájila rekonstrukci výhybek ve stanici Křižanov

Jak vyplývá ze samotného názvu stavby, jejím hlavním předmětem je rekonstrukce výhybek ve stanici Křižanov ve směru na Havlíčkův Brod (tzv. brodské zhlaví). Částečnými opravami projde navíc i opačný konec stanice (tzv. brněnské zhlaví). Výhybky na brodském zhlaví budou současně vybaveny elektrickým ohřevem. Realizací stavby dojde k dosažení normového stavu a ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC