Aktuality

28.11.2012 Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“

Dnes byla slavnostně zahájena stavba „Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín – Jedlová“. Jedná se o další významnou stavbu, kde je investorem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), a která je spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

27.11.2012 Po téměř 120 letech provozu se železniční most v Týnci nad Sázavou dočká rekonstrukce. Díky evropským dotacím.

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany – Skochovice“ byla dnes slavnostně zahájena. Most převádí jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať přes řeku Sázavu v Týnci nad Sázavou. Rekonstrukce je spolufinancovaná z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

20.11.2012 Projekt „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ úspěšně dokončen

Další významná etapa modernizace české železnice dokončena. Investorem stavby s názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD Praha. Stavba je výraznou mírou spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie.

16.11.2012 GIS

14.11.2012 Od nového jízdního řádu (9. 12. 2012) zavádí SŽDC na trati Břeclav – Přerov – Bohumín pravostranný provoz

Co bude zavedení pravostranného provozu znamenat pro cestující? Od 9. 12. 2012 bude k nástupu a výstupu cestujících ve všech zastávkách na trati Břeclav – Přerov – Bohumín určeno nástupiště vpravo ve směru jízdy. To znamená, že cestující budou na zastávkách zpravidla nastupovat a vystupovat na opačném nástupišti než dosud. V železničních stanicích budou údaje o příjezdu a odjezdu vlaku oznamovány staničním rozhlasem, případně informačními tabulemi.

01.11.2012 Správa železniční dopravní cesty vybrala zhotovitele staveb v Břeclavi a Ústí nad Orlicí

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala další dva zhotovitele nadlimitních zakázek na modernizaci drážní infrastruktury, v tomto případě železničních uzlů. Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabízená cena.

30.10.2012 Dálkové ovládání zabezpečení na trati Česká Třebová – Přerov dokončeno. Dispečeři mají nyní kontrolu i nad železničními přejezdy.

Slavnostně ukončen byl dnes projekt „DOZ Česká Třebová – Přerov“, který zajišťuje systém dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo), včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídicí dispečerské centrum pro tento úsek je umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem AŽD Praha.

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC