Aktuality

02.05.2013 Přejezd je tak bezpečný, jak zodpovědně se na něm řidič chová!

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se již tradičně připojuje k celosvětové kampani ILCAD – Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech. Tento významný den byl v letošním roce stanoven na 7. května a bude součástí celosvětového týdne bezpečnosti v dopravě. Do kampaně je dnes zapojeno přes 45 železničních společností z celého světa.

17.04.2013 Zahájení modernizace trati Rokycany – Plzeň se přiblížilo

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl stížnost firmy Skanska proti výsledkům veřejné zakázky na modernizaci trati Rokycany – Plzeň. Pokud toto rozhodnutí nabude právní moci, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude moci zanedlouho zahájit přestavbu tohoto důležitého úseku 3. koridoru.

16.04.2013 Aktuální odjezdy vlaků lze najít také při vyhledávání spojení

Firma CHAPS ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty a Ministerstvem dopravy oficiálně spustila aplikaci Informační tabule také v systému IDOS, který je součástí Celostátního systému o jízdních řádech (CIS JŘ). Jeho návštěvníci se tak nyní mohou dozvědět aktuální odjezdy vlaků z několika stovek nádraží v České republice.

15.04.2013 Kontakty

03.04.2013 Mimořádná změna jízdního řádu

Správa železniční dopravní cesty připravila na pondělí 8. dubna 2013 mimořádnou změnu jízdního řádu železniční osobní dopravy na některých tratích. Stalo se tak na základě žádostí dopravců.

28.03.2013 Na modernizaci tratě Stéblová – Opatovice nad Labem naváží úpravy dalších úseků

Pardubický kraj vydal v minulých dnech prohlášení, ve kterém se uvádí, že nepodpoří rozdělení modernizace tratě Hradec Králové – Pardubice – Chrudim na více částí. Aby došlo ke správnému pochopení projektu, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) znovu připomíná podstatu záměru.

27.03.2013 Stanice Ústí nad Orlicí získá díky přestavbě nový podchod

Nový podchod a zvýšená nástupiště v železniční stanici Ústí nad Orlicí zvýší bezpečnost cestujících, kteří nyní přicházejí k vlakům přímo přes koleje. Nejen toto zlepšení přinese stavba s názvem Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, jež byla právě dnes slavnostně zahájena. Jejím investorem je Správa železniční dopravní cesty, na financování prací se bude v rámci Operačního programu Doprava podílet i Fond soudržnosti Evropské unie.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC