Aktuality

29.10.2012 Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, k dnes vydané zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal zprávu o hospodaření Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v letech 2009 až 2011.

29.10.2012 Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650–38,616 trati Brno – Havlíčkův Brod dokončena. Opravené jsou mosty, v Dolní Loučkách mají nové moderní nástupiště.

Výrazného zlepšení parametrů se dočkala trať mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem dokončením projektu „Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650–38,616 trati Brno – Havlíčkův Brod“. Rekonstruovány byly mimo jiné dva mosty v km 34,341 a 35,529. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

26.10.2012 Otevření podchodu v Přerově zvýšilo bezpečnost cestujících

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zlepšila podmínky pro cestující a současně zvýšila bezpečnost ve stanici Přerov, která již několik let prochází rozsáhlou modernizací. Díky vstřícnému přístupu stavebních firem zprovoznila ve čtvrtek 25. října v poledne jeden z podchodů. Téměř o měsíc dřív, než se plánovalo, se tak pro příchod k nástupištím přestaly používat úrovňové přechody.

15.10.2012 Seznam osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK

Seznam osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK

15.10.2012 Seznam osvědčení způsobilosti k částečné demontáži a zpětné montáži čelisťových závěrů VZ 200

Seznam osvědčení způsobilosti k částečné demontáži a zpětné montáži čelisťových závěrů VZ 200

15.10.2012 Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek

Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek

11.10.2012 Investice do zabezpečení přejezdů

Aktivní využití prostředků Evropské unie

25.09.2012 Koridor E: traťové zařízení ERTMS v České republice

Odborným seminářem byl dnes slavnostně zahájen důležitý projekt v rámci sjednocení vlakového zabezpečení v prostoru Evropské unie – ERTMS. Investorem projektu v České republice je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, stavbu provede sdružení České technologie pro ETCS, vedené společností AŽD Praha. Projekt Koridor E: traťové zařízení ERTMS v České republice je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím fondu TEN-T.

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC