Aktuality

23.02.2012 Uzavření dohody o platnosti pravidel

Na základě dnešní mimořádné schůzky, kterou inicioval předseda správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty Adolf Jílek s Pavlem Habartou pověřeným vedením SŽDC, platí ode dneška při podepisování právních dokumentů druhým zástupcem generálního ředitele SŽDC nově stanovené rozhodovací podmínky. Dochází tak k názorové shodě mezi předsedou správní rady a Pavlem Habartou pověřeným řízením SŽDC v době, kdy byla medializována otázka výkladu právních účinků jednání správní rady až po tzv. doručení podepsaného usnesení správní rady.

23.02.2012 Upřesnění informací o situaci na SŽDC uváděných v některých médiích

Ve čtvrtečním vydání deníku E15 (23. únor 2012) se v článku o státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) objevily neúplné informace a vyjádření, která pravděpodobně vznikla nedorozuměním na straně ministerstva dopravy. SŽDC proto považuje za korektní, uvést informace na pravou míru. SŽDC je povinna řídit se platnými právními předpisy nikoli názory či domněnkami. Vzhledem k tomu, že nepovažujeme za správné podporovat pravděpodobně mediálně cílený a účelový tlak směrem vůči SŽDC, nebudeme se, s výjimkou následujících informací, k dalšímu mediálnímu vývoji vyjadřovat.

20.02.2012 Výstavba GSM-R pokračuje s podporou financí EU z Děčína přes Všetaty do Kolína

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podepsala se společností Kapsch CarrierCom smlouvu o výstavbě systému GSM-R v železničním úseku Děčín Prostřední Žleb – Děčín východ – Ústí n/L. Střekov – Mělník – Všetaty – Lysá n/L. – Kolín. Trať je součástí připravovaného mezinárodního nákladního koridoru a vybudování systému GSM-R zaručí kompatibilitu traťové komunikace s vlaky zahraničních dopravců a tím i nediskriminační přístup.

09.02.2012 Stabilizace řídících a rozhodovacích procesů státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

V souvislosti s dnešním jednáním správní rady SŽDC byly zavedeny přísnější podmínky v řídících a schvalovacích procesech s cílem stabilizovat SŽDC jako standardní firmu. Byl zaveden tzv. „princip čtyř očí“, tedy pravidlo, kdy klíčové dokumenty bude vždy kromě Ing. Pavla Habarty, pověřeného řízením SŽDC, schvalovat a podepisovat také Ing. Bohuslav Navrátil, dnes jmenovaný náměstek pro provozuschopnost dráhy. Ing. Navrátil je zároveň představitelem zákonné odborné způsobilosti SŽDC jako provozovatele dráhy. Dochází tak mimo jiné k narovnávání již zastaralých pravidel v rozhodovacích principech SŽDC, kdy je nyní rozhodování ale i zodpovědnost rozložena na více manažerů společnosti.

25.01.2012 Dokončení rekonstrukce železničního uzlu Břeclav se blíží

I přes omezení finančních prostředků na rekonstrukce dopravní infrastruktury České republiky se státní organizaci Správa železniční dopravní cesty daří díky snižování nákladů připravovat nové projekty k realizaci důležitých staveb. Dokladem toho je i právě dokončený projekt stavby „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba“. Právě železniční stanice Břeclav je jedním z nejvýznamnějších železničních uzlů mezinárodního významu, spojující Českou republiku s Rakouskem a Slovenskem.

20.01.2012 SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

Fotografie, prezentace

12.01.2012 Slavnostní ukončení stavby Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Hlavními přínosy dokončené stavby je zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h z původních 60-90 km/h a posílení bezpečnosti železničního provozu. Předmětem optimalizace byl jednokolejný úsek dlouhý 32 kilometrů, jehož součástí bylo sedm železničních stanic (Stříbro, Milíkov, Svojšín, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou a Planá u Mariánských Lázní). Úsek je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Stavba byla situována ve velmi složitém a nepřístupném území. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty a výrazným podílem, cca 73 %, se na jejím spolufinancování podílí Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

09.01.2012 Správa železniční dopravní cesty partnerem velké fotografické soutěže k bezpečnosti na železničních přejezdech

Nadace BESIP s podporou Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství a tělovýchovy a mimo jiné také ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, vyhlašuje fotografickou soutěž zaměřenou na bezpečnost silničního provozu a bezpečnost železničních přejezdů.

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC