Aktuality

09.12.2011 Slavnostní zahájení stavby „DOZ Františkovy Lázně - Aš“

Slavnostně zahájena dnes byla další akce zvyšující bezpečnost na české železnici, konkrétně realizace dálkového ovládání zabezpečení trati mezi městy Františkovy Lázně a Aš. Zásadním významem zahajované stavby je především zvýšení bezpečnosti železniční, ale i silniční dopravy – rekonstrukce osmi železničních přejezdů. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC).

06.12.2011 Zahájení stavby Rekonstrukce železniční stanice Stará Paka pro DOZ (dálkové ovládání zabezpečení)

Dnes byla slavnostně zahájena stavba s názvem „Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ“. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu včetně zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejišti a komfortu cestujících při nastupování do vlakových souprav. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

01.12.2011 Výstavba GSM-R pokračuje z Ostravy ke slovenské státní hranici a z Přerova do České Třebové

Odborným seminářem dnes byla slavnostně zahájena další etapa realizace GSM-R na železniční trati Ostrava – Opava, Dětmarovice – státní hranice se Slovenskem a spojku obou hlavních koridorů Přerov – Česká Třebová. Půjde o úseky, které doplní stávající železniční síť již pokrytou celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R. V České republice je systémem GSM-R vybaven kompletní I. a II. národní železniční koridor. GSM-R je systém, který zvyšuje bezpečnost klíčových železničních tratí, a proto je jeho zavádění podporováno Evropskou unií. Stavba „GSM-R, uzel Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová“ má být podle smlouvy do-končena nejpozději v lednu 2013.

29.11.2011 Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Slavnostního uvedení do provozu se dnes dočkaly dva nové železniční tunely Olbramovický a Votický - na modernizovaném úseku IV. tranzitního železničního koridoru. V provozu je již také lichá skupina kolejí v železniční stanici Olbramovice, dále nové zabezpečovací zařízení v Olbramovicích a Voticích včetně autobloku traťového úseku Votice – Olbramovice.

28.11.2011 Železniční stanice Praha Libeň má moderní zabezpečení

Do zkušebního provozu bylo dnes uvedeno nové staniční zabezpečovací zařízení v železniční stanici Praha Libeň. Jedná se o elektronické stavědlo ESA-33 (AŽD Praha), které nahradí fyzicky dožité reléové zabezpečovací zařízení AŽD-71 z počátku sedmdesátých let minulého století. Instalace nového moderního zabezpečovacího zařízení je součástí stavby „Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice 1. část (včetně 2. části)“

24.11.2011 Slavnostní zahájení stavby „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“

Slavnostního zahájení se dnes dočkala další významná etapa modernizace české železnice. Stavba „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ řeší problematiku západní části uzlu od západního zhlaví osobního nádraží železniční stanice Plzeň hl. n. po západní zhlaví stávající železniční stanice Plzeň Jižní předměstí včetně nového přemostění řeky Radbuzy, Prokopovy ulice, Vejprnického potoka a Vejprnické ulice. Do stavby je zahrnuta rovněž výstavba oboustranně prodlouženého podchodu pro cestující v železniční stanici Plzeň hl. n. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

18.11.2011 Mnichovice jsou po opravě jednou z nejhezčích železničních zastávek

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončila opravy železniční zastávky Mnichovice.

07.11.2011 Reakce SŽDC na reportáž ČT ze dne 2. 11. 2011

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vydává tiskové prohlášení v souvislosti s nepřesnými informacemi uvedenými v reportáži Luboše Rosího z České televize.

07.11.2011 Podpis smlouvy Průjezd Plzní

Dnes byla oficiálně podepsána smlouva na modernizaci železničního uzlu Plzeň ve směru III. tranzitního koridoru. Stavbu v hodnotě 942 milionů korun (bez DPH) provede společnost Skanska během následujících dvou a půl let. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti.

01.11.2011 Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (listopad 2011)

Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plá¬nované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce celé liché kolejové skupiny železniční sta¬nice Olbramovice včetně zaústění lokální trati od Sedlčan.

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC