Aktuality

26.08.2011 Správa železniční dopravní cesty zavádí v souvislosti s vysokými teplotami teplotní pomalé jízdy

Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám, kdy teploty na kolejnicích v celé ČR překračují 40 °C, je nutno z důvodu bezpečnosti železniční dopravy pojíždět dle místních podmínek koleje sníženou rychlostí.

23.08.2011 Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I. Průběh prací (1. pololetí 2011)

Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 28. dubna 2011. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

18.08.2011 Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí

Stavba malá svým rozsahem, ale velká významem, spolufinancována Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, trvala necelé 3 měsíce, se dnes dočkala svého slavnostního ukončení.

17.08.2011 Postup prací stavby Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 1. stavba

Pokračují práce na rekonstrukci Mádrova podjezdu a další stavební práce.

16.08.2011 Postup prací na stavbě „Státní hranice se SR – Bystřice nad Olší“

Pro úsek státní hranice se SR – Mosty u Jablunkova byla schválena nová projektová dokumentace na dokončení rekonstrukce tunelu. Během března a dubna byla provedena injektáž tunelu a v současné době probíhá ražba. Od dubna také pokračují práce ve výluce traťové koleje číslo 2 v úseku státní hranice SR – výhybna Šance.

12.08.2011 Informace SŽDC k projektu „Průjezd železničním uzlem Plzeň“

Správa železniční dopravní cesty ušetří s největší pravděpodobností při stavbě „průjezd železničním uzlem Plzeň“ až 600 milionů korun. Naznačují to průběžné výsledky veřejné soutěže na zhotovitele této jedné z největších železničních staveb, které se uskuteční v nejbližší době.

10.08.2011 Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (srpen 2011)

Díky příznivému počasí se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice.

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC