Aktuality

19.12.2011 Projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“ zahájen

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zahájila projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“. Realizací projektu dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy, zvýšení reputace železniční nákladní dopravy v ČR a posílení konkurence vůči silniční dopravě. Podstata projektu spočívá v upgradování a inovaci informačních systémů SŽDC a jejich vzájemnému komunikačnímu propojení, v nastavení vzájemných vazeb a předávání dat takovým způsobem, aby jejich následné fungování (provoz) odpovídalo požadavkům stanoveným dle TSI-TAF (telematické aplikace v nákladní dopravě).

19.12.2011 Obyvatelstvo 2012

16.12.2011 Podnikatelé 2012

15.12.2011 Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650–38,616 trati Brno hl. n. – Havl. Brod“

Účelem dnes slavnostně zahájené stavby je zejména odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního svršku, mj. rekonstrukce dvou mostů v km 34,341 a 35,529. Stávající železniční svršek je z roku 1976. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

14.12.2011 Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480–23,610 a kol. č.1 v km 21,110–27,261 trati Horní Lideč – st. hr. SR“

Zahájená stavba řeší kromě potřebné rekonstrukce Střelenského tunelu z roku 1936 také obnovu koleje č. 1 trati Púchov (SR) – Hranice na Moravě (v úseku od státní hranice se SR do km 27,271) a opravu zastávky Střelná. Rekonstrukcí projde několik mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také nové trakční vedení a úprava sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudé technologie a dálkového řízení trati. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

13.12.2011 Výsledky hospodaření SŽDC za 1. – 3. čtvrtletí 2011 a předpoklad hospodaření roku 2011

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) po vyhodnocení hospodaření za tři čtvrtletí roku 2011 dosáhla velmi dobrých výsledků v oblasti snižování nákladů a zvyšování produktivity práce.

12.12.2011 Zahájení stavby „DOZ Česká Třebová - Přerov“

Oficiálně zahájena dnes byla realizace stavby, která řeší systém dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo) včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy. Vlastní řídící dispečerské centrum pro tento řízený úsek bude umístěno do nové budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

09.12.2011 Reorganizace SŽDC: Snížení počtu organizačních jednotek přinese výrazné úspory a zvýší funkčnost systému

Nové uspořádání vytvoří podmínky pro sloučení činností, které jsou obsahem provozování dráhy a zajištění provozuschopnosti na úrovni organizačních jednotek SŽDC, sloučení správ dopravní cesty a regionálních center provozu (pod SŽDC od 1. 9. 2011). Tím bude dovršen projekt „živé dopravní cesty“ na úrovni organizačních jednotek SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC