Aktuality

18.08.2011 Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí

Stavba malá svým rozsahem, ale velká významem, spolufinancována Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, trvala necelé 3 měsíce, se dnes dočkala svého slavnostního ukončení.

17.08.2011 Postup prací stavby Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 1. stavba

Pokračují práce na rekonstrukci Mádrova podjezdu a další stavební práce.

16.08.2011 Postup prací na stavbě „Státní hranice se SR – Bystřice nad Olší“

Pro úsek státní hranice se SR – Mosty u Jablunkova byla schválena nová projektová dokumentace na dokončení rekonstrukce tunelu. Během března a dubna byla provedena injektáž tunelu a v současné době probíhá ražba. Od dubna také pokračují práce ve výluce traťové koleje číslo 2 v úseku státní hranice SR – výhybna Šance.

12.08.2011 Informace SŽDC k projektu „Průjezd železničním uzlem Plzeň“

Správa železniční dopravní cesty ušetří s největší pravděpodobností při stavbě „průjezd železničním uzlem Plzeň“ až 600 milionů korun. Naznačují to průběžné výsledky veřejné soutěže na zhotovitele této jedné z největších železničních staveb, které se uskuteční v nejbližší době.

10.08.2011 Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (srpen 2011)

Díky příznivému počasí se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice.

30.07.2011 AKTUALIZACE - Správa železniční dopravní cesty stále opravuje silně poškozenou trať, po které projel vlak s historickými vozidly

AKTUALIZACE - Po mimořádné události, při které došlo dne 29. 7. 2011 u Jihlavy k vykolejení historického vozu a parní lokomotivy, byl zjištěn velký rozsah poškození trati, který vedl v úseku Jihlava – Okříšky k jejímu uzavření. Trať je po vykolejení značně poškozena, pravidelné vlaky nahrazuje náhradní autobusová doprava. Část trati je již opravena, na nejhůře poškozených úsecích stále SŽDC koleje opravuje.

25.07.2011 Postup prací na stavbě „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“

Stavba pokračuje rekonstrukcí stanice Třinec a úseku mezi touto stanicí a železniční stanicí Bystřice nad Olší. Rozsah stavby je obdobný jako v loňském roce, ale vzhledem k výhodnému přímému vedení tratě není nutné upravovat její polohu proti současnému stavu. Po rekonstrukci bude možné zvýšit traťovou rychlost až na 160km/h.

20.07.2011 AKTUÁLNĚ: Postup prací na projektu „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“

V celém úseku stavby, tzn. od začátku ve Zbirohu až po konec stavby v železniční stanici Rokycany, probíhají v současné době práce prakticky ve všech stavebních i železničních profesích. Vyrůstají nové části sdělovacího a zabezpečovacího systému, pokračuje výstavba trakčního vedení, probíhá výměna kolejí včetně zemních prací, rekonstrukce mostů a propustků, výstavba nástupišť, odvodňovacích systémů a pokračuje také schválená realizace protihlukových opatření.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC