Aktuality

20.06.2011 Mimořádná tisková konference k otázkám údržby tratí

Pozvánka, prezentace, nákres

18.06.2011 Uváznutí na železničním přejezdu nemusí skončit nehodou, stačí si zapamatovat základní pravidla

Dnešnímu střetnutí autobusu a rychlíku v Chrástu u Plzně se již s nejvyšší pravděpodobností nedalo zabránit, přesto se však řidiči v podobných situacích mnohdy nechovají správně.

18.06.2011 Moderní zabezpečovací zařízení pojistilo zastavení vlaků pro případ selhání lidského faktoru

Zabezpečovací zařízení na trati Svitavy – Ždárec u Skutče dnes zareagovalo na nepovolenou jízdu strojvedoucího osobního vlaku a pojistilo zastavení jiného protijedoucího vlaku.

16.06.2011 SŽDC zajistí co nejrychlejší obnovení bezpečného železničního provozu

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jako provozovatel drah ve vlastnictví státu, zkontroluje ještě před ukončením stávky všechny důležité tratě. Na všech celostátních tratích (koridorových i nekoridorových) budou provedeny kontrolní jízdy z důvodu bezpečného zahájení provozu, a to tři hodiny před plánovaným ukončením stávky až do jízdy prvního vlaku.

15.06.2011 Slavnostní ukončení stavby: REKONSTRUKCE ŽST. NESOVICE, II. ČÁST

Necelý rok probíhala významná rekonstrukce kolejiště v železniční stanici Nesovice. Stavba, která se dnes dočkala svého slavnostního zakončení, je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava. Celkové náklady na rekonstrukci stanice jsou 166 935 207,- Kč bez DPH. Příspěvek z Fondu soudržnosti se předpokládá ve výši 139 513 842,- Kč, což činí 85 % způsobilých výdajů projektu. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

10.06.2011 Mimořádná událost ze dne 5. 6. 2011 v traťovém úseku Vyškov – Ivanovice

Praha, 10. června 2011 – V souvislosti se vznikem mimořádné události dne 5. 6. 2011 v traťovém úseku Vyškov – Ivanovice na Hané vydává Ing. Pavel Habarta, pověřený řízením státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), následující nařízení:

09.06.2011 Správa železniční dopravní cesty zvýší investice do zabezpečení železničních přejezdů

Investice do bezpečnosti železničních přejezdů se v roce 2012 zvýší ve srovnání s letošním rokem o více než třicet procent a dosáhnou částky vyšší než jedna miliarda korun. Dalších téměř 500 milionů bude použito na opravy a údržbu přejezdů. Potvrdil to Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Bude tak pokračovat trend posilování investic do bezpečnosti na přejezdech. „Překonali jsme v tomto směru dopady ekonomické krize a můžeme říci, že příští rok se dostaneme v investicích do bezpečného křížení silnic a železnic na minimálně desetinásobek výdajů z roku 2003, kdy naše společnost vznikla,“ uvedl Pavel Habarta.

20.05.2011 Slavnostní ukončení stavby optimalizace trati Planá u Mariánských lázní - Cheb

Slavnostně ukončena dnes byla stavba „Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb. Dokončením celé části západní větvě III. tranzitního železničního koridoru dojde například ke zkrácení jízdní doby mezi Chebem a Plzní až o půl hodiny. Dalším přínosem stavby je posílení bezpečnosti železničního provozu instalací moderního zabezpečovacího zařízení a zvýšení komfortu pro cestující veřejnost v podobě bezbariérových přístupů nebo informačních systémů. Celkově bylo stavbou dosaženo vyšších technických parametrů trati v souladu s požadavky na transevropskou železniční síť (TEN-T). Rozhodujícím přínosem je splnění evropské přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC a ložné míry UIC – GC.

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC