Aktuality

20.02.2012 Výstavba GSM-R pokračuje s podporou financí EU z Děčína přes Všetaty do Kolína

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podepsala se společností Kapsch CarrierCom smlouvu o výstavbě systému GSM-R v železničním úseku Děčín Prostřední Žleb – Děčín východ – Ústí n/L. Střekov – Mělník – Všetaty – Lysá n/L. – Kolín. Trať je součástí připravovaného mezinárodního nákladního koridoru a vybudování systému GSM-R zaručí kompatibilitu traťové komunikace s vlaky zahraničních dopravců a tím i nediskriminační přístup.

09.02.2012 Stabilizace řídících a rozhodovacích procesů státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

V souvislosti s dnešním jednáním správní rady SŽDC byly zavedeny přísnější podmínky v řídících a schvalovacích procesech s cílem stabilizovat SŽDC jako standardní firmu. Byl zaveden tzv. „princip čtyř očí“, tedy pravidlo, kdy klíčové dokumenty bude vždy kromě Ing. Pavla Habarty, pověřeného řízením SŽDC, schvalovat a podepisovat také Ing. Bohuslav Navrátil, dnes jmenovaný náměstek pro provozuschopnost dráhy. Ing. Navrátil je zároveň představitelem zákonné odborné způsobilosti SŽDC jako provozovatele dráhy. Dochází tak mimo jiné k narovnávání již zastaralých pravidel v rozhodovacích principech SŽDC, kdy je nyní rozhodování ale i zodpovědnost rozložena na více manažerů společnosti.

25.01.2012 Dokončení rekonstrukce železničního uzlu Břeclav se blíží

I přes omezení finančních prostředků na rekonstrukce dopravní infrastruktury České republiky se státní organizaci Správa železniční dopravní cesty daří díky snižování nákladů připravovat nové projekty k realizaci důležitých staveb. Dokladem toho je i právě dokončený projekt stavby „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba“. Právě železniční stanice Břeclav je jedním z nejvýznamnějších železničních uzlů mezinárodního významu, spojující Českou republiku s Rakouskem a Slovenskem.

20.01.2012 SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

Fotografie, prezentace

12.01.2012 Slavnostní ukončení stavby Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Hlavními přínosy dokončené stavby je zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h z původních 60-90 km/h a posílení bezpečnosti železničního provozu. Předmětem optimalizace byl jednokolejný úsek dlouhý 32 kilometrů, jehož součástí bylo sedm železničních stanic (Stříbro, Milíkov, Svojšín, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou a Planá u Mariánských Lázní). Úsek je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Stavba byla situována ve velmi složitém a nepřístupném území. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty a výrazným podílem, cca 73 %, se na jejím spolufinancování podílí Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

09.01.2012 Správa železniční dopravní cesty partnerem velké fotografické soutěže k bezpečnosti na železničních přejezdech

Nadace BESIP s podporou Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva školství a tělovýchovy a mimo jiné také ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, vyhlašuje fotografickou soutěž zaměřenou na bezpečnost silničního provozu a bezpečnost železničních přejezdů.

04.01.2012 Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (leden 2012)

V uplynulém období byly provedeny práce na demontáži opuštěné trati mezi Voticemi a Olbramovicemi a rekonstruované sudé kolejové skupiny v Olbramovicích, včetně demontáže stávajících mostních objektů – opouštěného železničního mostu přes silnici I/18 a zcela přestavovaného rozšiřovaného železničního mostu přes silnici III/11447 z Olbramovic na Božkovice.

04.01.2012 Rok 2011: nejméně mimořádných událostí na železničních přejezdech od roku 2004!

V souvislosti se zveřejněnou statistikou Drážní inspekce České republiky o počtu MU na železničních přejezdech vydává také státní organizace Správa železniční dopravní cesty jako provozovatel drah ve vlastnictví ČR tiskovou zprávu s doplňujícími údaji o železničních přejezdech za sledované období.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC