Aktuality

28.11.2011 Železniční stanice Praha Libeň má moderní zabezpečení

Do zkušebního provozu bylo dnes uvedeno nové staniční zabezpečovací zařízení v železniční stanici Praha Libeň. Jedná se o elektronické stavědlo ESA-33 (AŽD Praha), které nahradí fyzicky dožité reléové zabezpečovací zařízení AŽD-71 z počátku sedmdesátých let minulého století. Instalace nového moderního zabezpečovacího zařízení je součástí stavby „Průjezd železničním uzlem Praha - modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice 1. část (včetně 2. části)“

24.11.2011 Slavnostní zahájení stavby „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“

Slavnostního zahájení se dnes dočkala další významná etapa modernizace české železnice. Stavba „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ řeší problematiku západní části uzlu od západního zhlaví osobního nádraží železniční stanice Plzeň hl. n. po západní zhlaví stávající železniční stanice Plzeň Jižní předměstí včetně nového přemostění řeky Radbuzy, Prokopovy ulice, Vejprnického potoka a Vejprnické ulice. Do stavby je zahrnuta rovněž výstavba oboustranně prodlouženého podchodu pro cestující v železniční stanici Plzeň hl. n. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

18.11.2011 Mnichovice jsou po opravě jednou z nejhezčích železničních zastávek

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončila opravy železniční zastávky Mnichovice.

07.11.2011 Podpis smlouvy Průjezd Plzní

Dnes byla oficiálně podepsána smlouva na modernizaci železničního uzlu Plzeň ve směru III. tranzitního koridoru. Stavbu v hodnotě 942 milionů korun (bez DPH) provede společnost Skanska během následujících dvou a půl let. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti.

07.11.2011 Reakce SŽDC na reportáž ČT ze dne 2. 11. 2011

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vydává tiskové prohlášení v souvislosti s nepřesnými informacemi uvedenými v reportáži Luboše Rosího z České televize.

01.11.2011 Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (listopad 2011)

Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plá¬nované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce celé liché kolejové skupiny železniční sta¬nice Olbramovice včetně zaústění lokální trati od Sedlčan.

26.10.2011 Pilotní projekt ETCS v České republice dokončen

V úseku Poříčany – Kolín byl realizován pilotní projekt Evropského vlakového zabezpečovače (ETCS). Hlavním cílem pilotního projektu je implementace systému ETCS do podmínek železnice ČR. Pilotní projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti.

05.10.2011 Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (říjen 2011)

Vzhledem ke klimatickým podmínkám se mohou plně rozvíjet plánované pracovní postupy, práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu, a to zejména vzhledem k pokračující výluce celé liché kolejové skupiny železniční stanice Olbramovice včetně zaústění lokální trati od Sedlčan.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC