Aktuality

19.12.2011 Projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“ zahájen

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zahájila projekt „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“. Realizací projektu dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy, zvýšení reputace železniční nákladní dopravy v ČR a posílení konkurence vůči silniční dopravě. Podstata projektu spočívá v upgradování a inovaci informačních systémů SŽDC a jejich vzájemnému komunikačnímu propojení, v nastavení vzájemných vazeb a předávání dat takovým způsobem, aby jejich následné fungování (provoz) odpovídalo požadavkům stanoveným dle TSI-TAF (telematické aplikace v nákladní dopravě).

19.12.2011 Obyvatelstvo 2012

16.12.2011 Podnikatelé 2012

15.12.2011 Slavnostní zahájení stavby „Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650–38,616 trati Brno hl. n. – Havl. Brod“

Účelem dnes slavnostně zahájené stavby je zejména odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního svršku, mj. rekonstrukce dvou mostů v km 34,341 a 35,529. Stávající železniční svršek je z roku 1976. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC