Aktuality

30.03.2011 Pokrytí II. tranzitního železničního koridoru technologií GSM-R je i s pomocí peněz EU dokončeno

Dneškem byl slavnostně ukončen projekt další etapy realizace GSM-R na železniční trati Břeclav-Přerov-Petrovice u Karviné. Jde již o druhý český koridor, který je kompletně pokryt celoevropským digitálním rádiovým standardem GSM-R přinášejícím zvýšení bezpečnosti klíčových železničních tratí. V České republice je systémem GSM-R vybaven již I. národní železniční koridor od státní hranice u Děčína, přes Prahu a Brno až do Břeclavi a k rakouské a slovenské hranici.

24.03.2011 Postup prací na stavbě Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Po celé trati v úseku Votice – Benešov u Prahy stále pokračují, postupné výkopy a betonáž základů stožárů trakčního vedení, jejich stavba a vystrojení, následně převěšení vedení a demontáž původních stožárů a základů, úprava kabelizace a součástí zabezpečovacího zařízení, přeložky kabelizace pro možnost výstavby.

16.03.2011 O nás

správa železniční geodézie prostorová poloha koleje železniční bodové pole železniční katastr nemovitostí jednotná železniční mapa staniční plán ochranné pásmo dráhy staničení tratí drážní hranice zajišťovací značka koridor skutečné provedení stavby

03.03.2011 Kontakty

28.02.2011 Pro zodpovědné osoby jsou železniční přejezdy bezpečné. Pro hazardéry bývají smrtelné, ať je zabezpečení jakékoliv.

Česká televize v sobotní reportáži o železničních přejezdech v pořadu Události dne 26. února 2011 uvedla, nebo spíše neuvedla několik zásadních informací, vztahujících se k bezpečnosti a správě železničních přejezdů. Reportáž byla sestříhána účelově, stejně jako vyjádření Drážní inspekce ČR, které v této reportáži bylo neúplné. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) proto nemůže nereagovat. Ani v jednom z případů mimořádných událostí na železnici se nejednalo o zavinění ze strany vlastníka a provozovatele dráhy, tedy SŽDC.

25.02.2011 Bezpečnostní technologie SŽDC zabránila tragédii

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) reaguje na některé nepřesné informace, které se objevily v souvislosti s ranní mimořádnou událostí na trati Senice na Hané – Kostelec na Hané. Není rozhodně pravdou, že by na trati nebyla zavedena dostatečná opatření eliminující vliv lidského faktoru pro zajištění bezpečného řízení provozu.

25.02.2011 Optimalizace rozsahu železniční sítě České republiky - aktuální stav

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pro vyjasnění situace a zabránění možných nejasností uvádí aktuální stav v oblasti optimalizace rozsahu železniční sítě České republiky.

25.02.2011 Zabezpečení infrastruktury železnice České republiky je pro SŽDC prioritou

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) coby subjekt zajišťující provozování dráhy nejen v běžném životě, ale i v případě nevojenských a vojenských krizových stavů, se rozhodla výrazně posílit ostrahu železnice i kontrolu vlastních procesů. Cílem je maximálně zefektivnit bezpečnost klíčových činností SŽDC. Rozhodnutí vyplývá z provedené analýzy bezpečnostních rizik. Ke zvýšení firemní bezpečnosti dochází také v souvislosti s připravovaným převodem zaměstnanců obsluhy dráhy od akciové společnosti České dráhy.

24.02.2011 Slavnostní zahájení rekonstrukce železniční stanice Přerov

Slavnostního zahájení se dnes dočkala již několik měsíců úspěšně probíhající akce „Rekonstrukce železniční stanice Přerov, I. stavba“.

23.02.2011 Kontakty

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC