Aktuality

24.02.2011 Slavnostní zahájení rekonstrukce železniční stanice Přerov

Slavnostního zahájení se dnes dočkala již několik měsíců úspěšně probíhající akce „Rekonstrukce železniční stanice Přerov, I. stavba“.

23.02.2011 Kontakty

18.02.2011 Společný křest knihy Železnicí z Prahy do Kladna

Jiří Ryvola a Mojmír Krejčiřík jsou synonymem pro poetické obrázky a poutavé čtení o fenoménu jménem železnice. Zkratka SŽDC je zase symbolem železniční infrastruktury ČR.

14.02.2011 Hasiči SŽDC se zúčastnili taktického cvičení v Krasíkovském tunelu

Hasičská záchranná služba státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se dnes zúčastnila taktického cvičení hasičských záchranných sborů, Policie ČR a zdravotníků. Do simulované vlakové nehody v Krasíkovském tunelu byly zapojeny všechny složky integrovaného záchranného systému.

11.02.2011 Rekonstrukce železniční stanice Bojkovice včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení dokončena

Bojkovice, 11. února 2011 – Slavnostně ukončena dnes byla další významná stavba zrealizovaná v rámci projektu rekonstrukce vedlejších tratí. Dokončená rekonstrukce železniční stanice Bojkovice ve Zlínském kraji je důležitou etapou postupné rekonstrukce celého traťového úseku, u kterého se předpokládá v cílovém stavu dálkové řízení železničního provozu. Investorem akce byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

10.02.2011 Weby

10.02.2011 Vláda ČR schválila živou dopravní cestu, důležitý prvek transformace české železnice

Vláda České republiky schválila návrh, předložený ministrem dopravy, na převod cca 9 500 zaměstnanců Českých drah pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Toto významné rozhodnutí tak završí transformační proces české železnice, která bude mít od 1. 7. 2011 definitivně oddělenou infrastrukturu a řízení provozu od jednotlivých železničních dopravců.

04.02.2011 Tiskové prohlášení k situaci na trati Číčenice – Volary

PRAHA, 4. února 2011 – Zvyšování zabezpečení drážního provozu je pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) prioritou. Ročně jsou do modernizace zabezpečovacího zařízení v rámci železniční sítě České republiky investovány přibližně 3 miliardy korun.

25.01.2011 Informace k poruše v uzlu Praha 24. 1. 2011

V pondělí 24. ledna 2011 došlo přesně v 14:56:09 hodin na napájecí stanici (NS) Balabenka působením nadproudové ochrany k výpadku přívodu 22 kV. Jako nejpravděpodobnější příčina prvotního působení nadproudové ochrany se jeví přetížení napájecí stanice Balabenka. To mohlo být způsobeno například prudkým nárůstem spotřeby v trakčním vedení. Další možností je zkrat na elektrické lokomotivě, případně na jejím předtápění nebo mohlo dojít k souhře všech těchto okolností.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC