Dokumenty a předpisy

Tato stránka slouží ke zveřejňování dokumentů a vnitřních předpisů, podle nichž SŽDC jedná a rozhoduje, a které jsou chráněny autorským zákonem (viz licenční podmínky). Některé z nich mohou podle právních předpisů ukládat povinnosti i osobám mimo SŽDC.

Informace o dokumentech nebo vnitřních předpisech, a to jednotlivě nebo po skupinách, se zobrazí po vybrání/zadání příslušných parametrů z/do formuláře pro vyhledávání.

Pokud je nalezen nejméně jeden dokument nebo vnitřní předpis, zobrazí se označení jeho řady, číslo (číslo jednací), název a účinnost. Kliknutím na název si můžete zobrazit jeho další identifikační údaje.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně přístupný, zobrazí se rovněž ikona s formátem souboru jeho elektronické podoby. Kliknutím na ikonu si můžete zobrazit jeho textové znění nebo si můžete soubor stáhnout a uložit.

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti (viz Kontakty-ceníky).

POZNÁMKA  Informace o zveřejněném dokumentu nebo vnitřním předpisu se okamžikem nabytí jeho účinnosti zobrazuje rovněž v "Novinkách", a to po dobu cca 2 měsíců.


 

Formulář pro vyhledávání

Zrušit  

Nápověda:

Pro zobrazení nápovědy najeďte myší na filtrovací pole.

Novinky | Všechny typy
Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
čj. 4346/2013-OTH Stanovisko k šířce VSMP v km 16,67 traťového úseku Liberec - Tanvald ve vztahu k ustanovení čl. 42 dílu XVI předpisu SŽDC S3 29.01.2013
čj. 4381/2012-OTH Výjimka z předpisu SŽDC S3, díl IV, čl. 9 - přechodové svary z kolejnice tvaru R 65 na kolejnici tvaru 60 E2 v úseku Mělník - Ústí nad Labem západ 01.02.2012
čj. 5612/05-OP Pokyny pro použití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa železničního spodku 01.01.2006
čj. 7618/09-OTH Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v Kolíně v km 298,866 - stanovisko k navrženým řešením 17.02.2009
čj. 8237/09-OTH Rekonstrukce výhybek č. 7 - 12 v žst. Nučice - stanovisko k navrhovanému řešení 03.04.2009
čj. 9423/11-OTH Výjimka z předpisu S3, díl XII, tab.1 - bezstyková kolej na mostě. Stavba - Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ SO 01 - Rekonstrukce mostu, SO 02 - Železniční svršek. TUDU 1003 04, kol. 2 21.02.2011
čj. 10396/2018-SŽDC-GŘ-O18 Tvorba žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a o osvědčení dopravce, spravování, revize a úpravy manuálů o systému bezpečnosti provozovatele dráhy a o systému provozování drážní dopravy u SŽDC 23.01.2018
čj. 16392/2017-SŽDC-GŘ-O12 Místní pohraniční ujednání o spolupráci provozovatelů drah v přeshraničním provozu na úsecích přeshraničního provozu Český Těšín (ČR) - Cieszyn (PR) 01.06.2017
čj. 16458/2015-O26 Posouzení výhledového rozsahu vlakotvorných a seřaďovacích stanic 27.09.2016
čj. 19521/2017-SŽDC-GŘ-O-12 Dodatkové ujednání ke Smlouvě o navázání infrastruktur SŽDC – DB RegioNetz AG a DB RegioNetz Infrastruktur GmbH pro pohraniční trať Potůčky - Johanngeorgenstadt, kompletní vydání 11.06.2017

656

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC