Dokumenty a předpisy

Tato stránka slouží ke zveřejňování dokumentů a vnitřních předpisů, podle nichž SŽDC jedná a rozhoduje, a které jsou chráněny autorským zákonem (viz licenční podmínky). Některé z nich mohou podle právních předpisů ukládat povinnosti i osobám mimo SŽDC.

Informace o dokumentech nebo vnitřních předpisech, a to jednotlivě nebo po skupinách, se zobrazí po vybrání/zadání příslušných parametrů z/do formuláře pro vyhledávání.

Pokud je nalezen nejméně jeden dokument nebo vnitřní předpis, zobrazí se označení jeho řady, číslo (číslo jednací), název a účinnost. Kliknutím na název si můžete zobrazit jeho další identifikační údaje.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně přístupný, zobrazí se rovněž ikona s formátem souboru jeho elektronické podoby. Kliknutím na ikonu si můžete zobrazit jeho textové znění nebo si můžete soubor stáhnout a uložit.

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti (viz Kontakty-ceníky).

POZNÁMKA  Informace o zveřejněném dokumentu nebo vnitřním předpisu se okamžikem nabytí jeho účinnosti zobrazuje rovněž v "Novinkách", a to po dobu cca 2 měsíců.


 

Formulář pro vyhledávání

Zrušit  

Nápověda:

Pro zobrazení nápovědy najeďte myší na filtrovací pole.

Novinky | Všechny typy
Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice SŽDC SM 112 Plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. ledna 2018) 01.01.2015
SR 2/1(S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 01.05.2013
SR 5/7(S) Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 01.06.1997
SR 12(M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny a doplňky dle 2. novely 01.11.1999
SR 34(E) Nastavování, provoz a údržba reléových ochran trakčního napájecího obvodu 14.07.1979
SR 53 Služební rukověť k vazebním číselníkům SR 70-P, SR 72-P a SR 12(M)-P 01.05.1996
SR 65(S) Měření překážek prostorové průchodnosti tratí celostátních a regionálních ve vlastnictví státu 01.09.2005
SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 01.12.2009
xlsx SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst (číselník od 14. 12. 2014) 01.12.2009
SR 72(Sei) Služební rukověť. Seznam vlakových úseků 01.01.2002

651

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC