Operativně-řídicí

Operativně-řídicí předpisy slouží zejména k provedení okamžitých manažerských nebo jiných zásahů.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
čj. 000/0000 Vydání Dodatku č. 3 Kvalifikačního katalogu - Katalogu prací a jeho technická novelizace 01.07.2016
čj. 338/2008-O11 Gestorský výklad předpisu, čl. 37 a 38 ČD Z11 15.01.2008
čj. 340/2008-O11 Gestorský výklad předpisu, čl. 53 ČD Z11 15.01.2008
čj. 533/2004-O11 Postup při výpravě elektrické jednotky ř. 680 30.06.2004
čj. 1607/2007-O11/PHA Gestorský výklad předpisu, čl. 51 ČD Z11 19.03.2007
čj. 4346/2013-OTH Stanovisko k šířce VSMP v km 16,67 traťového úseku Liberec - Tanvald ve vztahu k ustanovení čl. 42 dílu XVI předpisu SŽDC S3 29.01.2013
čj. 4381/2012-OTH Výjimka z předpisu SŽDC S3, díl IV, čl. 9 - přechodové svary z kolejnice tvaru R 65 na kolejnici tvaru 60 E2 v úseku Mělník - Ústí nad Labem západ 01.02.2012
čj. 7618/09-OTH Rekonstrukce železničního mostu přes Labe v Kolíně v km 298,866 - stanovisko k navrženým řešením 17.02.2009
čj. 8237/09-OTH Rekonstrukce výhybek č. 7 - 12 v žst. Nučice - stanovisko k navrhovanému řešení 03.04.2009
čj. 9423/11-OTH Výjimka z předpisu S3, díl XII, tab.1 - bezstyková kolej na mostě. Stavba - Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ SO 01 - Rekonstrukce mostu, SO 02 - Železniční svršek. TUDU 1003 04, kol. 2 21.02.2011
čj. 23609/13-OTH Aktualizace stanoviska k žádosti o souhlas s odchylným řešením od jednotlivých ustanovení norem ČSN 73 6360-1, ČSN 73 6320+Z1 a předpisu SŽDC S3 31.05.2013
čj. 25347/2015-O12 Gestorský výklad problematiky pojmu „závada“ předpisu SŽDC(ČD) Z1 01.07.2015
čj. 28266/10-OTH Výjimka z předpisu SŽDC S3 díl XII pro stavbu Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk, SO 21-19-07, železniční most v km 6,102 01.06.2010
čj. 35504/2014-O12 Gestorský výklad článku 25 předpisu SŽDC (ČSD) T1 a článků 2463 a 2506 předpisu SŽDC D1 14.08.2014
čj. 37421/2015-SŽDC-O12 Vyhlášení účinnosti změny č. 1 "Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy" 07.09.2015
čj. 41409/2011-OST Oznámení o zrušení Prováděcího nařízení pro železniční hraniční přechody ČR a SR 05.09.2011
čj. 42216/2017-SŽDC-GŘ-O13 Výjimka č. 26 z předpisu SŽDC S3 -Železniční svršek, Díl XII, čl. 39 a 40 20.10.2017
čj. 43254/11-OTH Rekonstrukce mostu v km 29,767 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary 14.09.2011
čj. 47472/10-OTH Výjimka z předpisu SŽDC S3 díl XII pro stavbu Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk, SO 11-19-01, železniční most v km 0,206 12.11.2010
čj. 49123/2017-SŽDC-GŘ-O13 Výjimka č. 27 z předpisu SŽDC S3 -Železniční svršek, Díl XII, čl. 37 a 38 13.12.2017

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC