Operativně-řídicí

Operativně-řídicí předpisy slouží zejména k provedení okamžitých manažerských nebo jiných zásahů.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
čj. 52513/2014-O12 Vyhlášení účinnosti "Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2014" 11.12.2014
čj. 53552/2012-OTH Výjimka z předpisu SŽDC S3, díl IV, čl. 9 - přechodové svary z kolejnice tvaru R 65 na kolejnici tvaru 60 E2 v úseku Dlouhá Třebová - Choceň a v obvodu ŽST Česká Třebová 27.11.2012
čj. 58885/98-O14 Upřesnění k předpisu ČD T 121 čl. 87 - vůle za kladkou 17.06.1998
čj. 62289/2006-O11 Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 (DV) 10.12.2006
čj. S 31478/2013-OTH Opatření k zavedení účinnosti novelizovaného předpisu SŽDC S3/2 "Bezstyková kolej" 22.08.2013
čj. S 34271/2014-O13 Opatření k zavedení účinnosti změny č. 2 předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek" 22.09.2014
D 1 Dopravní a návěstní předpis ve znění změn č. 1 až 3 a výnosů č. 3 až 5 (účinnost od 10. 12. 2017) 01.07.2013
D 40 Dps 356/06.04.2007 06.04.2007
MP č. 3/2014 Metodický pokyn ředitele odboru personálního k předpisu SŽDC Bp1 01.07.2014
Opatření 892/1998-O7 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty: Stanovení podmínek předávání podmínek digitálních dokumentací skutečného provedení od zhotovitele stavby 31.12.1998
Opatření 6238/07-OP Opatření k zavedení účinnosti novelizované normy ČSN 73 6360-2:2007 01.03.2007
Opatření S 6254/2013-OTH Opatření k zavedení účinnosti Změny 1 ČSN 73 6360-2:2013 06.03.2013
Opatření S 50673/09-OTH Opatření k zavedení účinnosti novelizované normy ČSN 73 6360-2:2009 01.11.2009
Pokyn GŘ č. 8/2008 Převzetí předpisů Českých drah, a. s., do gesce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na základě převodu činností provozovatele dráhy, ve znění změny č. 1 01.07.2008
Pokyn GŘ č. 11/2009 Zavedení provozu rekuperace EHV na stejnosměrné trakční proudové soustavě 3kV 01.10.2009
Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 - změna č. 2 01.10.2015
Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2015) 15.10.2009
Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. února 2012) 15.10.2009
PPD č. 1/2008 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Použití písku pro trakční účely (novelizace 09/2008) 01.10.2008
PPD č. 1/2014 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Ověřovací provoz přenosu kódu vlakového zabezpečovače na trati s automatickým hradlem 01.07.2014

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC