Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice SŽDC č. 102 Používání provozních aplikací pro řízení provozu a organizování drážní dopravy 01.11.2016
Směrnice SŽDC č. 108 o postupu při užívání kamerových systémů 21.03.2014
Směrnice SŽDC č. 109 Zobrazování prvků listu grafikonu vlakové dopravy v provozních aplikacích pro organizování a řízení drážní dopravy 19.10.2015
Směrnice SŽDC č. 113 Manuál kontrolní činnosti 10.02.2015
Směrnice SŽDC č. 116 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace rádiových zařízení pracujících v místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 01.07.2016
Směrnice SŽDC č. 119 Provádění ochrany utajovaných informací u státní organizace Správa železniční dopravní cesty 08.09.2017
Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 07.11.2017
Směrnice SŽDC č. 121 Udělování čestných vyznamenání Hasičské záchranné služby státní organizace Správa železniční dopravní cesty 01.01.2018
Směrnice SZDC SM 98 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 09.01.2018
Směrnice SŽDC SM41 Oběh účetních dokladů státní organizace Správa železniční dopravní cesty - Změna č. 3 04.05.2018
Směrnice SŽDC SM41 Oběh účetních dokladů státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 4. května 2018) 07.05.2015
Směrnice SŽDC SM 53 Zadávání veřejných zakázek 01.03.2018
Směrnice SŽDC SM53 Zadávání veřejných zakázek ve znění opravy č. 1 (účinnost od 1. května 2018) 01.03.2018
Směrnice SŽDC SM53 Zadávání veřejných zakázek - Oprava č. 1 01.05.2018
Směrnice SŽDC SM97 Ochrana osobních údajů 25.05.2018
Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby 14.05.2018
SR 12(M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny a doplňky dle 2. novely 01.11.1999
SR 53 Služební rukověť k vazebním číselníkům SR 70-P, SR 72-P a SR 12(M)-P 01.05.1996
T 300 Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 01.01.2010
Výnos č. 1 k D17-1 Výnos č. 1 k předpisu SŽDC D17 - 1 01.04.2017

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC