Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice SŽDC č. 116 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace rádiových zařízení pracujících v místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 01.07.2016
Směrnice SŽDC č. 119 Provádění ochrany utajovaných informací u státní organizace Správa železniční dopravní cesty 08.09.2017
Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 07.11.2017
Směrnice SŽDC č. 121 Udělování čestných vyznamenání Hasičské záchranné služby státní organizace Správa železniční dopravní cesty 01.01.2018
Směrnice SZDC SM 98 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 09.01.2018
Směrnice SŽDC SM41 Oběh účetních dokladů státní organizace Správa železniční dopravní cesty - Změna č. 3 04.05.2018
Směrnice SŽDC SM41 Oběh účetních dokladů státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 4. května 2018) 07.05.2015
Směrnice SŽDC SM 53 Zadávání veřejných zakázek 01.03.2018
Směrnice SŽDC SM53 Zadávání veřejných zakázek ve znění opravy č. 1 (účinnost od 1. května 2018) 01.03.2018
Směrnice SŽDC SM53 Zadávání veřejných zakázek - Oprava č. 1 01.05.2018
Směrnice SŽDC SM71 Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn č. 1 až 5 (účinnost od 1. srpna 2018) 01.08.2018
Směrnice SŽDC SM71 Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty - změna č. 5 01.08.2018
Směrnice SŽDC SM76 Dočasné užívání majetku státu, se kterým hospodaří Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 12.07.2018
Směrnice SŽDC SM88 Dočasné užívání bytového fondu SŽDC 02.07.2018
Směrnice SŽDC SM96 Směrnice pro nakládání s odpady, změna č. 6 13.07.2018
Směrnice SŽDC SM96 Směrnice pro nakládání s odpady ve znění změny č. 1 až 6 (účinnost od 13. července 2018) 01.02.2012
Směrnice SŽDC SM97 Ochrana osobních údajů 25.05.2018
Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby 14.05.2018
SR 12(M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny a doplňky dle 2. novely 01.11.1999
SR 53 Služební rukověť k vazebním číselníkům SR 70-P, SR 72-P a SR 12(M)-P 01.05.1996

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC