Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. května 2014) 01.01.2012
Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě 01.07.2005
Opatření 2673/2014-O12 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu ke kontrolní činnosti 01.02.2014
Opatření 10068/2016-SŽDC-O11 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR 01.04.2016
Opatření 41682/11-O11 Opatření k evidenci provozních výkonů železničních stanic v aplikaci ADPV ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. dubna 2012) 01.09.2011
Pokyn GŘ č. 1/2014 Malorozměrová relé - konstrukční změny 01.03.2014
Pokyn GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení - změna č. 1 04.07.2014
Pokyn GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. července 2014) 24.04.2013
Pokyn GŘ č. 2/2014 Diagnostika tělesa železničního spodku tratí SŽDC prostřednictvím georadaru 18.04.2014
Pokyn GŘ č. 3/2009 Pokyn k rušení drážních vozidel 15.05.2009
Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty 05.09.2016
Pokyn GŘ č. 5/2013 Stanovení pravidel pro provozování, obsluhu, údržbu a opravy určených technických zařízení u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 19.02.2013
Pokyn GŘ č.5/2016 Poskytování příspěvku v rámci studentského programu SŽDC „NádraŽák“ 20.09.2016
Pokyn GŘ č. 7/2017 Poskytování prostor pro provozní součásti zařízení služeb – železniční stanice dopravcům osobní drážní dopravy 01.04.2017
Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má právo hospodařit SŽDC 01.01.2014
Pokyn GŘ č. 10/2015 Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí 01.01.2016
Pokyn GŘ č. 13/2017 Pravidla pro používání obchodní firmy, nového loga a jednotného vizuálního stylu státní organizace Správa železniční dopravní cesty a jejich postupná realizace 07.08.2017
Pokyn GŘ č. 14/2012 Mimořádné události - státní dozor, správní řízení, bezpečnostní doporučení 18.01.2013
Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2014) 13.09.2013
Pokyn GŘ č. 19/2017 Projekt vytvoření, zavedení a udržování systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 28.11.2017

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC