Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Pokyn OST č. 1/2011 Převzetí předpisů akciové společnosti České dráhy 05.04.2011
PPD č. 2/2015 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Výměny zemních lan a vodičů při stavbách, opravách a rekonstrukcích venkovních vedení vn a vvn, které křižují železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu 01.03.2015
PPD č. 3/2014 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Ověřovací provoz organizování drážní dopravy na trati vybavené radioblokem – druhá etapa – změna č. 1 20.09.2015
PPD č. 3/2014 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Ověřovací provoz organizování drážní dopravy na trati vybavené radioblokem – druhá etapa – ve znění změny č. 1 (účinnost od 20. září 2015) 14.12.2014
PPD č. 4/2014 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Organizační opatření k zavedení změny č. 2 předpisu SŽDC D1 a SŽDC D3, zavedení nového předpisu SŽDC D4 - změna č. 1 11.09.2015
PPD č. 4/2014 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Organizační opatření k zavedení změny č. 2 předpisu SŽDC D1 a SŽDC D3, zavedení nového předpisu SŽDC D4 ve znění změny č. 1 (účinnost od 11. září 2015) 09.12.2014
PPD č. 4/2017 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Opatření k provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel 15.03.2017
PPD č. 5/2010 Pokyn provozovatele dráhy stanovující pravidla pro měření a zjišťování na železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů 01.09.2010
PPD č. 5/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech - příprava, realizace a provoz 24.08.2016
PPD č. 7/2011 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Přístup interních a externích subjektů k technologické datové síti 01.02.2012
PPD č. 8/2010 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací - změna č. 4 01.01.2016
PPD č. 8/2010 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, ve znění změn č. 1 až 4 (od 1. ledna 2016) 01.11.2010
Řád R1 Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace - ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. 11. 2017) 01.07.2017
Řád R1 Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, změna č. 1 01.11.2017
Řád R1/1 Organizační řád Generálního ředitelství 01.03.2017
Řád R1/1 Organizační řád Generálního ředitelství (účinnost od 1. 11. 2017) 01.11.2017
Řád R1/1 Organizační řád Generálního ředitelství ve znění změny č. 1 až 5 (účinnost od 1. ledna 2017 26.06.2015
Řád R1/2 Organizační řád Stavební správy západ - změna č. 3 01.09.2017
Řád R1/2 Organizační řád Stavební správy západ - Změna č. 2 10.03.2015
Řád R1/2 Organizační řád Stavební správy západ ve znění změn č. 1 až 3 (účinnost od 1. září 2017) 01.11.2013

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC