Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Rozhodnutí GŘ č. 3/2014 Zrušení některých řídicích aktů 01.07.2014
Rozhodnutí GŘ č. 4/2012 Zrušení některých řídicích aktů 01.12.2012
Rozhodnutí GŘ č. 4/2017 Určení zaměstnanců pro zajištění systému managementu hospodaření s energií 16.10.2017
S 2/3 Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních dráhách celostátních a regionálních 01.01.2014
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012) 30.06.2006
Směrnice GŘ č. 24 Statut interního auditu a kontroly 01.10.2003
Směrnice HZS č. 19/2012 Zajištění bezpečného stavu vypnutého trakčního vedení 20.04.2012
Směrnice HZS č. 20/2012 Odborná příprava zaměstnanců HZS SŽDC 01.05.2012
Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty 01.08.2017
Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému 01.05.2008
Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 01.01.2008
Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty - Změna č. 1 15.02.2012
Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn 01.10.2007
Směrnice SŽDC č. 35 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 02.06.2017
Směrnice SŽDC č. 36 Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel ve znění změny č. 1 (účinnost od 15. srpna 2013) 01.05.2008
Směrnice SŽDC č. 36 Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel - změna č. 1 15.08.2013
Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 07.01.2013
Směrnice SŽDC č. 43 Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správa železniční dopravní cesty - změna č. 1 24.02.2016
Směrnice SŽDC č. 43 Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1 (účinnost od 24. února 2016) 20.02.2015
Směrnice SŽDC č. 48 Směrnice o zpracování, kontrole, vedení a předkládání dokumentace požární ochrany ke schválení - novelizace 05/2011 - změna č. 2 01.09.2017

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC