Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Řád R3 Podpisový řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, změna č. 8 01.10.2017
Řád R4 Pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace - změna č. 6 01.01.2017
Řád R4 Pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ve znění 1-6, změny (účinnost od 1. ledna 2017) 01.09.2011
Řád R6 Bezpečnostní řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty 01.07.2013
Řád R 10 Řád informatiky 01.12.2016
Řád SŽDC č. 7 Metrologický řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty 01.03.2010
Rozhodnutí 33154/2016-SŽDC-O8 Rozhodnutí o zrušení Směrnice SŽDC č. 94 - Uveřejňování uzavřených obchodních smluv 01.09.2016
Rozhodnutí GŘ č. 1/2017 Plán auditní činnosti Správy železniční dopravní cesty na rok 2017, změna č. 1 01.09.2017
Rozhodnutí GŘ č. 1/2017 Plán auditní činnosti Správy železniční dopravní cesty na rok 2017 - ve znění změny č. 1 (účinnost od 11. 9. 2017) 06.02.2017
Rozhodnutí GŘ č. 3/2014 Zrušení některých řídicích aktů 01.07.2014
Rozhodnutí GŘ č. 4/2012 Zrušení některých řídicích aktů 01.12.2012
Rozhodnutí GŘ č. 4/2017 Určení zaměstnanců pro zajištění systému managementu hospodaření s energií 16.10.2017
S 2/3 Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních dráhách celostátních a regionálních 01.01.2014
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012) 30.06.2006
Směrnice GŘ č. 24 Statut interního auditu a kontroly 01.10.2003
Směrnice HZS č. 19/2012 Zajištění bezpečného stavu vypnutého trakčního vedení 20.04.2012
Směrnice HZS č. 20/2012 Odborná příprava zaměstnanců HZS SŽDC 01.05.2012
Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, změna č. 1 (účinnost od 28. 11. 2017) 28.11.2017
Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1 01.08.2017
Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému 01.05.2008

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC