Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice SŽDC č. 48 Směrnice o zpracování, kontrole, vedení a předkládání dokumentace požární ochrany ke schválení - novelizace 05/2011 - ve znění změny č. 1 až 2 (účinnost od 1. září 2017) 01.05.2011
Směrnice SŽDC č. 49 Směrnice o školení a odborné přípravě zaměstnanců v oblasti požární ochrany ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. září 2015) 01.06.2012
Směrnice SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury ve znění změny č. 1 (účinnost od 14. dubna 2014) 01.10.2012
Směrnice SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury - změna č. 1 14.04.2014
Směrnice SŽDC č. 56 Směrnice o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 01.02.2014
Směrnice SŽDC č. 58 Směrnice pro zpracování Plánu vyrozumění a svolání 13.06.2013
Směrnice SŽDC č. 59 Směrnice pro zpracování Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury 28.06.2012
Směrnice SŽDC č. 64 Směrnice o pracovních úrazech 25.02.2015
Směrnice SŽDC č. 66 Směrnice o provádění specializované kontrolní činnosti u státní organizace Správa železniční dopravní cesty 01.08.2009
Směrnice SŽDC č. 67 Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství 01.09.2011
Směrnice SŽDC č. 69 Směrnice pro tvorbu jízdního řádu státní organizace Správa železniční dopravní cesty 13.12.2015
Směrnice SŽDC č. 70 Směrnice pro přidělování kapacity dráhy ad hoc a využívání přidělené kapacity dráhy na tratích provozovaných SŽDC 01.07.2013
Směrnice SŽDC č. 71 Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty - změna č. 4 01.02.2017
Směrnice SŽDC č. 71 Protipožární opatření při provozování parních lokomotiv na železniční dopravní cestě, kterou provozuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn č. 1 až 4 (účinnost od 1. února 2017) 01.12.2011
Směrnice SŽDC č. 82 Koncepce rozvoje diagnostiky dopravní cesty pro roky 2009 - 2013 01.12.2009
Směrnice SŽDC č. 85 Služebnosti, zřizování, oceňování a stanovení finančních náhrad v rámci státní organizace Správa železniční dopravní cesty - změna č. 1 07.06.2016
Směrnice SŽDC č. 85 Služebnosti, zřizování, oceňování a stanovení finančních náhrad v rámci státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1 (účinnost od 7. června 2016) 28.11.2014
Směrnice SŽDC č. 89 Zdravotní služby poskytované zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. července 2015) 14.01.2013
Směrnice SŽDC č. 92 Provoz a užívání informačního systému Registr vozidel 01.07.2011
Směrnice SŽDC č. 93 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 07.02.2017

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC