Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice SŽDC č. 96 Směrnice pro nakládání s odpady - změna č. 5 17.05.2017
Směrnice SŽDC č. 96 Směrnice pro nakládání s odpady ve znění změny č. 1 až 5 01.02.2012
Směrnice SŽDC č. 98 Postup při nakládání s podezřelými předměty, nástražnými výbušnými systémy a nebezpečnými látkami 21.05.2012
Směrnice SŽDC č. 99 Zabezpečení přípravy a průběhu provozování dráhy v zimních podmínkách 01.10.2016
Směrnice SŽDC č. 101 Používání provozních aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení 01.05.2014
Směrnice SŽDC č. 102 Používání provozních aplikací pro řízení provozu a organizování drážní dopravy 01.11.2016
Směrnice SŽDC č. 108 o postupu při užívání kamerových systémů 21.03.2014
Směrnice SŽDC č. 109 Zobrazování prvků listu grafikonu vlakové dopravy v provozních aplikacích pro organizování a řízení drážní dopravy 19.10.2015
Směrnice SŽDC č. 113 Manuál kontrolní činnosti 10.02.2015
Směrnice SŽDC č. 116 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace rádiových zařízení pracujících v místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 01.07.2016
Směrnice SŽDC č. 119 Provádění ochrany utajovaných informací u státní organizace Správa železniční dopravní cesty 08.09.2017
Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 07.11.2017
SR 2/1(S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 01.05.2013
SR 12(M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny a doplňky dle 2. novely 01.11.1999
SR 53 Služební rukověť k vazebním číselníkům SR 70-P, SR 72-P a SR 12(M)-P 01.05.1996
T 300 Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 01.01.2010
Výnos č. 1 k D17-1 Výnos č. 1 k předpisu SŽDC D17 - 1 01.04.2017
Výnos č. 1 Sm 11/2006 Výnos č. 1 k Směrnici GŘ č. 11/2006 01.11.2017
Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 15. října 2015) 01.09.2014
Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy - změna č. 3 (účinnost od 1. dubna 2017) 01.04.2017

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC