Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
S 3 Železniční svršek - Změna č. 2 01.10.2014
S 3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2 01.01.2010
S 3/2 Bezstyková kolej 01.09.2013
S 3/3 Železniční svršek úzkorozchodných drah 01.01.2003
S 3/4 Nedestruktivní zkoušení kolejnic 01.02.1997
S 3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku 01.09.2013
S 3 díl I Železniční svršek. Základní ustanovení ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl II Železniční svršek. Zařazení kolejí a výhybek do řádů ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl III Železniční svršek. Zajištění prostorové polohy koleje ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl IV Železniční svršek. Kolejnice ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl IX Železniční svršek. Výhybky a výhybkové konstrukce ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl V Železniční svršek. Kolejnicové podpory ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl VI Železniční svršek. Spojovací a upevňovací součásti železničního svršku ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl VII Železniční svršek. Sestavy železničního svršku a jejich použití ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl VIII Železniční svršek. Zvláštní konstrukce železničního svršku ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl X Železniční svršek. Kolejové lože a jeho uspořádání ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XI Železniční svršek. Uspořádání stykované a bezstykové koleje ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XII Železniční svršek. Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XIII Železniční svršek. Úprava železničního svršku pro speciální zařízení dopravní cesty ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XIV Železniční svršek. Propojky, lanová propojení, ukolejnění a izolované styky kolejnic ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC