Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
S 6 Předpis Správa tunelů 01.04.2001
S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního dlouhodobého hmotného majetku obdobného charakteru 01.02.2017
S 8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel 01.01.2012
S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů 01.01.2005
S 9 Pevná jízdní dráha 01.03.2012
S 10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohybliých plošin u statních drah 23.01.2017
S 65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah 01.06.1999
S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v České republice 01.11.1982
S 67 Vady a lomy kolejnic 01.01.2017
S 68 Vady betonových pražců 01.05.2004
S 111 Pracovní postupy pro udržování, hlavní opravy a obnovy železničního svršku. Výhybky 01.05.1952
Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006
Směrnice GŘ č. 28/2005 Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky 30.03.2006
Směrnice HZS č. 22/2012 Metodické listy taktických postupů zásahů na železnici 15.06.2012
Směrnice SŽDC č. 51 Směrnice pro provádění prohlídek a měření výhybek ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. července 2015) 01.10.2008
Směrnice SŽDC č. 51 Směrnice pro provádění prohlídek a měření výhybek - Změna č. 1 01.07.2015
Směrnice SŽDC č. 52 Směrnice pro provádění technických kontrol speciálních vozidel 01.06.2015
Směrnice SŽDC č. 72 Zajištění jízdy vlaků na málo využívaných tratích státní organizace Správa železniční dopravní cesty 10.06.2012
Směrnice SŽDC č. 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání 02.06.2015
Směrnice SŽDC č. 77 Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 2. generace 01.10.2010

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC