Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice SŽDC č. 79 Směrnice SŽDC pro hubení plevelů - změna č. 2 01.09.2017
Směrnice SŽDC č. 79 Směrnice SŽDC pro hubení plevelů ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. 9. 2017) 25.03.2013
Směrnice SŽDC č. 83 Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů 10.12.2012
Směrnice SŽDC č. 100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy, změna č. 1 10.12.2017
Směrnice SŽDC č. 100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy ve znění změny č. 1 (účinnost od 10. prosince 2017) 11.12.2016
Směrnice SŽDC č. 103 Řešení ekologických škodních událostí 01.07.2013
Směrnice SŽDC č. 104 Provozní intervaly a následná mezidobí 01.10.2013
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace investiční výstavby SŽDC - ve znění změny č. 1 24.03.2017
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investičních akcí SŽDC - změna č. 1 06.06.2017
Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 01.09.2017
Směrnice SŽDC č. 118 - Grafický manuál Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 01.09.2017
Směrnice SŽDC SM 112 Plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID - Změna č. 1 04.01.2018
Směrnice SŽDC SM 112 Plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. ledna 2018) 01.01.2015
SR 5/7(S) Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 01.06.1997
SR 34(E) Nastavování, provoz a údržba reléových ochran trakčního napájecího obvodu 14.07.1979
SR 65(S) Měření překážek prostorové průchodnosti tratí celostátních a regionálních ve vlastnictví státu 01.09.2005
SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 01.12.2009
xlsx SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst (číselník od 14. 12. 2014) 01.12.2009
SR 72(Sei) Služební rukověť. Seznam vlakových úseků 01.01.2002
SR 101/182 01 Soupis materiálu pro železniční svršek. Jednoduchá výhybka tvaru R 65-1: 9-190 na dřevěných pražcích-jazyky ze srdcovkové kolejnice tvaru T 01.01.1977

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC