Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
SR 65(S) Měření překážek prostorové průchodnosti tratí celostátních a regionálních ve vlastnictví státu 01.09.2005
SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 01.12.2009
xlsx SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst (číselník od 14. 12. 2014) 01.12.2009
SR 72(Sei) Služební rukověť. Seznam vlakových úseků 01.01.2002
SR 101/182 01 Soupis materiálu pro železniční svršek. Jednoduchá výhybka tvaru R 65-1: 9-190 na dřevěných pražcích-jazyky ze srdcovkové kolejnice tvaru T 01.01.1977
SR 101/182 02 Soupis materiálu pro železniční svršek. Jednoduchá výhybka tvaru R 65-1: 9-300 na dřevěných pražcích-jazyky ze srdcovkové kolejnice tvaru T 01.01.1977
SR 101/186 01 Soupis materiálu pro železniční svršek. Celá křižovatková výhybka tvaru CR 65-1: 11-300 na dřevěných pražcích, s plochými žebrovými pokladnicemi 01.01.1978
SR 101/186 02 Soupis materiálu pro železniční svršek. Celá křižovatková výhybka tvaru CR 65-1: 11-300 na dřevěných pražcích s jazyky tvaru R 65 01.01.1989
SR 101(S) Služební rukověť. Seznam soupisů materiálu pro železniční svršek 01.01.1977
SR 103/2(S) Služební rukověť. Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé propracování, střední opravy a komplexní rekonstrukce železničního svršku - koleje 01.10.1983
SR 103/3(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej 01.08.2010
SR 103/4(S) Využívání měřicích vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod zatížením 01.08.2010
SR 103/5(S) Služební rukověť. Měření výhybek 25.04.1988
SR 103/6(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu železničního svršku. Výhybky soustavy R 65, S49 a T 01.07.1989
SR 103/6-2(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu železničního svršku. Výhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace 01.12.2010
SR 103/7(S) Služební rukověť. Pasportní evidence železničního svršku ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. prosince 2014) 01.01.2005
SR 103/8(S) Komentář ČSN 73 6360. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje 01.03.2011
SR 103/8(S) Komentář ČSN 73 6360. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje. Interaktivní tabulka pro výpočet hodnot podle Přílohy II.-5 01.03.2011
SR 104/1(S) Služební rukověť. Pracovní postupy sanace pražcového podloží pod výhybkami 01.07.1986
SR 104/2(S) Služební rukověť. Pracovní postupy sanace pražcového podloží staničních a traťových kolejí 01.01.1989

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC