Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
TS 5/2010-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Návěstění jízdy na cílovou kolej podle rozhledových poměrů. Vydání I 01.09.2010
TS 6/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620. Část 2. Návěstění. Vydání I 01.10.2008
TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače. První vydání 01.01.2012
TS 9/2009-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Trolejové vedení s přívodní kolejnicí pro trakční soustavy AC 25 kV a DC 3 kV. Vydání I 01.11.2009
TS 11/2009-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Eliminace ztráty šuntu na staniční koleji. Vydání II. 01.01.2011
TS SŽDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 25.01.2018
V 7 Trakční výpočty 23.05.1982
V 65 Předpis pro provoz indikátoru horkoběžnosti 01.01.1981
V 65/1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel 01.07.2005
V 65/1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel ve znění: PPD č. 4/2017 (učinnost od 15. 3. 2017) 01.07.2005
Výnos č.2 Výnos č. 2 k předpisu SŽDC D7/2 01.04.2017
Z 1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 01.06.2007
Z 1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení - Změna č. 1 01.12.2014
Z 2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení - Změna č. 2 01.03.2013
Z 2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení - změna č. 1 01.12.2001
Z 11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2016) 01.01.2001
Z 11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení - změna č. 1 01.06.2016

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC