Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
E 2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek 01.01.2011
E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 01.01.2011
E 4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie 01.01.2011
E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 01.01.2011
E 7 Předpis pro provoz elektrických pevných napájecích zařízení drážních kolejových vozidel 01.01.2011
E 8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení 01.05.2013
E 10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení 01.01.2011
E 11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 01.08.2016
E 15 Předpis pro měření parametrů trakčního vedení měřicím vozem MVPTZ 96 č. CZ SŽDC 99 54 93-63 001-7 01.04.2013
E 500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení 01.01.2010
E 500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení - Změna č. 1 01.01.2011
I 15 Správa číselníků 01.01.2005
Is 10 Směrnice SŽDC pro užívání informačních systémů provozovatele dráhy (SPIS) 01.07.2011
M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny a doplňky dle 2. novely 01.11.1999
M 14 Předpis pro poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům Českých drah 01.02.2003
M 21 Předpis pro staničení železničních tratí 01.06.2000
MP 36435/2016-SŽDC-O12 Metodický pokyn ke Směrnici SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy 11.12.2016
MP S 338/11-OAE Metodický pokyn pro přezkušování a schvalování tabulek přejezdů 01.04.2011
MP S 14107/11-OTH Metodický pokyn pro stanovení skupiny příčné přechodnosti vozidel 01.06.2011
MP S 26996/11-OTH Metodický pokyn pro zřizování konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu 01.10.2012

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC