Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
MP S 26996/11-OTH Metodický pokyn pro zřizování konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu 01.10.2012
MP S 30135/2015-O13 Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 01.09.2015
MP S 41608/2015-SŽDC-O13 Metodický pokyn pro navrhování, výstavbu a údržbu nízkých protihlukových clon 01.11.2015
MP S 43941/2016-SŽDC-O15 Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně 01.11.2016
MP S 43941/2016-SŽDC-O15 Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně 01.11.2016
MP S 52552/2015-SŽDC-O13 Metodický pokyn pro navrhování, výstavbu a údržbu kolejových absorbérů hluku 01.01.2016
O 3 Zásady pro obnovu rozrušené železniční sítě za válečného stavu 15.04.2002
O 4 Předpis pro technickou ochranu a obnovu železnic za branné pohotovosti státu 01.01.1998
O 5 Předpis pro organizaci a činnost obnovovacích jednotek ČD v branné pohotovosti státu 01.01.1998
PMR 1/85-PMR Směrnice pro úpravy zabezpečovacích zařízení na neelektrizovaných tratích při ústředním zásobování osobních vozů elektrickou energií 01.01.1986
PMR 1/92-PMR Předpis pro výstavbu, údržbu, obnovu a opravu návěstidel 27.09.1992
PMR 5/84-PMR Směrnice pro úpravy zapojení staničních zabezpečovacích zařízení k omezení výskytu předčasných změn návěstních znaků 01.10.1984
PMR 7/85-PMR Směrnice pro úpravy světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na vedlejších tratích k zamezení ztrát vlakového šuntu 01.08.1985
PMR 14/86-PMR Směrnice pro měření relé měřícím stolem ASC 80-102 01.01.1987
PMR 18/86-PMR PMR Kategorie železničních tratí z hlediska mostů 01.09.1987
PMR 20/86-PMR Směrnice pro ochranu sdělovacích kabelů před nebezpečnými indukčními a korozními vlivy ve stykových pásmech dvou trakčních proudových soustav v místech souběhu stejnosměrné trakční proudové soustavy a silového trojfázového vedení 01.06.1987
Pokyn GŘ č. 4/2017 Podmínky pro použití regulátorů v obvodech osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 05.04.2017
Pokyn GŘ č. 5/2014 Postup zaměstnanců SŽDC při poruše kolejového obvodu 14.12.2014
Pokyn GŘ č. 5/2017 Jednotný systém práce helpdeskových pracovišť pro oblast informačních technologií na organizačních složkách SŽDC s využitím centrální helpdeskové aplikace 05.04.2017
Pokyn GŘ č.6/2016 Zřízení a provozování kalibračních úseků pro ověřování funkčnosti diagnostických systémů diagnostické jednotky pro nedestruktivní kolejnic 17.11.2016

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC