Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
MP 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15 Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy 15.01.2018
MP S 338/11-OAE Metodický pokyn pro přezkušování a schvalování tabulek přejezdů 01.04.2011
MP S 14107/11-OTH Metodický pokyn pro stanovení skupiny příčné přechodnosti vozidel 01.06.2011
MP S 26996/11-OTH Metodický pokyn pro zřizování konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu 01.10.2012
MP S 30135/2015-O13 Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 01.09.2015
MP S 41608/2015-SŽDC-O13 Metodický pokyn pro navrhování, výstavbu a údržbu nízkých protihlukových clon 01.11.2015
MP S 43941/2016-SŽDC-O15 Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně 01.11.2016
MP S 43941/2016-SŽDC-O15 Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně 01.11.2016
MP S49251/2017-SŽDC-GŘ-O11 Metodický pokyn pro plánování, konstrukci a zveřejňování výlukových nákresných jízdních řádů 01.01.2018
MP S 52552/2015-SŽDC-O13 Metodický pokyn pro navrhování, výstavbu a údržbu kolejových absorbérů hluku 01.01.2016
MP SŽDC PO-7/2018-GŘ/MP1 Metodický pokyn pro práci v informačním systému sledování pomalých jízd 01.04.2018
O 3 Zásady pro obnovu rozrušené železniční sítě za válečného stavu 15.04.2002
O 4 Předpis pro technickou ochranu a obnovu železnic za branné pohotovosti státu 01.01.1998
O 5 Předpis pro organizaci a činnost obnovovacích jednotek ČD v branné pohotovosti státu 01.01.1998
PMR 1/85-PMR Směrnice pro úpravy zabezpečovacích zařízení na neelektrizovaných tratích při ústředním zásobování osobních vozů elektrickou energií 01.01.1986
PMR 1/92-PMR Předpis pro výstavbu, údržbu, obnovu a opravu návěstidel 27.09.1992
PMR 5/84-PMR Směrnice pro úpravy zapojení staničních zabezpečovacích zařízení k omezení výskytu předčasných změn návěstních znaků 01.10.1984
PMR 7/85-PMR Směrnice pro úpravy světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na vedlejších tratích k zamezení ztrát vlakového šuntu 01.08.1985
PMR 14/86-PMR Směrnice pro měření relé měřícím stolem ASC 80-102 01.01.1987
PMR 18/86-PMR PMR Kategorie železničních tratí z hlediska mostů 01.09.1987

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC