Seminář možnosti řešení hlukové zátěže

25. 2. 2010
Poděbrady

Odborný garant semináře:

Mgr. Bohumír Trávníček
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ředitelství
Samostatné oddělení životního prostředí
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
tel.: 972 235 674
fax: 972 235 325
mobil: 724 590 160
e-mail: TravnicekB@szdc.cz


Program:

  • Úvodní slovo
    (Ing. Jozef Ďurčanský, starosta města; Ing. Radek Vičar, zástupce investora - SŽDC)
  • Historické souvislosti řešení hlukové zátěže v Poděbradech, problematika projekční přípravy
    (Ing. Jiří Urbánek, Ing. Tomáš Mátl, SŽDC)
  • Vyhodnocení výsledků měření hluku – srovnání stavu před a po realizaci protihlukových opatření
    (Ing. Jan Hlaváček, VUZ, a.s.)
  • Vliv instalace absorbérů na dohlédací činnost
    (Ing. Martin Táborský, Odbor traťového hospodářství; SŽDC)
  • Prezentace zástupce dodavatele I.
    (Ing. Vladimír Dubský, Jörg Happe; Vossloh)
  • Prezentace zástupce dodavatele II.
    (David Benton, Roland van Uuden, Aleš Pech, CorusRail/VolkerRail)
  • Pohled zhotovitelů – problematika montáže absorbérů
    (Ing. Jaroslav Šimůnek, Jaroslav Doskočil, SGJW Hradec Králové;
    Ing. Jiří Navrátil, Chládek a Tintěra Pardubice)
  • Zhodnocení účinnosti opatření v oblasti řešení hlukové zátěže
    (Mgr. Bohumír Trávníček, SŽDC; Ing. Jan Hlaváček, VUZ, a.s.)
  • Exkurze – úsek trati s absorbéry

 

Ve čtvrtek, 25. 2. 2010 se v Poděbradech sešli účastníci odborného semináře, aby řešili otázku hlukové zátěže na železniční infrastruktuře. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty, (SŽDC) v Poděbradech místo vybudování protihlukových stěn vyměnila kolejnice a nechala na ně nainstalovat kolejnicové absorbéry hluku.

Seminář byl první příležitostí pro zhodnocení celého projektu. Vedle představitelů SŽDC přivítal hosty v kongresovém centru Lázeňská kolonáda starosta města Josef Ďurčanský a náměstek generálního ředitele SŽDC Radek Vičar. Jiří Urbánek a Tomáš Mátl zasadili projekt do historických souvislostí. Poté byla Janem Hlaváčkem z Výzkumného ústavu železničního prezentována zpráva o vyhodnocení výsledků měření hlukové zátěže před a po instalaci absorbérů hluku. Martin Táborský z Odboru traťového hospodářství SŽDC prezentoval vliv instalace kolejnicových absorbérů na dohledací činnost.

Po přestávce zástupci výrobců kolejnicových absorbérů prezentovali své produkty, které byly v Poděbradech instalovány. Následovala prezentace aspektů, které montáž přináší. Odpolední část doplnila podrobná prezentace výsledků experimentálního měření hluku ve dvou traťových úsecích u souprav s kompozitními brzdovými špalky na vozech Eas ČD Cargo v relaci Třebušice – Řečany a závěrečné shrnutí Bohumíra Trávníčka ze SŽDC.

Seminář byl zakončen v úseku trati 231 v ulici U Bažantnice, kde byla možnost detailního prohlédnutí instalovaných absorbérů včetně možnosti srovnání poklesu hluku oproti úseku bez absorbérů při průjezdu pravidelných vlaků.

Oficiální materiály ke stažení

Historie – Projekce (PDF, 306 kB)
Ing. Jiří Urbánek, Ing. Tomáš Mátl, SŽDC

Vyhodnocení výsledků měření (PDF, 3,5 MB)
Ing. Jan Hlaváček, VUZ, a.s.

Vliv instalace absorbérů – dohledací činnost (PDF, 550 kB)
Ing. Martin Táborský, Odbor traťového hospodářství; SŽDC

Prezentace zástupce dodavatele I. (PDF, 1,5 MB)
Ing. Vladimír Dubský, Jörg Happe; Vossloh

Prezentace zástupce dodavatele II. (PDF, 1,8 MB)
David Benton, Roland van Uuden, Aleš Pech, CorusRail/VolkerRail

Problematika montáže absorbérů (PDF, 5,1 MB)
Ing. Jaroslav Šimůnek, Jaroslav Doskočil, SGJW Hradec Králové; Ing. Jiří Navrátil, Chládek a Tintěra Pardubice

Zhodnocení účinnosti opatření (PDF, 800 kB)
Mgr. Bohumír Trávníček, SŽDC; Ing. Jan Hlaváček, VUZ, a.s.

Exkurze – úsek trati s absorbéry


 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC