Centre of Shared Services

Director of Centre of Shared Services
Ing. Stanislav Brablík   brablik@szdc.cz
Director's Office     tel. +420 972 235 950  
Adress:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Centrum sdílených služeb Praha
Pernerova 2819/2a
130 00  Praha

Reception
Phone:+420 222 335 711
(during working hours Mo-Fr)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.