Regional Directorate Prague

Regional Directorate's director
Ing. Zdeněk Vondrák     vondrak@szdc.cz
Director's Office tel. +420 972 226 404 fax. +420 972 226 405  
Adrress:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Reception
Phone:+420 222 335 711
(during working hours Mo-Fr)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.