Optimisation of Zábřeh na Moravě - Krasíkov Railway Section

Project number: 2002/CZ/16/P/PT/013
Project location: Pardubice Region, Olomouc Region
Corridor: 2, 3
Project start date: 1. April 2004
Project completion date: 1. January 2007
EU financial resources: Fond soudržnosti 2004 - 2006
Approved Project total cost: 113,540,398 €   ( 3,633,292,736 Kč )
Approved EU contribution: 72,779,814 €   ( 2,328,954,048 Kč )
Final beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
National co-financing authority: State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Construction supervision: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Contractor: Sdružení Zábřeh-Krasíkov(Stavby silnic a želenic a.s., Subterra a.s. a Metrostav, a.s,)
Detailed design contractor, author´s supervision: SUDOP Praha a.s.
Supervision contractor: Babtie Group
Date of project financing decision: 25. March 2004
Project approved by: European Commission
Ref.No. of the decision: 2002/CZ/16/P/PT/013

Reception
Phone:+420 222 335 711
(during working hours Mo-Fr)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.