Dolní Žleb III

Project number: 15250156
Project location: Karlovy Vary Region
The exact place of realization: Teplá
Project start date: 1. May 2016
EU financial resources: Evropský fond pro regionální rozvoj
Approved Project total cost: 4 703 816 Kč
Approved EU contribution: 3 338 046 Kč
Final beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
National co-financing authority: Státní fond životního prostředí
Contractor: PE-REZA, spol. s r.o.
Date of project financing decision: 11. June 2015
Project approved by: Státní fond životního prostředí
Project approved within the priority axis: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Intervention area: 6.3. biotopů podél drážních těles na území kraje Vysočina

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.