Dolní Žleb III

Project number: 13148086
Project location: Vysočina Region
Project start date: 31. July 2014
Project completion date: 30. October 2015
EU financial resources: Evropský fond pro regionální rozvoj
Approved Project total cost: 2 790 166 Kč
Approved EU contribution: 1 962 557 Kč
Final beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
National co-financing authority: Státní fond životního prostředí
Contractor: Wotan Forest, a.s.
Date of project financing decision: 30. October 2014
Project approved by: Státní fond životního prostředí
Project approved within the priority axis: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Intervention area: 6.3. biotopů podél drážních těles na území kraje Vysočina

Reception
Phone:+420 222 335 711
(during working hours Mo-Fr)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.