Dolní Žleb III

Project number: 11100156
Project location: Ústí nad Labem Region
The exact place of realization: Dolní Žleb
Corridor: 1, 2, 3, 4
Project start date: 20. May 2014
Project completion date: 31. August 2014
EU financial resources: Evropský fond pro regionální rozvoj
Approved Project total cost: 29 651 807 Kč
Approved EU contribution: 18 018 048 Kč
Final beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
National co-financing authority: Státní fond životního prostředí
Contractor: Minova Bohemia s.r.o.
Date of project financing decision: 28. April 2014
Project approved by: Státní fond životního prostředí
Project approved within the priority axis: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Intervention area: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.