Dolní Žleb III

Project number: 13148596
Project location: Vysočina Region
The exact place of realization: Jívoví
Project start date: 31. March 2014
Project completion date: 31. August 2015
EU financial resources: Evropský fond pro regionální rozvoj
Approved Project total cost: 13 893 855 Kč
Approved EU contribution: 9 040 082 Kč
Final beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
National co-financing authority: Státní fond životního prostředí
Contractor: Unigeo, a.s., HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Date of project financing decision: 5. December 2014
Project approved by: Státní fond životního prostředí
Project approved within the priority axis: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Intervention area: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů

Reception
Phone:+420 222 335 711
(during working hours Mo-Fr)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.