Dolní Žleb III

Project number: 13147886
Project location: Ústí nad Labem Region
The exact place of realization: Hýskov, Velká Bukovina, Zbečno
Project start date: 28. July 2014
Project completion date: 31. December 2014
EU financial resources: Evropský fond pro regionální rozvoj
Approved Project total cost: 17 252 228 Kč
Approved EU contribution: 11 914 733 Kč
Final beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
National co-financing authority: Státní fond životního prostředí
Contractor: Rocknet, s.r.o., ARCADIS CZ, a.s.
Date of project financing decision: 6. October 2014
Project approved by: Státní fond životního prostředí
Project approved within the priority axis: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Intervention area: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.