Smlouvy

ID Sponsor Subject Title File
3033 27.05.2016 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu - instalace PTNS 3kV DC
3032 27.05.2016 SŽDC Smlouva Odstranění závad BOZP na budovách v obvodu žst. Brno a Vranovice
3031 27.05.2016 SŽDC Smlouva Opravy napájecích systémů u OŘ Brno
3030 27.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 156,598 tratě Brno - Č. Třebová v TK1+TK2
3029 27.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava přejezdu v km 8,506 a výh. č. 7 a 8 v žst. Brno-Chrlice
3028 27.05.2016 SŽDC Smlouva 32012 WebComposT
3027 27.05.2016 SŽDC Smlouva Výroba a dodání táhel ke speciálním vozidlům
3026 27.05.2016 SŽDC Smlouva Demolice postradatelných objektů: Pohránov a Moravský Lačnov
3025 27.05.2016 SŽDC Smlouva Zpracování podkladů pro monitoring projektů spolufinancovaných z Fondu soudržnosti v rámci OPD
3024 27.05.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany
3023 27.05.2016 SŽDC Smlouva Modernizace spádoviště v ŽST Praha-Libeň vč. protihlukových opatření
3022 26.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava haly OTV Hulín
3021 26.05.2016 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2016 v obvodu 2 ST Nymburk
Smlouva o zabezpečení mobilizační poddodávky za krizového stavu
3020 26.05.2016 SŽDC Smlouva Provádění cyklických oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení SŽDC 2016 v obvodu SSZT Praha východ
3019 26.05.2016 SŽDC Smlouva Odstranění a likvidace porostu v obvodu ST ÚL" pro OBLAST Č. 1
3018 26.05.2016 SŽDC Smlouva Odstranění a likvidace porostu v obvodu ST ÚL
3017 26.05.2016 SŽDC Smlouva Celková oprava fasády objektu Lovosice OTV
3016 26.05.2016 SŽDC Smlouva Revize a technické prohlídky elektrických zařízení UTZ
3015 26.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Praha Ruzyně
3014 26.05.2016 SŽDC Smlouva Čištění a opravné práce na objektech SMT v traťovém úseku Ledečko - Čerčany
3013 26.05.2016 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice (mimo)-Ramzová (mimo)- Jeseník (mimo )
3012 26.05.2016 SŽDC Smlouva Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů v obvodu SMT Praha OŘ Praha - Odstranění graffiti a vyčištění objektů na trati Benešov u Prahy - Praha hl.n.
3011 25.05.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce v TÚ Vráž u Písku - Čimelice
3010 25.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje Vodňany - Strunkovice nad Blanicí v km 10,415 - 12,290
3009 25.05.2016 SŽDC Smlouva TSO 1 SK žst.Dívčice km 234,490-235,000
3008 25.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava propustků Prachatice - Chroboly
3007 25.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostů Čimelice - Mirovice
3006 25.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 78,173, trati Valašské Meziříčí - Frýdek-Místek
3005 25.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava budovy Hranice - RZZ + rampa
3004 25.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava budovy Přerov - st. č. 9
3003 25.05.2016 SŽDC Smlouva Servis, údržba a revize EPS, EZS, ASHS v obvodu OŘ OLC
3002 25.05.2016 SŽDC Smlouva Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)
3001 24.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava bytových objektů v obvodu Karlovy Vary
3000 24.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava provozních objektů v obvodu Karlovy Vary
2999 24.05.2016 SŽDC Smlouva Odstranění havárie vodovodní přípojky k objektu zastávky Duchcov
2998 24.05.2016 SŽDC Smlouva Úklid a likvidace skládek odpadu 2016 v obvodu ST Praha východ
2997 24.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava železničního svršku v úseku Louky n. O. - Karviná hl. n.
2996 24.05.2016 SŽDC Smlouva Chemické hubení plevele u OŘ HK 2016
2995 23.05.2016 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice (mimo) - Ramzová (mimo )-Jeseník (mimo)
2994 23.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 3,485 trati Kutná Hora hl.n. - Zruč nad Sázavou
2993 23.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava objektu traťové distance Benešov
2992 20.05.2016 SŽDC Smlouva Dodávka návěstí a značek
2991 20.05.2016 SŽDC Smlouva Revize a oprava šesti železničních vozů
2990 20.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava STS 6 kV a osvětlení žst. - Dluhonice
2989 20.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava zokruhování EPS Praha hlavní nádraží - ED Křenovka
2988 20.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava optických spojovacích cest odb. Balabenka
2987 20.05.2016 SŽDC Smlouva Výstavba nové železniční zastávka Červenka zastávka
2986 20.05.2016 SŽDC Smlouva Správa kmenových dat dodavatelů a odběratelů v SAP
2985 20.05.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
2984 20.05.2016 SŽDC Smlouva Zdopravnění části kolejiště v ŽST Ústí n.L. západ, včetně úprav žel.svršku; Rekonstrukce části TV v ŽST Ústí nad Labem západ
2983 20.05.2016 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice
2982 19.05.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce na trati Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí
2981 19.05.2016 SŽDC Smlouva Opravy infrastruktury po mimořádných událostech v obvodu OŘ Praha - Oprava ukradených zpětných kabelů TM Praha Běchovice
2980 19.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava přístřešku 1A v žst. Kolín
2979 19.05.2016 SŽDC Smlouva Demolice v obvodu OŘ Praha - Demolice str. domku č. p. 882 Kladno - Rozdělov
2978 19.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava GPK v TÚ Pečky - Poříčany
2977 19.05.2016 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce v obvodu OŘ Plzeň
2976 19.05.2016 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce v obvodu OŘ Plzeň
2975 19.05.2016 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce v obvodu OŘ Plzeň
2974 19.05.2016 SŽDC Smlouva Svařování a navařování, opravné broušení zařízení v obvodu OŘ Plzeň
2973 19.05.2016 SŽDC Smlouva Svařování a navařování, opravné broušení zařízení v obvodu OŘ Plzeň
2972 19.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 27,326 trati Kojetín – Valašské Meziříčí
2971 19.05.2016 SŽDC Smlouva DOZ Břeclav
2970 19.05.2016 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu pro oblast Pardubic
2969 19.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava zastávky Čestice
2968 19.05.2016 SŽDC Smlouva Svařování a navařování, opravné broušení zařízení v obvodu OŘ Plzeň
2967 19.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 40,040 a 21,350 trati Březnice - Písek
2966 19.05.2016 SŽDC Smlouva TSO výhybek č. 11 a 12 v žst. Hluboká nad Vltavou - Zámostí
2965 19.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava železničního přejezdu v km 336,111 ve Šťáhlavech
2964 18.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava měřícího systému GPR
2963 18.05.2016 SŽDC Smlouva ŽST Ostrava hl.n. - oprava zastřešení ŘS
2962 18.05.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 2,362 trati Šternberk-Hanušovice včetně výstavby PZZ
2961 18.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava výhybky č. 58 v ŽST Olomouc hl. n. po MU 30.03.2016
2960 18.05.2016 SŽDC Smlouva Příprava a zpracování projektů staveb pro SMT na rok 2016
2959 18.05.2016 SŽDC Smlouva Nákup trakčního materiálu na údržbu zařízení provozuschopnosti
2958 18.05.2016 SŽDC Smlouva Zprostředkování burzovních obchodů - centralizovaný nákup elektrické energie a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno
2957 17.05.2016 SŽDC Smlouva Výškové a horolezecké práce u OŘ Brno - ST Jihlava
2956 17.05.2016 SŽDC Smlouva Pryžové podložky pro podkladnicové upevnění
2955 16.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava propustků Louny - Libochovice
2954 13.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava kamerového systému v úseku Praha Libeň - odb. Sluncová
2953 13.05.2016 SŽDC Smlouva Demolice str. domku čp. 41, Královice u Zlonic
2952 13.05.2016 SŽDC Smlouva Statické elektroměry typu ZMG310
2951 13.05.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled
2950 12.05.2016 SŽDC Smlouva Výměna ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno - ST Břeclav
2949 12.05.2016 SŽDC Smlouva TNS Blansko - oprava transformátoru dekompenzace
2948 12.05.2016 SŽDC Smlouva Zabezpečení skalního svahu v km 165,080 - 165,510 trati Brno - Česká Třebová
2947 12.05.2016 SŽDC Smlouva Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot(ČR) – Kúty (SR)
2946 12.05.2016 SŽDC Smlouva Modernizace trati Brno-Přerov,5.stavba Kojetín.Přerov
2945 12.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava el. rozvodu Rejkovice
2944 12.05.2016 SŽDC Smlouva Sanace důlních škod v úseku Louky nad Olší - Karviná hl. n., kol. č.0
2943 12.05.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín
2942 12.05.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.
2941 12.05.2016 SŽDC Smlouva Svařovací dávky pro údržbu železničního svršku
2940 12.05.2016 SŽDC Smlouva Dodávka nátěrových hmot
2939 12.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava Přerov-Lověšice-st. č. 3 - statické zajištění
2938 12.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava přístřešku Kotojedy
2937 12.05.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce na trati Prosenice – Hranice n. M.
2936 12.05.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce na trati Nezamyslice - Přerov
2935 12.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava TV t.ú. Prostějov - Vrbátky
2934 11.05.2016 SŽDC Smlouva Modernizace trati Brno.Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín
2933 10.05.2016 SŽDC Smlouva Souvislá výměna pražců v úseku Dobřejovice odb. - žst. Chotýčany včetně
2932 10.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava budov zastávek na trati č. 183 Železná Ruda - Plzeň
2931 10.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a kolejí v žst. Chrást u Plzně
2930 10.05.2016 SŽDC Smlouva Úklid nástupišť a údržba přilehlých ploch v uzlu Plzeň
2929 10.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.
2928 10.05.2016 SŽDC Smlouva Sanace žel. spodku poškozeného sesuvem v km 408,000 - 408,100 Nového spojení
2927 10.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava strážního domku čp. 452 Nymburk
2926 10.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 34,090 trati Mladá Boleslav - Stará Paka
2925 10.05.2016 SŽDC Smlouva Odstranění postradatelných objektů v obvodu ST Liberec
2924 10.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava výpravní budovy Stvolínky
2923 10.05.2016 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u SMT 2016-2017
2922 09.05.2016 SŽDC Smlouva Revize elektrických zařízení ve správě SSZT
2921 09.05.2016 SŽDC Smlouva Nákup multilicence "Tenký klient" pro měřící ústřednu ReadEN
2920 06.05.2016 SŽDC Smlouva Odstranění a likvidace porostů 2016 v obvodu ST Praha východ
2919 06.05.2016 SŽDC Smlouva Strojní čištění v obvodu Český Těšín
2918 06.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostů Varnsdorf - Varnsdorf staré nádraží st.hr.
2917 06.05.2016 SŽDC Smlouva 31072 Dopravní deník - rozvoj (verze 5.90)
2916 06.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava mechanického dělení Ždírec - Blovice
2915 06.05.2016 SŽDC Smlouva Horní Planá - oprava vodovodní přípojky
2914 06.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek na trati Řevnice - Dobřichovice 1. a 2. kol.
2913 06.05.2016 SŽDC Smlouva Pořízení akčních plánů pro hluk z hlavních železničních tratí a pro hluk z železničních tratí v aglomeracích Praha a Brno - fáze II
2912 06.05.2016 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Bludov-Jeseník, přeložky plynu
2911 05.05.2016 SŽDC Smlouva Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT
2910 05.05.2016 SŽDC Smlouva Dodávky a pokládky koberců pro potřeby GŘ SŽDC - 2016
2909 04.05.2016 SŽDC Smlouva Přesun hmot v lokalitě Strašnice
2908 04.05.2016 SŽDC Smlouva Zajištění bezpečnostních služeb v areálu GŘ SŽDC Pernerova
2907 04.05.2016 SŽDC Smlouva Rozvody chlazení kanceláří „střední křídlo Z3“ v objektu GŘ SŽDC Dlážděná
2906 04.05.2016 SŽDC Smlouva Rozvody chladícího potrubí v Z1- Z2 v objektu GŘ SŽDC Dlážděná
2905 04.05.2016 SŽDC Smlouva Elektrická požární signalizace v objektu GŘ SŽDC Křižíkova
2904 04.05.2016 SŽDC Smlouva Výměna ocelových součástí, svařování v obvodu VTM1 - 2016
2903 04.05.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“
2902 04.05.2016 SŽDC Smlouva Dodávky pulovrů SŽDC – 2016
2901 04.05.2016 SŽDC Smlouva Dodávky bundokošil SŽDC s krátkým rukávem – 2016
2900 04.05.2016 SŽDC Smlouva Poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti EU
2899 04.05.2016 SŽDC Smlouva 72200 Support a maintenance software ASPE pro 1. pololetí 2016
2898 04.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava napájení SpS Bohumín
2897 04.05.2016 SŽDC Smlouva Výměna kotvení v obvodu žst. Ostrava hl.n.
2896 04.05.2016 SŽDC Smlouva Regenerace kolejnic u ST Praha západ
2895 04.05.2016 SŽDC Smlouva Vybudování EPZ v žst. Brno hl .n., kolej č. 603
2894 04.05.2016 SŽDC Smlouva Definitivní odstranění skalního řícení na trati Hanušovice - Staré Město p. S.
2893 03.05.2016 SŽDC Smlouva Komunikační kampaň železniční spojení Praha - Letiště Václava Havla
2892 03.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava strážního domku č. 59 v Hanušovicích
2891 03.05.2016 SŽDC Smlouva Dodávky pracovní obuvi SŽDC 2015
2890 03.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava základů TV v obvodu OŘ
2889 03.05.2016 SŽDC Smlouva Zajištění vydavatelského servisu a grafického zpracování pro interní bulletin Moje železnice na rok 2016
2888 03.05.2016 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Martinice v K. - Kunčice n. L. km 92,443 - 93,520
2887 03.05.2016 SŽDC Smlouva Likvidace nežádoucí vegetace v úseku Choceň - Týniště nad Orlicí – Meziměstí
2886 03.05.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování projektu a výkon autorského dozoru projektanta „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, oprava místních komunikací v Úvalech“
2885 29.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava osvětlovacích věží v žst. Pečky, Velim, Poříčany, Český Brod
2883 29.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek na trati Benešov - Trhový Štěpánov
2882 29.04.2016 SŽDC Smlouva Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016 - 2017
2881 28.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava opěrné zdi v km 348,026-348,174 v žst. Kolín
2880 28.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava zapojovačů žst. Praha Libeň
2879 28.04.2016 SŽDC Smlouva Likvidace nebezpečného a ostatního odpadu z provozoven obvodu SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha
2878 28.04.2016 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic v obvodu ST Most
2877 28.04.2016 SŽDC Smlouva Poskytování služeb v oblasti prohlídek, oprav a úprav poplachových systémů
2876 28.04.2016 SŽDC Smlouva Poskytování služeb v oblasti prohlídek, oprav a úprav zařízení pro požární signalizaci
2875 28.04.2016 SŽDC Smlouva Generální oprava náprav přívěsných vozíků za MUV
2874 28.04.2016 SŽDC Smlouva Regenerace kolejnic u ST Jihlava
2872 27.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava TK Opava západ - Skrochovice
2871 27.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava budov zastávek na trati č. 177 Pňovany - Bezdružice
2870 27.04.2016 SŽDC Smlouva Doplnění počítačů náprav Třebčín
2869 27.04.2016 SŽDC Smlouva Čištění štěrkového lože, výměna pražců a kolejnic v úseku Klatovy - Přeštice
2868 27.04.2016 SŽDC Smlouva Výměna pražců a kolejnic v úseku Bor - Tachov první etapa
2867 27.04.2016 SŽDC Smlouva Měření 3D osy koleje a evidence staničníků v lokalitách Valašské Meziřící – Rožnov p. R. a Vsetín – Velké Karlovice
2866 27.04.2016 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TU2391, Veselí nad. M. - Sudoměřice nad M. – v KM 0,8 – 15,0
2865 27.04.2016 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TÚ 2302, Nesovice - Veselí nad Moravou – v KM 40,4 – 88,3
2864 27.04.2016 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TU1271, Hrušovany nad Jevišovkou – Silůvky – v KM 93,0 – 136,5
2863 27.04.2016 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TU1201, Znojmo - Okřížky – v KM 100,6 – 170,1
2862 27.04.2016 SŽDC Smlouva 32. Zaměření ŽBP a 3D osy koleje, TÚ 1961, Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, km 0,45 – 39,23
2861 27.04.2016 SŽDC Smlouva Měření 3D osy koleje č. 1, TÚ 2191, Bruntál – Krnov, km 63,63 – 86,74
2860 27.04.2016 SŽDC Smlouva Zaměření ŽBP a 3D osy koleje, TÚ 2282, TÚ 2291 a TÚ2281, lokalita Kravaře ve Slezsku
2859 27.04.2016 SŽDC Smlouva Měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TÚ 2302, Veselí nad Moravou – Vlárský Průsmyk v KM 88,3 – 163,5
2858 27.04.2016 SŽDC Smlouva Měření 3D osy koleje a evidence staničníků v lokalitách Lipová Lázně – Javorník a Zlaté Hory
2857 27.04.2016 SŽDC Smlouva Tvorba zajištění PPK s měřením 3D osy koleje č. 2, TÚ 2363, st. hr. ČR/SR – Horní Lideč v km 21,085 – 27,271
2856 27.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Plzeň
2855 27.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Strakonice
2854 27.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu OŘ Plzeň
2853 27.04.2016 SŽDC Smlouva TSO výhybek č. 1, 3, 4, 5, 6 v žst. Počátky
2852 27.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek v uzlu Plzeň
2851 27.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu km 16,120 Blanice
2850 27.04.2016 SŽDC Smlouva Úklidy podchodů a lávek oblast Plzeň
2849 27.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek v žst. Klatovy
2848 27.04.2016 SŽDC Smlouva Opravu propustku km 43,652 trati Č. Budějovice - Č. Kříž
2847 27.04.2016 SŽDC Smlouva ŽST Petrovice u Karviné - oprava zastřešení nástupiště
2846 27.04.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Hanušovice
2845 26.04.2016 SŽDC Smlouva Sociální program v obvodu OŘ Praha - Oprava haly ST Beroun
2844 26.04.2016 SŽDC Smlouva Herbicidy 2016
2843 25.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. Stavba“
2842 25.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva na Tunel Ejpovice – geofyzikální ověřování homogenity nadloží tunelu a geodetické měření deformací v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“
2841 25.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava 1.SK a výhybek v žst. Všetaty - TOR
2840 25.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava sekačky Zetor PZ A00283
Dodatek č.1
2839 22.04.2016 SŽDC Smlouva 75030 Upgrade IS evidence pomalých jízd
2838 22.04.2016 SŽDC Smlouva Dodávka materiálu TV
2837 22.04.2016 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu pro oblast Hradce Králové a Liberce
2836 22.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty“
2835 22.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu „Výstavba PZS v km 15,850 (P4635) v trati Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město“
2834 22.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení projektu stavby vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně“
2833 22.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení projektu stavby vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdružice"
2832 22.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení stavby Název zakázky: „Revitalizace trati České Budějovice – Volary – ZL č. 4“
2831 22.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zajištění inženýrskogeologického průzkumu ve stadiu přípravy „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec“
2830 22.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zajištění inženýrskogeologického průzkumu ve stadiu přípravy „Sanace skalních objektů v km 5,550 – 19,280 trati Železná Ruda – Plzeň“
2829 21.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava stan. kolejí a výhybek v žst. Kácov
2828 21.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava budovy zastávky Zdislava
2827 21.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava budovy zastávky Josefův Důl
2826 21.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava výpravní budovy Mladějov na Moravě
2825 21.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava náhradních dílů nástaveb kolejové mechanizace MUV 69 – UNHN 500, UNHZ 500, HR 3001
2824 21.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava náhradních dílů na kolejovou mechanizaci MUV, PV, PVK
2823 21.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 110,051, trati Krnov - Opava východ
2822 21.04.2016 SŽDC Smlouva Vyvazovací oprava MVTV 2-100
2821 21.04.2016 SŽDC Smlouva Nákup materiálu pro opravy TV v obvodu Ostrava
2820 20.04.2016 SŽDC Smlouva Dvouleté prohlídky VÚD a oprava dílů
2819 20.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba u ST v obvodu PS Jablunkov, Český Těšín, Karviná
2818 20.04.2016 SŽDC Smlouva Výměna upevňovadel a kolejnic v obvodu PS Ostrava Svinov
2817 20.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení stavby Název zakázky: „Výstavba žst. Markvartice“
2816 19.04.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou
2815 19.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Batelov - Horní Cerekev (I. etapa)
2814 18.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava BK a GPK v TÚ Byšice - Mladá Boleslav hl.n.
2813 18.04.2016 SŽDC Smlouva Navařovaní, broušení a svařování součástí železničního svršku v obvodu OŘ
2812 18.04.2016 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace-TSO Fr. Lázně - Bad Brambach, Perštejn-Stráž nad Ohří
2811 18.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava geometrické polohy koleje - smlouva o nájmu
2810 18.04.2016 SŽDC Smlouva Dodávky výstražných oděvů SŽDC zimních 2015
2809 18.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba u ST v obvodu PS Studénka, Suchdol n. O.
2808 18.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostních objektů na trati Třemešná - Osoblaha
2807 15.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava omítky budovy OŘ HK
2806 15.04.2016 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu pro oblast Hradce Králové a Liberce
2805 15.04.2016 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Opava východ-Olomouc hl.n.
2804 15.04.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Hanušovice
2803 15.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava tlumivek v RS 6kV Lysá n.Lab.
2802 15.04.2016 SŽDC Smlouva Kvalifikované služby CPS 2016 v obvodu SEE OŘ Praha - Oprava VN přívodu tunel Zahradnice
2801 15.04.2016 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Brno Maloměřicee(včetně)-Brno Židenice (mimo)-ZL 3
2800 15.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce traťových přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka – Rakovníka"
2799 14.04.2016 SŽDC Smlouva Revize UTZ elektrických – 2. etapa
2798 14.04.2016 SŽDC Smlouva Chemické hubení plevele v obvodu ST Most
2797 14.04.2016 SŽDC Smlouva Chemické hubení plevelů v obvodu ST ÚL
2796 14.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava staničních baterií v NS a TS SEE
2795 14.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava výh. č. 84Xa, 84 Xb a 92 v žst. HK hl.n.
2794 14.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o prodeji kovového odpadu v období 4,5,6,/2016
2793 14.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba u ST v obvodu PS Opava, Krnov, Bruntál
2792 14.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba u ST v obvodu PS Ostrava, O. Svinov
2791 14.04.2016 SŽDC Smlouva Údržbové práce u SMT
2790 14.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba u ST v obvodu PS Bohumín, Frenštát p. R.
2789 14.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba u ST v obvodu PS Frýdek Místek, Havířov
2788 14.04.2016 SŽDC Smlouva Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim.1.stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová-Opatovice nad Labem-zastřešení u podchodu v km 15,683
2787 14.04.2016 SŽDC Smlouva Čištění štěrkového lože, výměna pražců a kolejnic v úseku Pačejov - Starý Plzenec
2786 14.04.2016 SŽDC Smlouva Údržbové a opravné práce u SMT
2785 14.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva na zajištění archeologického výzkumu formou dohledu při realizaci stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1.stavba"
2784 14.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva na zpracování projektu, výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP „Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. – Rumburk“
2783 14.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Výstavba ŽST Markvartice“
2782 14.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „Výstavba ŽST Markvartice“
2781 12.04.2016 SŽDC Smlouva Úklid budovy aparátu OŘ Olomouc, Nerudova 1
2780 12.04.2016 SŽDC Smlouva Výměna ocelových součástí, svařování v obvodu VTM2 - 2016
2779 12.04.2016 SŽDC Smlouva Výměna pražců v obvodu VTM 2 - 2016
2778 12.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava přejezdů v obvodu VTM 2
2777 12.04.2016 SŽDC Smlouva Výměna dřevěných pražců příčných a výhybkových v obvodu ST Zlín - 2016
2776 12.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu VTM 2
2775 12.04.2016 SŽDC Smlouva 32100 Speaker – SW údržba
2774 12.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba kolejí, odstraňování závad v obvodu VTM2 - 2016
2773 11.04.2016 SŽDC Smlouva Revize a oprava EZS, EPS a ASHS
2772 11.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava nástupiště č. 1 a 2 v žst. Hodonín
2771 11.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostů na trati Kácov - Světlá nad Sázavou
2770 11.04.2016 SŽDC Smlouva Opravy výměnných dílů
2769 08.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba a opravy objektů SBBH v obvodu OŘ Ostrava 2016
2768 08.04.2016 SŽDC Smlouva Rozvoj IS Fama+ o moduly CES a RVZ
2767 08.04.2016 SŽDC Smlouva Zajištění podpory provozu a údržby informačního systému FaMa+ - Evidence zásob, objednávek a operativní evidence drobného hmotného majetku SŽDC
2766 08.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava trať.kolejí v úseku Kralupy n.Vlt. - Nelahozeves
2765 08.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS 11,217 Třemošná
2764 08.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS 136,464 Hradec u Stoda
2763 08.04.2016 SŽDC Smlouva SVP v úseku Soběslav - Roudná v km 64,160 - 64,570
2762 08.04.2016 SŽDC Smlouva Výměna pražců v trať. úseku KÁJOV-HOŘICE
2761 08.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 16,768 žst. Suchdol n.L.
2760 08.04.2016 SŽDC Smlouva Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu ST Strakonice
2759 08.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava napájecích zdrojů v obvodu SSZT CBE
2758 08.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 265,768 v žst. Čejetice
2757 08.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení projektu stavby vč. BOZP a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Rekonstrukce mostů v km 184,534 a km 184,593 trati Chomutov - Cheb“
2756 08.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování oznámení dle přílohy č. 4, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro stavební záměr „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“
2755 08.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o zajištění konferenčních prostor a služeb společenských večerů konference „ Železniční dopravní cesty 2016 „
2754 07.04.2016 SŽDC Smlouva Výměna pražců v obvodu VTM 1 - 2016
2753 07.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba kolejí, odstraňování závad v obvodu VTM1 - 2016
2752 07.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení v žst. Poděbrady
2751 07.04.2016 SŽDC Smlouva Vysekání náletové zeleně pro stavbu - Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
2750 07.04.2016 SŽDC Smlouva Provizorní zabezpečovací zařízení v ŽST Bohumín (po požáru)
2749 07.04.2016 SŽDC Smlouva Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT
2748 07.04.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou a Žďár nad Sázavou
2747 06.04.2016 SŽDC Smlouva Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ1911 Prostějov – Třebovice v Čechách, km 0,336 – 76,331
2746 06.04.2016 SŽDC Smlouva Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ2121 Kojetín – Valašské Meziříčí, km 0,447 – 60,530
2745 06.04.2016 SŽDC Smlouva Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ2091 Zaječí – Hodonín, km 0,459 – 36,873
2744 06.04.2016 SŽDC Smlouva Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ2211 a 2212 Olomouc – Čelechovice na Hané – Kostelec na Hané, km 0,637 – 34,054=2,765 – 0,242
2743 06.04.2016 SŽDC Smlouva Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ2531 Dobrá u Frýdku-Místku – Český Těšín, km 116,592 – 136,045, a kolejí č. 2 v žst. Dobrá u Frýdku-Místku a v žst. Hnojník
2742 06.04.2016 SŽDC Smlouva Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ2253 Krnov – Jindřichov ve Slezsku st.hr., km 87,801 – 87,847=0,000 – 25,710
2741 06.04.2016 SŽDC Smlouva Rozvoj aplikace 24020 Webový portál provozování dráhy – modul KAFR
2740 06.04.2016 SŽDC Smlouva Rozvoj aplikace 24020 Webový portál provozování dráhy – modul DYPOD
2739 06.04.2016 SŽDC Smlouva ŽST Český Těšín, sdružené pracoviště - oprava sociálního zázemí
2738 05.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava výhybek v žst. Příbram a Lochovice
2737 05.04.2016 SŽDC Smlouva Dodávky svařovacího materiálu pro Oblastní ředitelství Praha - 2016
2736 05.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu VTM1 - 2016
2735 05.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek na trati Zdice - Březnice
2734 05.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu VTM 1
2733 05.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava el. rozvodu Kosova Hora, Pletený Újezd
2732 05.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava kabelových rozvodů žst. Praha Smíchov
2731 05.04.2016 SŽDC Smlouva Havarijní opravy pro rok 2016 v obvodu SSZT Praha západ
2730 05.04.2016 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu prostor objektů OŘ Ústí n.L.
2729 05.04.2016 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu prostor objektů OŘ Ústí n.L.
2728 05.04.2016 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu prostor objektů OŘ Ústí n.L.
2727 05.04.2016 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu prostor objektů OŘ Ústí n.L.
2726 05.04.2016 SŽDC Smlouva Údržba a revize hasicích zařízení
2725 04.04.2016 SŽDC Smlouva SVP Mikulášovice d. n. - Panský
2724 04.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava 2.TK v TÚ Mstětice - Čelákovice
2723 04.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava oplocení a opěrné zdi Olomouc – ústřední stavědlo
2722 01.04.2016 SŽDC Smlouva Havarijní opravy a sanace krádeží 2016 v obvodu SSZT Praha východ
2721 01.04.2016 SŽDC Smlouva Zajištění servisu a oprav u SSZT Jihlava
2720 01.04.2016 SŽDC Smlouva Okrouhlice, budova RZZ - oprava objektu
2719 01.04.2016 SŽDC Smlouva Pravidelná údržba výtahů, budov, nástupišť na úseku ST Břeclav
2718 01.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava ST Praha Malešice
2717 01.04.2016 SŽDC Smlouva Oprava geometrické polohy koleje
2716 01.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení projektu stavby vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod – Tanvald“
2715 01.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. Stavba“
2714 01.04.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování projektu stavby, výkon autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP „Bezbariérový přístup v ŽST Prostřední Žleb a přístupový chodník k nástupišti“
2713 31.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava výhybek v TÚ Samechov - Zruč nad Sázavou
2712 31.03.2016 SŽDC Smlouva Archivace a správa digitální dokumentace, C.E.Sta – Realizace I. etapa
2711 31.03.2016 SŽDC Smlouva Archivace a správa digitální dokumentace, C.E.Sta – Příprava staveb – připomínkování studií proveditelnosti, přípravné a projektové dokumentace
2710 31.03.2016 SŽDC Smlouva SW aplikace pro zpracování dat z elektrických hnacích vozidel (EHV) – II. etapa
2709 31.03.2016 SŽDC Smlouva Spotřební materiál pro tisk průkazů
2708 30.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o zajištění konferenčních prostor a služeb při konferenci Železniční dopravní cesta 2016
2707 30.03.2016 SŽDC Smlouva Defektoskopie v obvodu ST Praha západ
2706 30.03.2016 SŽDC Smlouva Dodávka olejů, maziv a dalších produktů na rok 2016 - 2018
2705 30.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostních objektů Praha Bubny-Chomutov
2704 30.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava MVTV2-097 a MVTV2-109
2703 30.03.2016 SŽDC Smlouva Zajištění výkonů pilotů strojvedoucích pro MV UTAB-2016
2702 30.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu VTM2 - 2016
2701 30.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava výhybek, kolejí ŽST Olomouc hl. n.
2700 30.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava měřících systémů na měřící drezíně MD.1
2699 30.03.2016 SŽDC Smlouva Modernizace železničního uzlu Pardubice
2698 30.03.2016 SŽDC Smlouva Boskovická spojka
2697 29.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava TV, výměna izolátorů v závěsech a kotvení trati Malšice - Tábor
2696 29.03.2016 SŽDC Smlouva Návrh zajištění bezpečnosti Centrálního dispečerského pracoviště Praha
Dodatek č. 1
2695 29.03.2016 SŽDC Smlouva Plánované opravy, prohlídky a údržba speciálních vozidel pro údržbu TV
2694 29.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek na trati Radotín - Dobřichovice 1. a 2. kol.
2693 29.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY Název zakázky: „Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň vč. protihlukových opatření“
2692 29.03.2016 SŽDC Smlouva Dodávka a doprava celopryžových přejezdových systémů
2691 29.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava obcházecího vedení na trati Klatovy - Plzeň
2690 29.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 32,577 v žst. Branice
2689 29.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS a AH Záblatíčko km 238,172 trati Dívčice - Číčenice
2688 29.03.2016 SŽDC Smlouva Opravy prostředků pro zjišťování volnosti KÚ
2687 29.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava BK, výměna kolejnic v 1. TK v TÚ Lysá n.L. - St. Boleslav - TOR
2686 24.03.2016 SŽDC Smlouva Dodávka komunikátorů DOE verze DIN včetně napájecího zdroje
2685 24.03.2016 SŽDC Smlouva Celoroční přeprava nákladů (materiálu) vozidlem AVIA
2684 24.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava výhybky č. 427, žst. Břeclav
2683 24.03.2016 SŽDC Smlouva Výroba a dodávka funkčních replik historických sloupů v žst. Brno hl. n.
2682 24.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování záměru projektu („ZP“) a přípravné dokumentace („PD“) stavby „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“
2681 23.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava výpravní budovy Praha Klánovice
2680 23.03.2016 SŽDC Smlouva Demolice budovy ST Hořovice
2679 23.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 10,449 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov
2678 23.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZZ v km 2,898 trati Letohrad - Ústí n.O.
2677 23.03.2016 SŽDC Smlouva Výstavba Ostřešanské spojky
2676 23.03.2016 SŽDC Smlouva Zpracování podkladů pro monitoring staveb v rámci Operačního programu Doprava (Programové období 2007-2013)
2675 23.03.2016 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Hradec Králové Jaroměř-Trutnov, ZL 6
2674 23.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování záměru projektu, přípravnou dokumentaci stavby a zhotovení projektu stavby vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav – Třemošnice“
2673 23.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“
2672 21.03.2016 SŽDC Smlouva Aplikační vybavení školícího střediska úseku řízení
2671 21.03.2016 SŽDC Smlouva 73100 Pasport železničního svršku – nové kategorie a označení tratí
2670 21.03.2016 SŽDC Smlouva Specifikace dalšího vývoje informacčních systémů v souvislosti rozvoje a obnovy komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů pro inteligentní řízení provozu
2669 21.03.2016 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic v obvodu TO Blansko
2668 21.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 3,963 tratě Brno H.H. - Brno Židenice v TK1 + TK2
2667 24.03.2016 SŽDC Smlouva Přeprava materiálu vozidlem TATRA T 815
2666 21.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 4,804 tratě Brno H.H. - Brno Židenice v TK1+TK2
2665 21.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 5,046 tratě Brno H.H. - Brno Židenice v TK1 + TK2
2664 21.03.2016 SŽDC Smlouva Opravy výměnných dílů SSZT PV a dvouleté revize přejezdových zabezpečovacích zařízení VUD 2016
2663 21.03.2016 SŽDC Smlouva Modernizace trati Brno-Přerov, 2.Stavba Blažovice – Vyškov; Modernizace železničního uzlu Pardubice; Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
2662 21.03.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou
2661 18.03.2016 SŽDC Smlouva Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST Zlín
2660 18.03.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce na trati Otrokovice - Vizovice
2659 18.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava poškození rámu kolejového vozidla č. 55548980262-2
2658 18.03.2016 SŽDC Smlouva Upgrade SW KROS plus a aktualizace databáze ÚRS
2657 18.03.2016 SŽDC Smlouva Návrh elektronické podoby interaktivní Výroční zprávy SŽDC za rok 2015
2656 18.03.2016 SŽDC Smlouva Poskytování bezpečnostních služeb
2655 17.03.2016 SŽDC Smlouva Demolice str. domků Chvatěruby
2654 17.03.2016 SŽDC Smlouva Nákup upgrade SW MapInfo Professional 15.0 (15.2)
2653 17.03.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou
2652 16.03.2016 SŽDC Smlouva Odstranění následků MU (požár) ŽST Bohumín, SEE
2651 16.03.2016 SŽDC Smlouva Nákup elektromateriálu pro údržbu, opravy a provoz elektrických zařízení v obvodu SŽDC s.o., Oblastního ředitelství Praha
2650 16.03.2016 SŽDC Smlouva Demolice str. domku čp. 214, Pečky
2649 16.03.2016 SŽDC Smlouva Běžné opravy a údržba kolejových vozidel ST
2648 16.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení a kabelových rozvodů žst. Nezvěstice
2647 16.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů v žst. Číčenice
2646 16.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení, kabelových rozvodů a EOV žst. Třemošná
2645 15.03.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce TZZ v úseku Ostrava Vítkovice-Ostrava Svinov
2644 15.03.2016 SŽDC Smlouva Mechanické a chemické hubení plevele
2643 15.03.2016 SŽDC Smlouva TSO 1.TK Trmice-Řehlovice ( 1.etapa )
2642 15.03.2016 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Okříšky- Zastávka u Brna, odstranění mimolesní zeleně
2641 14.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje v úseku Praha Hostivař - Praha Malešice
2640 14.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava havarijního stavu srdcovek v obvodu ST Zlín
2639 14.03.2016 SŽDC Smlouva Nakládka, odvoz, odstranění či využití dřevěných pražců
2638 14.03.2016 SŽDC Smlouva Provedení stavebních prací na technologicko-provozních objektech SŽDC
2637 14.03.2016 SŽDC Smlouva Zajištění jízdy měření IPTV v roce 2016
2636 14.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva na zpracování vyhodnocení staveb z hlediska Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES pro stavby „Modernizace ŽST Cheb“, „Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha Vysočany“, „Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem“, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice“ a „Optimalizace traťového úseku Čelákovice – Mstětice“
2635 11.03.2016 SŽDC Smlouva Zajištění jízdy měření GPT v roce 2016
2634 11.03.2016 SŽDC Smlouva Letecké snímkování úseku na TÚ 2201 Olomouc (mimo) – Nezamyslice (mimo) a TÚ 1911 Prostějov – Třebovice v Čechách (mimo)
2633 11.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje Vraňany - Lužec nad Vltavou
2632 10.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva na posouzení shody v rámci projektu stavby „Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany (mimo) – Č. Budějovice (mimo)“
2631 09.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava výpravní budovy Staré Město p. S.
2630 09.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení přípravné dokumentace, projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“
2629 08.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka"
2628 08.03.2016 SŽDC Smlouva Celopryžové přejezdové konstrukce STRAIL
2627 07.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Roztoky u Prahy“
2626 04.03.2016 SŽDC Smlouva 11035 Správa číselníku M12 – správa ploch
2625 04.03.2016 SŽDC Smlouva 71100 Příprava kompletní zadávací dokumentace pro dodávku řešení centralizované báze pasportů SŽDC
2624 04.03.2016 SŽDC Smlouva Zařízení HaVIS 2016
2623 04.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava 1. traťové koleje Česká Třebová – Třebovice v Čechách
2622 04.03.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu „Začlenění dispečerských okruhů pro georedundantního řešení CDP Praha a CDP Přerov"
2621 03.03.2016 SŽDC Smlouva Rozvoj aplikace 30000 IS KANGO
2620 02.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu ST Zlín
Dodatek č.1
2619 02.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 20,078 trati Olomouc - Krnov
2618 02.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 98,614 trati Brno – Vlárský průsmyk
2617 02.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 46,584 trati Kojetín – Valašské Meziříčí
2616 02.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 94,495 na trati Protivín - Zdice
2615 02.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava BK Čerčany - Týnec
2614 02.03.2016 SŽDC Smlouva Zajištění nákladní dopravy v obvodu ST České Budějovice
2613 02.03.2016 SŽDC Smlouva Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury
2612 02.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava vývodových ÚO TNS Klatovy
2611 01.03.2016 SŽDC Smlouva Výměna výhybkových součástí, kolejnic, navařování, svařování a broušení v obvodu ST Zlín
Dodatek č.1
Dodatek č.2
2610 01.03.2016 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování lokálních závad u provozních středisek ST Zlín
Dodatek č.1
2609 01.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava zapojovačů žst. Praha hl.n.
2608 01.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostů v km 112,807 a v km 114,430 a propustků v km 113,023 a v km 113,961 trati Chlumec n.C. – Trutnov
2607 01.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 54,554 trati Jaroměř - Královec
2606 01.03.2016 SŽDC Smlouva Oprava přejezd v km 37,308 v žst. Jablůnka
2605 29.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava staničního zabezpečovacího zařízení žst. Letohrad
2604 26.02.2016 SŽDC Smlouva Vyhotovení mapových podkladů v lokalitě Zličín - Hostivice a Veleslavín - Ruzyně
2603 25.02.2016 SŽDC Smlouva Zařízení INISS 2016
2602 25.02.2016 SŽDC Smlouva Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm
2601 25.02.2016 SŽDC Smlouva Provádění revizí elektrických zařízení OŘ HK (SEE, SBBH, SMT)
2600 24.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 31,005 na trati Čerčany - Skochovice
2599 24.02.2016 SŽDC Smlouva Obsluha MVTV v obvodu OŘ Ústí n. L.
2598 24.02.2016 SŽDC Smlouva Provozní ošetření, prohlídky a opravy MVTV
2597 24.02.2016 SŽDC Smlouva Údržba kolejových mechanismů SEE OŘ Praha - Oprava speciálních hnacích vozidel řady MVTV2
2596 24.02.2016 SŽDC Smlouva Modernizace trati Brno-Přerov
2595 24.02.2016 SŽDC Smlouva Odstranění následků po dopravní nehodě na mostě v km 65,582 trať Němčice nad Hanou – Nezamyslice
2594 24.02.2016 SŽDC Smlouva Smlouva na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „Modernizace žst. Česká Lípa“
2593 23.02.2016 SŽDC Smlouva Odstranění následků skalního řícení na trati Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí
2592 23.02.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce skladovacích prostor TO Frýdlant
2591 23.02.2016 SŽDC Smlouva Zařízení HIS-VOICE 2016
2590 22.02.2016 SŽDC Smlouva Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova
2589 22.02.2016 SŽDC Smlouva Zajištění nákladní autodopravy a kolové mechanizace v obvodu ST Plzeň pro r. 2016
2588 19.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava koleje číslo 8 v žst. Bylnice
2587 19.02.2016 SŽDC Smlouva Prodej kameniva vytěženého na trati Valašské Meziříčí – Jablůnka
2586 18.02.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování projektu, výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP „Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670 – 414,500; 1. etapa km 413,670 – 414,020“
2585 18.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava trafostanice Lysá n. Lab.
2584 18.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava kolejí v žst. Prostějov hl. n.
2583 18.02.2016 SŽDC Smlouva Snesení kolejí 7. a 9. v žst. Nymburk
2582 18.02.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7821 v km 4,730 trati odb. Moravice-Svobodné Heřmanice
2581 18.02.2016 SŽDC Smlouva Modernizace přejezdů na trati Opava východ-Hlučín
2580 18.02.2016 SŽDC Smlouva Výměna mostnic na mostě v km 3,545 na trati Praha hl.n. - Praha Smíchov kol.č.1
2579 01.03.2016 SŽDC Smlouva Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50 Hz c úseku Nedakonice-Říkovice
2578 18.02.2016 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Opava východ-Olomuc hl.n.
2577 18.02.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přej. včetně PZS v km 54,157 na trati Brno – Jihlava
2576 18.02.2016 SŽDC Smlouva Výstavba PZS na trati Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě-Nedvědice v km 41,016 a 42,083
2575 18.02.2016 SŽDC Smlouva Výstavba PZS na trati Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě-Nedvědice v km 37,205,37,790 a 39,110
2574 18.02.2016 SŽDC Smlouva Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky
2573 18.02.2016 SŽDC Smlouva Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury
2572 18.02.2016 SŽDC Smlouva Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury
2571 17.02.2016 SŽDC Smlouva Opravy provozních závad automatizačních technologii ve správě SSZT CBE
2570 17.02.2016 SŽDC Smlouva Opravy provozních závad telekomunikačních a elektronických zařízení ve správě SSZT CBE
2569 17.02.2016 SŽDC Smlouva Opravy relé a diagnostiky v obvodu SSZT CBE
2568 17.02.2016 SŽDC Smlouva Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu ST Č.Budějovice
2567 17.02.2016 SŽDC Smlouva Ovládání kolejových brzd v žst. Český Těšín
2566 16.02.2016 SŽDC Smlouva 83040 Podpora pro IBM Tivoli Storage Manager
2565 16.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava sdělovacích zařízení v obvodu OŘ OLC
2564 15.02.2016 SŽDC Smlouva Rozvoj aplikace 24020 - Webový portál provozování dráhy
2563 15.02.2016 SŽDC Smlouva Dodávka kancelářského nábytku
2562 12.02.2016 SŽDC Smlouva Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy
2561 12.02.2016 SŽDC Smlouva Servis a údržba počítačů náprav v obvodu OŘ Olomouc
2560 12.02.2016 SŽDC Smlouva Servis a údržba kabelů sděl. a zab. zařízení v obvodu OŘ OLC
2559 12.02.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice“
2558 11.02.2016 SŽDC Smlouva Rozvoj aplikace 24030 - IS KADR
2557 11.02.2016 SŽDC Smlouva 73710 Provozní stav sítě tratí
2556 11.02.2016 SŽDC Smlouva Dodávka UPS
2555 11.02.2016 SŽDC Smlouva Dodávka LCD pro CDP
2554 11.02.2016 SŽDC Smlouva Dodávka serverů HKR
2553 11.02.2016 SŽDC Smlouva Správa prostorové polohy koleje a správa staničení - rozvoj
2552 11.02.2016 SŽDC Smlouva Rozvoj aplikačního modulu ETD – projekt 24020 Webový portál provozování dráhy
2551 11.02.2016 SŽDC Smlouva Podpora provozu a SW údržba modulu ISPD Nemovitosti SŽDC - prohlížení
2550 11.02.2016 SŽDC Smlouva Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Smíchov
2549 10.02.2016 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Opava východ-Olomouc hl.n
2548 10.02.2016 SŽDC Smlouva Provádění pravidelných kontrol - budova CDP Přerov
2547 09.02.2016 SŽDC Smlouva Most v km 17,885 trati Bylnice-Horní Lideč, podchod pro pěší
2546 05.02.2016 SŽDC Smlouva Úklidové služby administrativních budov OŘ Hradec Králové pro rok 2016
2545 05.02.2016 SŽDC Smlouva DOZ Mikulovice-Jeseník
2544 04.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava nákladiště v dopravně Zdounky
2543 03.02.2016 SŽDC Smlouva Zajištění komplexního servisu dotčených prostor v obvodu žst. H. Brod
2542 03.02.2016 SŽDC Smlouva Jihlavsko - pravidelná péče o prostory používané cestující veřejností
2541 03.02.2016 SŽDC Smlouva Zajištění základní údržby nástupních míst a čekáren SŽDC v obvodu Brno hl. nádraží
2540 03.02.2016 SŽDC Smlouva Udržení kvalitativních standardů prostor pro veřejnost v obvodu Brno
2539 03.02.2016 SŽDC Smlouva Žst. Studenec - oprava silnoproudých rozvodů a osvětlení
2538 03.02.2016 SŽDC Smlouva Odstranění následků po dopr. nehodě na PZS km 13,945 tr. Hulín – Kroměříž ze dne 14. 1. 2016
2537 02.02.2016 SŽDC Smlouva Hygienické prostředky
Písemná zpráva_hygienické prostředky
2536 02.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava propustků na trati Čerčany - Skochovice
2535 01.02.2016 SŽDC Smlouva Oprava podélného a příčného profilu kolejnic a odstranění vad kolejnic
2534 01.02.2016 SŽDC Smlouva SOD Oprava vlícovacího PV FS 3 -2015 2016
2533 29.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 92 v žst. Havlíčkův Brod - Tunel
2532 29.01.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce na dopravním objektu v žst. Žďár nad Sázavou
2531 29.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava kabiny SHV MUV 69.2, v.č. 716
2530 29.01.2016 SŽDC Smlouva Brno, hl.n.- celková oprava II., III.a IV.nástupiště - PD
2529 29.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava dopravně provozních budov SŽDC
2528 29.01.2016 SŽDC Smlouva Obvod místního správce Jihlava - opravné práce na budovách
2527 29.01.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo Zpracování projektových žádosti o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí včetně související poradenské činnosti
2526 29.01.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování studie „Analýza zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů na tranzitních železničních koridorech“
2525 29.01.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Modernizace žst. Česká Lípa"
2524 29.01.2016 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Modernizace žst. Česká Lípa"
2523 28.01.2016 SŽDC Smlouva Provozní podpora řešení elektronického oběhu účetních dokladů pro provozování dráhy
2522 28.01.2016 SŽDC Smlouva Obnova autoparku HSZ SŽDC 2016
Písemná zpráva
2521 28.01.2016 SŽDC Smlouva Servisní činnosti na náhradním zdroji - CDP Praha
2520 28.01.2016 SŽDC Smlouva Dodávka PC pro CDP
2519 28.01.2016 SŽDC Smlouva Obnova autoparku SŽDC 2016 - užitková vozidla
Písemná zpráva
2518 28.01.2016 SŽDC Smlouva Obnova autoparku SŽDC 2016 - osobní vozidla
Písemná zpráva
2517 27.01.2016 SŽDC Smlouva Zkoušky a kontroly ASHS 2016 v obvodu SSZT Praha západ
2516 27.01.2016 SŽDC Smlouva Herbicidy 2015-2016
2515 27.01.2016 SŽDC Smlouva Odstranění nežádoucí vegetace v obvodu PS Domažlice
2514 27.01.2016 SŽDC Smlouva Odstranění nežádoucí vegetace v úseku Dobřany - Plzeň - Třemošná
2513 27.01.2016 SŽDC Smlouva Úklid veřejných prostor ve správě ST České Budějovice
2512 27.01.2016 SŽDC Smlouva Prodloužení nástupiště u 4. Koleje žst. Velim
2511 26.01.2016 SŽDC Smlouva Nákup užitkového automobilu
2510 26.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava koleje Senice na H. – Litovel předměstí
2509 26.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v žst. Hulín
2508 25.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava vypínačů R110kV TNS Nezamyslice
2507 25.01.2016 SŽDC Smlouva Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice
2506 22.01.2016 SŽDC Smlouva Nákup speciálního nákladního automobilu
2505 21.01.2016 SŽDC Smlouva Příprava projektů na III.TŽK v úseku Pardubice-Česká Třebová
2504 21.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7815 v km 6,712 trati Opava východ-Hradec nad Moravicí
2503 21.01.2016 SŽDC Smlouva Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách-Moravská Třebová- (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)
2502 21.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu 106,741 trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov
2501 20.01.2016 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)
2500 20.01.2016 SŽDC Smlouva ETCS Beroun – Plzeň – Cheb
2499 19.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod, SO 305- ZL č.1
2498 18.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Český Brod, Pečky, Velim, Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou
2497 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2496 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2495 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2494 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2493 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2492 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2491 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2490 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2489 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc
2488 18.01.2016 SŽDC Smlouva Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc
2487 18.01.2016 SŽDC Smlouva Úklid neveřejných prostor objektů ve správě SBBH
2486 18.01.2016 SŽDC Smlouva Prodej kovového odpadu
Dodatek č. 1
2485 14.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava traťových kolejí Pha Vršovice - Pha Hlavní nádraží
2484 14.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 25,591 trati Pardubice - Liberec
2483 14.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava 1.TK v TÚ Mstětice - Čelákovice
2482 14.01.2016 SŽDC Smlouva DOZ Mikulovice-Jeseník
2481 14.01.2016 SŽDC Smlouva Opravy baterií v obvodu OŘ Olomouc
2480 13.01.2016 SŽDC Smlouva Pojišťovací audit
2479 13.01.2016 SŽDC Smlouva Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby „Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad
2478 13.01.2016 SŽDC Smlouva Opravy zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT Plzeň
2477 13.01.2016 SŽDC Smlouva Opravy a servis výměnných dílů v obvodu SSZT Plzeň
2476 13.01.2016 SŽDC Smlouva Opravy a údržba sdělovacího zařízení a KB v obvodu SSZT Plzeň
2475 13.01.2016 SŽDC Smlouva Úklid neveřejných prostor objektů ve správě SBBH - C2
2474 13.01.2016 SŽDC Smlouva Dodávka Mikroohmmetru MOM 2
2473 13.01.2016 SŽDC Smlouva Dodávka zkratovacích souprav, zkoušečky a příslušenství
2472 13.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava fasády PS Prostějov
2471 13.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava staničních baterií
2470 13.01.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce na trati Vsetín – Velké Karlovice
2469 13.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava kolejové brzdy v žst. Valašské Meziříčí
2468 13.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava výměníkové stanice pro objekt Ústředního stavědla Olomouc
2467 13.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava budovy PS Hanušovice
2466 13.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava STS Valašská Polanka
2465 13.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava STS Horní Lideč
2464 13.01.2016 SŽDC Smlouva Doplnění počítačů náprav Zábřeh, Mohelnice
2463 13.01.2016 SŽDC Smlouva Úklid neveřejných prostor objektů ve správě SBBH
2462 12.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava svahu po likvidaci požáru v žst. Břeclav
2461 12.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava nepřeladitelných stanic v obvodu OŘ Brno
2460 12.01.2016 SŽDC Smlouva Nákup terminálů GSM-R
2459 12.01.2016 SŽDC Smlouva Výměna obcházecích lan DKS v ŽST Řikonín
2458 12.01.2016 SŽDC Smlouva ŽST Šumná - oprava SZZ
2457 12.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava PZS na trati Slavonice - Kostelec u Jihlavy v km 7,800,8,354, 8,617, 8,834
2456 12.01.2016 SŽDC Smlouva Revize UTZ elektrických v obvodu OŘ Olomouc
2455 12.01.2016 SŽDC Smlouva Prověrky a opravy výměnných dílů pro rok 2016 v obvodu SSZT Praha západ
2454 11.01.2016 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu veř. prostor v žst. a zastávkách koridoru v tr. ús. Olomouc hl.n. – Lhotka nad Bečvou
2453 11.01.2016 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu veř. prostor v žst. a zast. koridoru v tr. ús. Hoštejn – Štěpánov a na regionálních tratích OLC kraje
2452 11.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava počítačů GTN na CDP Přerov
2451 11.01.2016 SŽDC Smlouva Dodávka zemního plynu
2450 11.01.2016 SŽDC Smlouva Zajištění oprav a údržby technologie elektrodispečinku v Plzni a Č. Budějovicích
2449 11.01.2016 SŽDC Smlouva Opravné práce na trati Nezamyslice - Olomouc
2448 11.01.2016 SŽDC Smlouva Oprava skleněných přístřešků v obvodu OŘ Olomouc
2447 11.01.2016 SŽDC Smlouva Kompletní oprava motorů MUV 69
2446 11.01.2016 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice, v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)
2445 08.01.2016 SŽDC Smlouva Dopravní terminál Uherský Brod-III.etapa
2444 08.01.2016 SŽDC Smlouva Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou
2443 08.01.2016 SŽDC Smlouva SOD Prohlídky kotoučových brzd, provozní ošetření, a odstranění zjištěných závad
2442 08.01.2016 SŽDC Smlouva Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích ve správě SŽG Praha (část 8)
2441 08.01.2016 SŽDC Smlouva Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích ve správě SŽG Praha (část 5)
2440 08.01.2016 SŽDC Smlouva Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích ve správě SŽG Praha (část 4, 7)
2439 08.01.2016 SŽDC Smlouva Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích ve správě SŽG Praha (část 2, 9)
2438 08.01.2016 SŽDC Smlouva Vyhotovení geodetických podkladů pro projekty prostorové polohy koleje na tratích ve správě SŽG Praha (část 1, 3)
2437 08.01.2016 SŽDC Smlouva Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SBBH
2436 08.01.2016 SŽDC Smlouva Úklid veřejných prostor objektů ve správě SBBH
2435 08.01.2016 SŽDC Smlouva Výměna transformátorů 22/0,4 kV Ostrava Kunčice
2434 07.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P6754 v km 4,733 trati Suchdol nad Odrou-Fulnek
2433 06.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 158,288 trati Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka
2432 06.01.2016 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly
2431 06.01.2016 SŽDC Smlouva Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)
2430 06.01.2016 SŽDC Smlouva ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín
2429 06.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov – Cheb
2428 06.01.2016 SŽDC Smlouva Servisní zásah na měřícím voze pro železniční svršek
2427 05.01.2016 SŽDC Smlouva Vyhotovení projektu PPK na vybraných částech Ústí nad L. - Cheb
2426 05.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 244,879 trati Brno-Česká Třebová
2425 05.01.2016 SŽDC Smlouva Techcnická výpomoc při zaměření a zpracování mapových podkladů pro projekt stavby SSZ Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SNR 4. stavba
2424 05.01.2016 SŽDC Smlouva Technická výpomoc při zaměření a zpracování mapových podkladů pro projekt stavby SSZ Modernizace trati Plzeň-Domažice-st.hranice SRN 2. stavba
2423 05.01.2016 SŽDC Smlouva Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, zajišťováním údržby, opravy, rozvoje, modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním drah a v souvislosti s činnostmi zadavatele vyplývajícími z obchodního rejstříku, na období roku 2016
2422 05.01.2016 SŽDC Smlouva Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň
2421 05.01.2016 SŽDC Smlouva Náhrada KO v ŽST Kostelec u Jihlavy počítači náprav
2420 04.01.2016 SŽDC Smlouva Náhrada KO v ŽST Batelov počítači náprav
2419 04.01.2016 SŽDC Smlouva Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnov-Křižanov (mimo)
2418 04.01.2016 SŽDC Smlouva Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách-Moravská Třebová (P6626 cv km 57,267; P6627 v km 57,797; P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)
2417 04.01.2016 SŽDC Smlouva Modernizace trati Brno-Přerov-projektová příprava
2416 04.01.2016 SŽDC Smlouva Modernizace a elektrizace trati Šakvice-Hustopeče u Brna
2415 29.12.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu pro zimní období 2015/2016 v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Plzeň
2414 29.12.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu pro zimní období 2015/2016 v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Plzeň
2413 28.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava 1.SK po MU v žst. Dřísy
2412 28.12.2015 SŽDC Smlouva Žďár nad Sázavou, budova dopravního traktu - provedení opravných prací (III. etapa)
2411 28.12.2015 SŽDC Smlouva Zpracování projektové dokumentace na opravné práce u ST Jihlava 2015/2016
2410 28.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava napájecích zdrojů ZZ
2408 28.12.2015 SŽDC Smlouva Dodávky technických plynů – 2016
2407 18.12.2015 SŽDC Smlouva Nákup osobního automobilu
2406 18.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení žst. Karolinka
Dodatek č.1 SOD k uveřejnění_2406
2405 18.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje Myslechovice - Odrlice
2404 18.12.2015 SŽDC Smlouva Ruční laserový bezkontaktní profiloměr kolejnicových profilů a profilů železničních kol CALIPRI
2403 18.12.2015 SŽDC Smlouva Sestava technologického kamerového systému
2402 17.12.2015 SŽDC Smlouva Obnova a doplnění měřící techniky el. veličin pro oblast působnosti OŘ Brno - SSZT Brno a SEE
2401 17.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 156,375 Brno hl.n. - odb. Židenice (Pražský viadukt), rušení vybraných kleneb a statické zajištění vybraných kleneb
2400 17.12.2015 SŽDC Smlouva Velké Karlovice VB – odvodnění a odvlhčení objektu
2399 17.12.2015 SŽDC Smlouva Jeseník – sklad TO materiálu – oprava střešní krytiny
2398 17.12.2015 SŽDC Smlouva Podpora TDI při realizaci stavby Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad
2397 17.12.2015 SŽDC Smlouva Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové - 2016
2396 16.12.2015 SŽDC Smlouva Demolice v obvodu OŘ Olomouc- 3. etapa
2395 16.12.2015 SŽDC Smlouva Úprava datových sítí OŘ Ostrava
2394 16.12.2015 SŽDC Smlouva Dodávky vázanek SŽDC – 2015
2393 16.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava zábradlí u koleje č. 1 mostu v km 136,419 trati Břeclav - Přerov
Dodatek č.1
2392 16.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava skladu a garáže TO Zábřeh
2391 16.12.2015 SŽDC Smlouva Opravy dobíječů v obvodu OŘ Olomouc
2390 15.12.2015 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Bystřice nad Olší-Český Těšín.2.část-žat.Český Těšín
2389 15.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava přepěťové ochrany Olbramovice - Praha, Beroun - Hořovice a Zdice - Tochovice
2388 15.12.2015 SŽDC Smlouva Trať 024 ústí nad Orlicí, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad
2387 14.12.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zpracování podkladů pro monitoring projektů spolufinancovaných z Fondu soudržnosti v rámci OPD
2386 14.12.2015 SŽDC Smlouva Smlouva na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „Diagnostika jedoucích železničních vozidel“
2385 14.12.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov-Cheb
2384 14.12.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Diagnostika jedoucích železničních vozidel "
2383 14.12.2015 SŽDC Smlouva Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad
Dodatek č. 1 Trať 024 Ústí nad Orlicí úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad
2382 14.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava nakloněných TP č.213-222 v úseku Ústí n.L. Střekov-Velké Březno
2381 14.12.2015 SŽDC Smlouva Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách – Višňová
2380 14.12.2015 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice
2379 14.12.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)
2378 14.12.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace staveb „Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov – N. Role „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov – Kraslice „Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 na atrati Chomutov – Cheb“, uzavřená dne 15.9.2015“
2377 14.12.2015 SŽDC Smlouva Změna nastavení SAP/ISU pro novou tarifní strukturu, zpracování změn legislativy k 1.1.2015
2376 14.12.2015 SŽDC Smlouva Odstranění náletových dřevin v obvodu ST Břeclav
2375 14.12.2015 SŽDC Smlouva Opravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, odstranění následků mimořádných událostí u SSZT Jihlava
2374 14.12.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení bezpečnosti na PZS - oprava výstražníků
2373 14.12.2015 SŽDC Smlouva ŽST Rakšice - oprava elektrických přestavníků
2372 14.12.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor-Ražice, v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)
2371 14.12.2015 SŽDC Smlouva Opravy PZS v obvodu SSZT Brno
2370 15.12.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Bohosudov
2369 14.12.2015 SŽDC Smlouva Výměna elektroměrových rozvaděčů
2368 14.12.2015 SŽDC Smlouva Brno Židenice - oprava osvětlení nástupišť
2367 14.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno
2366 14.12.2015 SŽDC Smlouva Bourací práce na budovách ve správě OŘ Brno
2365 11.12.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor - Ražice, v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)
2364 11.12.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 2,590 trati Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa
2363 10.12.2015 SŽDC Smlouva Žst. Kostelec nad Orlicí- náhrada 25Hz kolejových obvodů
2362 10.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Č. Těšín a TO Havířov - zimní výpomoc
2361 10.12.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Letohrad
2360 10.12.2015 SŽDC Smlouva Dodávka a odběr tepla - Plzeň Z.C. provozní budova
2359 10.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Frenštát - zimní výpomoc
2358 10.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Frýdek Místek - zimní výpomoc
2357 10.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Č. Těšín a TO Havířov - zimní výpomoc
2356 09.12.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu v obvodu OŘ Plzeň
2355 09.12.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu v obvodu OŘ Plzeň
2354 09.12.2015 SŽDC Smlouva Odstraňování nežádoucí vegetace v obvodu ST České Budějovice
2353 09.12.2015 SŽDC Smlouva Dodávky stejnokrojových rukavic – 2015
2352 09.12.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu pro zimní období 2015/2016 v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Plzeň
2351 09.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Opava - zimní výpomoc
2350 09.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Suchdol a TO Studénka - zimní výpomoc
2349 09.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Opava - zimní výpomoc
2348 09.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Č. Těšín a TO Havířov - zimní výpomoc
2347 09.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Jablunkov - zimní výpomoc
2346 09.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Bruntál a Krnov - zimní výpomoc
2345 08.12.2015 SŽDC Smlouva Mazací prostředky k ošetřování kluzkých stoliček výhybek 2015-2016
2344 08.12.2015 SŽDC Smlouva Technická výpomoc při zaměření a zpracování mapových podkladů pro projekt stavby SSZ Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SRN,2.,3.,a 4.stavba
2343 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Frýdek Místek - zimní výpomoc
2342 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Jablunkov - zimní výpomoc
2341 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Bruntál a Krnov - zimní výpomoc
2340 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Frenštát - zimní výpomoc
2339 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Frýdek Místek - zimní výpomoc
2338 08.12.2015 SŽDC Smlouva Technická výpomoc při zaměření a zpracování mapových podkladů,včetně ŽBP,pro projekt stavby SSZ Modernizace trati Praha-Ruzyně-Kladno a Vršovice-Malešice-Běchovice
2337 08.12.2015 SŽDC Smlouva Technická výpomoc při zaměření a zpracování mapových podkladů pro projekt stavby Modernizace žst.Cheb,žst.Karlovy Vary a rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati České Budějovice-Plzeň
2336 08.12.2015 SŽDC Smlouva Modernizace PZS v km 42,042, v km 43,446 a v km 42,450 trati Velký Osek.-Choceň
2335 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Karviná a TO Bohumín - zimní výpomoc
2334 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Karviná a TO Bohumín - zimní výpomoc
2333 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Č. Těšín a TO Havířov - zimní výpomoc
2332 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Opava - zimní výpomoc
2331 08.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Suchdol a TO Studénka - zimní výpomoc
2330 08.12.2015 SŽDC Smlouva Zřízení EOV v žst. Brno hl.n. v oblasti st. 6
2329 08.12.2015 SŽDC Smlouva Měřící vozík pro diagnostiku prostorové průchodnosti tratí (PPT) včetně příslušenství
2328 08.12.2015 SŽDC Smlouva Ruční měřidlo prostorové průchodnosti tratí
2327 07.12.2015 SŽDC Smlouva 31072 Dopravní deník
2326 07.12.2015 SŽDC Smlouva Mazací prostředky k ošetřování kluzkých stoliček výhybek 2015-2016
2325 07.12.2015 SŽDC Smlouva Žst. Kutná Hora – náhrada 25 Hz kolejových obvodů v osobním obvodu
2324 07.12.2015 SŽDC Smlouva "Výstavba PZS v km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolínec – Nemilkov“, „Rekonstrukce TZZ Řevničov – Lužná u Rakovníka“ a „Modernizace přejezdů na trati Pňovany – Bezdružice
2323 07.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 6, 7, 9, 10, 11, 12 a přilehlých kolejí v žst. Křinec
2322 07.12.2015 SŽDC Smlouva Zajištění zimního provozu v obvodu OŘ ÚL
2321 08.12.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb – Luby u Chebu
2320 07.12.2015 SŽDC Smlouva Zajištění zimního provozu v obvodu OŘ ÚL
2319 07.12.2015 SŽDC Smlouva Zajištění zimního provozu v obvodu OŘ ÚL
2318 07.12.2015 SŽDC Smlouva Zajištění zimního provozu v obvodu OŘ ÚL
2317 07.12.2015 SŽDC Smlouva Zajištění zimního provozu v obvodu OŘ ÚL
2316 07.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava IZ – elektromechanické pulty
2315 07.12.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadů rychlosti na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov, v úseku Žatec-Chomutov
2314 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Bruntál a Krnov - zimní výpomoc
2313 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Jablunkov - zimní výpomoc
2312 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Frýdek Místek - zimní výpomoc
2311 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Frenštát - zimní výpomoc
2310 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Karviná a TO Bohumín - zimní výpomoc
2309 04.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava staničního napájení
2308 04.12.2015 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice
2307 04.12.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu pro zimní období 2015/2016 v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Plzeň
2306 04.12.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu pro zimní období 2015/2016 v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Plzeň
2305 04.12.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu pro zimní období 2015/2016 v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Plzeň
2304 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Karviná a TO Bohumín - zimní výpomoc
2303 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Bruntál a Krnov - zimní výpomoc
2302 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Suchdol a TO Studénka - zimní výpomoc
2301 04.12.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí-Častolovice-Solnice, 2.část, rekonstrukce žst. Častolovice
2300 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Opava - zimní výpomoc
2299 04.12.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce v obvodu TO Opava - zimní výpomoc
2298 03.12.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce traťového úseku Křižanov-Sklené nad Oslavou
2297 03.12.2015 SŽDC Smlouva Instalace systémů technické ochrany a speciální techniky v objektech Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodatek č. 1
2296 03.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava stožárů trakčního vedení v obvodu OŘ Brno
2295 03.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejového jeřábu - OŘ Brno
2294 02.12.2015 SŽDC Smlouva Doplnění malého měřicího systému prostorové průchodnosti
2293 02.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení OTV Bohumín
2292 02.12.2015 SŽDC Smlouva Mazací prostředky k ošetřování kluzných stoliček výhybek 2015-2016
2291 02.12.2015 SŽDC Smlouva Konference zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici
2290 01.12.2015 SŽDC Smlouva Koupě 3 cisternových automobilových stříkaček /CAS 20/ dovybavených pro technické zásahy na železnici
2289 01.12.2015 SŽDC Smlouva Koupě 6 automobilů pro dopravu nakolejovacího zařízení, s možností jízdy po poškozeném železničním svršku, s extrémní průchodností v těžkém terénu
2288 01.12.2015 SŽDC Smlouva Havárie - ŽST Olomouc hl. n. – 3. nástupiště, eskalátor E4–nahoru–výměna 59 ks schodnic SMS273476B
2287 01.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava rozvodny R 22 kV žst. Horní Lideč
2286 01.12.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 37,308 po dopravní nehodě
2285 01.12.2015 SŽDC Smlouva Mazací prostředky k ošetřování kluzkých stoliček výhybek 2015 - 2016
2284 30.11.2015 SŽDC Smlouva Sanace skal v úseku Jindřichov na Moravě – Horní Lipová
2283 30.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava diagnostického centra
2282 30.11.2015 SŽDC Smlouva Zajištění provozu v zimním období 2015 - 2016 u ST LBC
2281 27.11.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení projektů prostorové polohy koleje na vybraných úsecích tratí ve správě SŽG Praha (část 2)
2280 27.11.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení projektů prostorové polohy koleje na vybraných úsecích tratí ve správě SŽG Praha (část 4, 6, 7
2279 27.11.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení projektů prostorové polohy koleje na vybraných úsecích tratí ve správě SŽG Praha (část 3)
2278 27.11.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení projektů prostorové polohy koleje na vybraných úsecích tratí ve správě SŽG Praha (část 5)
2277 27.11.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení projektů prostorové polohy koleje na vybraných úsecích tratí ve správě SŽG Praha (část 1, 8)
2276 27.11.2015 SŽDC Smlouva Prostějov – výměna výplní otvorů PS Prostějov
2275 27.11.2015 SŽDC Smlouva Sklad PHM v žst. Hanušovice
2274 27.11.2015 SŽDC Smlouva Zajištění provozu v zimním období 2015 - 2016 u ST PCE
2273 27.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č.1, 4, 5 a snesení postradatelných zařízení v dopravně Janovice u Trutnova
2272 27.11.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu v obvodu OŘ Plzeň
2271 27.11.2015 SŽDC Smlouva Odstraňování nežádoucí vegetace v obvodu ST Strakonice
Dodatek č. 1
2270 27.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava technologie na spínacích a napájecích stanicích
2269 26.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava systému ÚDŘ v obvodu SEE OŘ Praha
2268 26.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava kamerového systému na přejezdu v km 387,452 Úvaly
2267 26.11.2015 SŽDC Smlouva Zajištění obnovy a údržby mostů a tunelů na železniční infrastruktuře po vyhlášení krizového stavu
2266 26.11.2015 SŽDC Smlouva Nástavba budovy SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sušická 25, Plzeň
2265 26.11.2015 SŽDC Smlouva Rozvoj aplikace EVYDO 14039
2264 26.11.2015 SŽDC Smlouva Zajištění zimního provozu v obvodu OŘ ÚL
2263 26.11.2015 SŽDC Smlouva Dodávka počítačů náprav v obvodu OŘ
2262 26.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZZ v km 275,274 trati České Budějovice - Plzeň
2261 26.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště – České Budějovice
2260 26.11.2015 SŽDC Smlouva ETCS Praha Uhříněves - Votice
2259 25.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava IZ Praha-Smíchov
2258 25.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava VB Jarohněvice
2257 24.11.2015 SŽDC Smlouva Mikroohmmetr-ruční přenosný (100A DC), včetně příslušenství
2256 24.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění objektu Ropice čp. 132
2255 24.11.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu a ledu pro zimní období 2015/2016 v obvodu OŘ Plzeň - oblast ST Strakonice
2254 24.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava rampy v žst. Třeboň
2253 24.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdů v km 68,677 „A“ (P6210), km 70,393 „D“ (P6213), km 70,735 „E“ (P6214) a km 78,486 (P6225) na trati Veselí n.L.-Jihlava
2252 24.11.2015 SŽDC Smlouva Dodávka nářadí pro provozní střediska OŘ Olomouc
2251 24.11.2015 SŽDC Smlouva Aku nářadí pro dílenská pracoviště
2250 24.11.2015 SŽDC Smlouva Změna systému vytápění objektu TO Havířov
2249 23.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov – Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)
2248 23.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění remízy Zlaté Hory včetně koleje
2247 23.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava kabelů v ŽST Brno-Maloměřice
2246 23.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava vypínačů 110 kV v obvodu OŘ
2245 23.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava OV4B v žst. Olomouc Bělidla
2244 23.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava TS 22/0,4kV a STS 6kV Jablůnka
2243 23.11.2015 SŽDC Smlouva Kvalifikované služby CPS 2015 v obvodu SEE OŘ Praha - Oprava osvětlovací věže v žst. Lužná u Rakovníka
2242 23.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava SZZ Blížejov
2241 20.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení žst. Broumov
dodatek č.1
2240 20.11.2015 SŽDC Smlouva Praha Holešovice - úklid výpravní budovy, mechanizačního střediska a SMaT
2239 20.11.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu z výhybek a dalších prostor OŘ Praha výřez vzrostlých dřevin a jejich úklid
2238 20.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava střech v obvodu OŘ UL
2237 20.11.2015 SŽDC Smlouva Verifikace prostředků pro měření GPK
2236 19.11.2015 SŽDC Smlouva Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)
2235 19.11.2015 SŽDC Smlouva “Novela předpisu M12 a SR 12 (M)“
2234 19.11.2015 SŽDC Smlouva „Rozvoj aplikace T300 v síťovém prostředí, včetně následné údržby aplikace“
2233 19.11.2015 SŽDC Smlouva „Speciální úpravy VW Transporter pro SŽG“
2232 19.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava SZZ Kdyně
Dodatek č. 1
2231 19.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění závad BOZP v obvodu OŘ UL
2230 19.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava vytápění v objektech v obvodu OŘ Ústí n.L
2229 18.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žel. přejezdu v km 8,985 (P8143) včetně doplnění závor a doplnění chodníků a výstražníků na přejezdu v km 2,398 (P8134) trati Veselí nad Moravou-Sudoměřice nad Moravou
2228 18.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků MÚ v traťovém úseku Majdalena - Suchdol nad Lužnicí
2227 18.11.2015 SŽDC Smlouva Diagnostika mostů s předpjatou nosnou konstrukcí
2226 18.11.2015 SŽDC Smlouva Přechodnostní parametry tratí
2225 18.11.2015 SŽDC Smlouva Analýza potřeb železniční sítě z hlediska zajištění protipožární ochrany
2224 18.11.2015 SŽDC Smlouva Modifikace fakturační trasy IS KAPO
2223 18.11.2015 SŽDC Smlouva Archivace, zabezpečení a technické řešení ukládání dig. certifikačních protokolů
2222 18.11.2015 SŽDC Smlouva Úprava osobních vzidel Škoda pro HZS
2221 18.11.2015 SŽDC Smlouva Manuál prozpracování hlukových studií pro posuzování hluku
2220 18.11.2015 SŽDC Smlouva Stanovení způsobu certifikace systému GSM-R s ohledem na zavádění systému ETCS
2219 18.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 33,178 na trati Kácov-Světlá nad Sázavou
2218 16.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava nástupišť v žst K. Hora - město
2217 16.11.2015 SŽDC Smlouva Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice – Kropáčova Vrutice - Chotětov
2216 16.11.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o kontrolní činností na ověření technicko – kvalitativních parametrů provedení díla „CDP Praha
2215 16.11.2015 SŽDC Smlouva Implementace funkcionality STOP GSM-R umožňující dálkové zastavení vlaku dispečerem
2214 13.11.2015 SŽDC Smlouva Opravy, údržba a revize trafostanic a napájecích stanic
2213 13.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava slavnostního osvětlení Nové spojení
2212 13.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostů v km 74,922; km 75,190 a km 75,578 trati Pardubice - Liberec
2211 13.11.2015 SŽDC Smlouva Zajištění provozu v zimním období 2015 - 2016 u ST HK
2210 13.11.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů v obvodu SMT Praha OŘ Praha - Odstranění graffiti a vyčištění objektů na trati Praha Krč - Praha Modřany
2209 13.11.2015 SŽDC Smlouva Stabilizace prvků železničního bodového pole na vybraných tratích ve správě SŽG Praha
2208 12.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava trati pro odstranění pomalých jízd Praha Vysočany - Praha Horní Počernice včetně
2207 12.11.2015 SŽDC Smlouva Opravy infrastruktury po mimořádných událostech v obvodu OŘ Praha - Oprava kabelových rozvodů žst. Praha Běchovice
2206 12.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění závad GPK v obvodu ST Most strojně
2205 11.11.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace tratě Louny - Lovosice
2204 11.11.2015 SŽDC Smlouva Suchdol n. L. - Č. Velenice - vedení 2x 110 kw - Demolice st. d. Hrdlořezy
2203 10.11.2015 SŽDC Smlouva Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně)- Olomouc
2202 10.11.2015 SŽDC Smlouva Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Uničov
2201 10.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadů rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, v úseku Žatec - Chomutov
2200 10.11.2015 SŽDC Smlouva Demolice v obvodu OŘ Praha - Demolice str. domek č. 14, č. p. 127, P. Bubeneč
2199 10.11.2015 SŽDC Smlouva Bezbariérové zpřístupnění žst. Tišnov
2198 10.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce trakčních stožárů v trati Běchovice – Malešice 2.t.k.
2197 10.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov, v úseku Žatec-Chomutov
2196 10.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostů v km 3,636 a v km 11,640 trati Doudleby - Rokytnice v Orl. horách
2195 10.11.2015 SŽDC Smlouva Stavební úpravy objektu STO Ústí nad Orlicí
2194 10.11.2015 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva na dodávku koncových zařízení
2193 09.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek 82, 87, 91 včetně zrušení KB v žst. Plzeň seř. n
2192 09.11.2015 SŽDC Smlouva DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)
2191 09.11.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu z výhybek a dalších prostor OŘ Praha výřez vzrostlých dřevin a jejich úklid
2190 09.11.2015 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba
2189 09.11.2015 SŽDC Smlouva Projektová příprava na opravy zařízení ve správě SEE pro rok 2016
2188 09.11.2015 SŽDC Smlouva Výměna lanových propojek kolejových obvodů na trati Nezamyslice - Brno hl. n.
2187 09.11.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu z výhybek a dalších prostor OŘ Praha výřez vzrostlých dřevin a jejich úklid
2186 09.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava kompresoroven na spádovištích v žst. Český Těšín a žst. Ostrava Kunčice
2185 09.11.2015 SŽDC Smlouva Dodání 3 ks univerzálních defektoskopů DIO 562-2CH
2184 06.11.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů v obvodu SMT Praha OŘ Praha - Odstranění graffiti - tunely Praha Vinohrady a Vítkov
2183 06.11.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu z výhybek a dalších prostor OŘ Praha výřez vzrostlých dřevin a jejich úklid
2182 06.11.2015 SŽDC Smlouva Demolice v obvodu OŘ Praha - Demolice str. domku č. 214, č. p. 886, Kladno
2181 06.11.2015 SŽDC Smlouva Dodání a prodej Mikro-ohmmetru MOM 2 včetně příslušenství - E650-S-3583/2015
2180 06.11.2015 SŽDC Smlouva Úprava dálkového ovládání místních rádiových sítí
2179 06.11.2015 SŽDC Smlouva Úprava místních rádiových sítí – SSZ
2178 06.11.2015 SŽDC Smlouva Částečná výměna záznamových zařízení ReDat 1 a 2
2177 06.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov – Černý Kříž
2176 06.11.2015 SŽDC Smlouva Úklid sněhu z výhybek a dalších prostor OŘ Praha výřez vzrostlých dřevin a jejich úklid
2175 06.11.2015 SŽDC Smlouva Nákup pracovních stejnokrojů
2174 06.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 4,806 na trati Hanušovice-Mikulovice
2173 06.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava VB Velké Karlovice
2172 06.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava TV v ŽST Olomouc hl. n. po MU ze dne 12. 8. 2015
2171 06.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava 2. traťové koleje Česká Třebová – Parník
2170 06.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava stability napájení a elektronických systémů zab. zař. v obvodu SSZT Pardubice
2169 05.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hranice na M. město
2168 05.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava el. rozvodů TS3 žst. Přerov
2167 05.11.2015 SŽDC Smlouva Univerzální radiometry RAD EYE B 20 -ER
2166 12.11.2015 SŽDC Smlouva „Oprava zpevněné plochy Kunovice skladový areál“
2165 05.11.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků na infrastruktuře po MU ze dne 16. 10. 2015 v žst. Nedakonice
2164 05.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava na TNS v obvodu OŘ
2163 05.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přípojného kolejového vozu Bmx
2162 05.11.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 – 29,881 trati Beroun – Rakovník
2161 05.11.2015 SŽDC Smlouva Modernizace ŽST Česká Lípa
2160 04.11.2015 SŽDC Smlouva Technologické a dopravní budovy v obvodu Brno - provedení opravných prací
2159 04.11.2015 SŽDC Smlouva Komplexní propracování 1. koridoru u OŘ Brno
2158 04.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava trafostanice 22kV Tišnov
2157 04.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení žst. Břeclav, prostor St.84
2156 04.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava zabezpečovacího zařízení na přejezdu P2783 Ovčáry
2155 04.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava 1.SK, oprava BK, TSOV v žst. Nymburk hl.n.
2154 04.11.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice
2153 04.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava 2. TK v TÚ Babín - Nymburk hl. n.
2152 04.11.2015 SŽDC Smlouva Stvolová - strážní domek - provedení rekonstrukčních prací
2151 04.11.2015 SŽDC Smlouva Brno Židenice, budova zastávky - rekonstrukce prostor SŽG
2150 04.11.2015 SŽDC Smlouva Jemnice a Přibyslav - opravné práce na objektech SŽDC
2149 04.11.2015 SŽDC Smlouva Demoliční práce v žst. Hradec nad Svitavou
2148 04.11.2015 SŽDC Smlouva Tišnov, budova RZZ - oprava vnějšího pláště
2147 04.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava zarážedla po MU kusé koleje č. 3d v žst. Břeclav
2146 04.11.2015 SŽDC Smlouva Břeclavsko - provedení opravných prací na budovách SŽDC
2145 04.11.2015 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic 1. TK v TÚ Lysá n.L. - St. Boleslav
2144 04.11.2015 SŽDC Smlouva Opravy infrastruktury po mimořádných událostech v obvodu OŘ Praha - Oprava trakčního vedení v žst. Praha Libeň
2143 04.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava staničních baterií v NS a TS SEE
2142 04.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava primárního záložního zdroje SZZ odb. Skály
2141 03.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava sdělovacího zařízení na zastávce Jirkov
2140 03.11.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba zastávky Havířov nemocnice"
2139 03.11.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zabezpečení přejezdu včetně povrchu v km 24,263 (P7258) trati Valašské Meziříčí-KoJetín"
2138 03.11.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení v obvodu OE Opava
2137 03.11.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce žst. Olomouc, ZL 17, 21"
2136 03.11.2015 SŽDC Smlouva Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel
2135 03.11.2015 SŽDC Smlouva Koupě 7 technických automobilů hmotnostní třídy těžké /S/4x4/, včetně hydraulické ruky
2134 30.10.2015 SŽDC Smlouva „Demolice v obvodu OŘ Olomouc- 2. etapa“
2133 30.10.2015 SŽDC Smlouva Provedení autorského dozoru projektanta při stavbě
2132 30.10.2015 SŽDC Smlouva Souvislá výměna pražců staniční koleje č. 4 v ŽST. Krásná Lípa a staniční koleje č. 1 v ŽST. Rumburk
2131 29.10.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů v obvodu SMT Praha OŘ Praha - Odstranění graffiti a vyčištění objektů "Estakáda Praha Masarykovo nádraží " a mostu "Bulhar" nad ul.Seifertova
2130 29.10.2015 SŽDC Smlouva „Sanace skalního zářezu trati Liberec - Černousy st. hr. km 189,700-189,900“.
Dodatek č. 1
2129 29.10.2015 SŽDC Smlouva Koupě 2 technických automobilů - dvoucestných vozidel hmotností třídy střední /M/ s hydraulickou rukou
2128 27.10.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce PZS a přejezdové konstrukce v km 45,128 trati Brno hl.n.-Přerov„
2127 26.10.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Týniště n.O.-Broumov"
2126 26.10.2015 SŽDC Smlouva „Indikátor ocelové výztuže v železobetonu“
2125 23.10.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka kancelářského nábytku a židlí OŘ Olomouc v r. 2015“
2124 23.10.2015 SŽDC Smlouva Provedení autorského dozoru projektanta při stavbě Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Kladno - Rakovník
2123 23.10.2015 SŽDC Smlouva Krnov Cvilín - oprava střechy zastávky
2122 23.10.2015 SŽDC Smlouva TSO koleje č. 3,5 v žst. Brno - H. Heršpice
2121 23.10.2015 SŽDC Smlouva Opravné práce na budovách infrastruktury v kraji Vysočina
2120 23.10.2015 SŽDC Smlouva Opravné práce na budovách v lokalitě Jihlava
2119 23.10.2015 SŽDC Smlouva Nesovice, strážní dvojdomek - rekonstrukce střechy
2118 23.10.2015 SŽDC Smlouva Akce BOZP na objektech v žst. Ždírec a Tišnov
2117 22.10.2015 SŽDC Smlouva Dodání a prodej diagnostického vozíku KRAB
2115 22.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje a výhybek v TÚ Moravská Třebová - Mladějov na Moravě
2114 22.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava 202. SK a výhybek v žst. Nymburk hl. n.
2113 22.10.2015 SŽDC Smlouva Oplocení předprostoru administrativní budovy Muglinovská 1038, Ostrava Přívoz
2112 22.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek v žst. Poříčany
2111 22.10.2015 SŽDC Smlouva Nákup 3 ks speciálních hnacích vozidel pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení
2110 21.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava kabelizace ZZ v ŽST Hnojník
2109 21.10.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka drobné mechanizace – měřicí přístroje“
2108 21.10.2015 SŽDC Smlouva „Zajištění úklidu veřejných prostor v žst. a zastávkách v oblasti Zlínského kraje“
2107 21.10.2015 SŽDC Smlouva Demolice v obvodu žst. Ostrava hl.n. a Ostrava Svinov
2106 21.10.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk, seř.n. St.8“
2105 21.10.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň"
2104 20.10.2015 SŽDC Smlouva „Oprava budovy 5 a 7 v žst. Olomouc“
2103 20.10.2015 SŽDC Smlouva „Oprava fasády, oken v zastávce Záhorovice“
2102 20.10.2015 SŽDC Smlouva „Náhrada kolejových obvodů PN – PZS km 9,800 Kojetín - Tovačov“
2101 20.10.2015 SŽDC Smlouva " TSO ŽST Nová Role "
2100 20.10.2015 SŽDC Smlouva "Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč"
2099 20.10.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín – Horusice"
2098 20.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 74,258 Žďár nad Sázavou - Tišnov
2097 20.10.2015 SŽDC Smlouva „Demolice v obvodu OŘ Olomouc- 1. etapa“
2096 20.10.2015 SŽDC Smlouva „Tunel Ejpovice – doplňující geotechnický průzkum v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň“
2095 19.10.2015 SŽDC Smlouva „Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 – 83 a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4 "
2094 19.10.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov"
2093 19.10.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice“
2092 19.10.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o poskytování systémové podpory v rámci služeb Bentley Select pro stávající portfolio licencí SŽDC
2091 16.10.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce RZZ kolejí řady 600 v ŽST. Lovosice“
2090 16.10.2015 SŽDC Smlouva „Dokončení páteřní překryvné přenosové sítě SDH SŽDC“
2089 16.10.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka hledačky poruch na kabelech“
2088 16.10.2015 SŽDC Smlouva „Oprava výpravní budovy Ploskovice“
2087 16.10.2015 SŽDC Smlouva Kravaře - Kouty , oprava objektu zastávky
2086 16.10.2015 SŽDC Smlouva Krásné Loučky, oprava objektu zastávky
2085 16.10.2015 SŽDC Smlouva Ostrava hl.n. - uhel.n. - budova trafostanice T 121
2084 16.10.2015 SŽDC Smlouva „Doplnění systémů ZTI. MaR a DDTS ŽDC v obj.- CDP Přerov-ZL 1„
2083 16.10.2015 SŽDC Smlouva Stavební práce na budovách v obvodu Brno
2082 15.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení v žst. V. Osek 91, 92, 93 a 93 na 202 st. kolej
2081 15.10.2015 SŽDC Smlouva „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu VTM2“
Dodatek č.1
2080 15.10.2015 SŽDC Smlouva „Oprava střechy a ramp TNS Hranice“
Dodatek č.1
2079 15.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava provozně technologických budov OŘ Brno
2078 15.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava kamerového systému v žst. Praha hlavní nádraží
2077 15.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek na trati Měchenice - Dobříš
2076 15.10.2015 SŽDC Smlouva Demolice VB Jiřice
2075 14.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava budovy skladu TO Nýrsko
2074 14.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava střechy zastávky Kout na Šumavě
2073 14.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava provozní budovy TO Nezvěstice
2072 14.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Horní Cerekev - Batelov
2071 14.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava Přejezdu P 3702 v žst. Vlkaneč v km 257,314
2070 14.10.2015 SŽDC Smlouva Výměna svěrek ZS 3 v úseku Pohled - Přibyslav a Sklené n/O - Křižanov
2069 14.10.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba
2068 14.10.2015 SŽDC Smlouva Poruchy železničních mostů – část G. Poruchy spodní stavby železničních mostů
2067 14.10.2015 SŽDC Smlouva Stanovení metodiky navrhování jednotlivých typů zarážedel
2066 14.10.2015 SŽDC Smlouva Nákup materiálu a dodávka návěstních značek
2065 14.10.2015 SŽDC Smlouva Odstraňování následků MÚ v žst. Horní Cerekev
2064 14.10.2015 SŽDC Smlouva Dodávka silničních značek a železničních návěstidel pro ST Jihlava
2063 14.10.2015 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva – drobné válené kolejivo
písemná zpráva.pdf
2062 14.10.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce dílny a prohlížecí jámy PS Koterov
41655_Dodatek c. 1 SoD k uverejneni_2062
2061 14.10.2015 SŽDC Smlouva Nákup stabilní elektrocentrály
2060 14.10.2015 SŽDC Smlouva Nákup univerzálních trasovačů kabelů
2059 13.10.2015 SŽDC Smlouva Výměna oken a dveří v objektech v obvodu OŘ ÚL
2058 13.10.2015 SŽDC Smlouva Odstraňování závažných poruch, kalamitních událostí, opravy sdělovacího a zabezp.zařízení ve správě SSZT Jihlava
2057 13.10.2015 SŽDC Smlouva Dopracování PD na opravu mostu v km 156,375
2056 13.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava dohledového systému v tunelech Nového spojení pod Vítkovem
2055 13.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava budovy zastávky Harrachov“
2053 13.10.2015 SŽDC Smlouva Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí- ZL 28
2052 13.10.2015 SŽDC Smlouva VRT Praha – Havlíčkův Brod
2051 13.10.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750 – 40,300 trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí
2050 13.10.2015 SŽDC Smlouva Ostrava-Svinov - měnírna
2049 12.10.2015 SŽDC Smlouva Dodávka GPS lokátoru
2048 12.10.2015 SŽDC Smlouva Opravy zastávek na trati Suchdol-Budišov
2047 12.10.2015 SŽDC Smlouva "Novelizace TNŽ 36 5570 Transformátory pro železniční zabezpečovací zařízení"
2046 12.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektu Praha D. Liboc č. p. 642
2045 12.10.2015 SŽDC Smlouva TSO TK Chotětov - Ml.Boleslav
2044 09.10.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace a inženýrská činnost - Odstranění důlní škody opravou přejezdu P8290 v km 328,670 trati Louky nad Olší - Karviná
2043 09.10.2015 SŽDC Smlouva Havarijní opravy zařízení 2015 v obvodu SSZT Nymburk
2042 09.10.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce žst. Řetenice“
2041 08.10.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 100,182 trati Letohrad-Lichkov
2040 08.10.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týniště nad Orlicí- Meziměstí- ZL 1
2039 08.10.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce sociálního zázemí dílenských prostor objektu TO Frenštát p.R. - II. etapa - realizace
2038 08.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava TO Jičín - II. etapa
dodatek č.1
2037 08.10.2015 SŽDC Smlouva Modernizace přejezdů na trati Opava východ-Hlučín
2036 08.10.2015 SŽDC Smlouva DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n. – Praha Vysočany
2035 08.10.2015 SŽDC Smlouva Aktualizace TKP č. 25a)
2034 07.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava nástupišť Zákolany 1, 2, Noutonice, Tuchoměřice
2033 07.10.2015 SŽDC Smlouva Měření 3D osy koleje č. 1, TÚ 2121, Kojetín – Valašské Meziříčí, km 0,45 – 60,52
2032 07.10.2015 SŽDC Smlouva „Oprava zastávky Očelice“
2031 07.10.2015 SŽDC Smlouva Sanace skalních stěn Budčice I v km 20,600-21,420 a Budčice II v km 21,800 – 22,300 v úseku Vlastějovice.Ledeč nad Sázavou
2030 06.10.2015 SŽDC Smlouva „Oprava objektů PS Zábřeh na Moravě“
2029 06.10.2015 SŽDC Smlouva „Oprava objektu TO Holešov“
2028 06.10.2015 SŽDC Smlouva „Trať 321 Opava východ-Ostrava-Svinov-Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice-Havířov"
2027 06.10.2015 SŽDC Smlouva Demolice nevyužitých drážních domků a služebních objektů v obvodu OŘ UL
2026 06.10.2015 SŽDC Smlouva Trať 321 Opava východ-Ostrava Svinov.-Český Těšín- úsek Ostrava Kunčice-Havířov
2025 06.10.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce trakčního vedení v žst. Ostrava-Bartovice“
2024 05.10.2015 SŽDC Smlouva „ Optimalizace trati Bystřice n.Olší-Český Těšín,2.část-žst. Český Těšín – ZL 1,9,10, a 12“
2023 05.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava ZZ v ŽST Frenštát p. R. - obvod St.1
2022 05.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava baterií v žst. Kolín
2021 05.10.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby Trať 321 Opava východ - Ostrava Svinov - Český Těšín, úsek Ostrava Kunčice - Havířov
2020 05.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 102,615 tratě Brno - Havlíčkův Brod
2019 05.10.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice"
2018 05.10.2015 SŽDC Smlouva „Areál TO Olomouc Na Špici - garážová stání“
2017 05.10.2015 SŽDC Smlouva Údržba kolejových mechanismů SEE OŘ Praha - Pravidelná revize vozů typu Sps se speciální nástavbou
2016 02.10.2015 SŽDC Smlouva Výměna oken a dveří v bytových objektech v obvodu OŘ ÚL
2015 01.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava ukradených kabelů DOÚO v obvodu Praha Libeň, Rokytka, Nové Spojení
2014 01.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybky č. 20 v žst. Čelákovice
2013 01.10.2015 SŽDC Smlouva Demolice v obvodu OŘ Ostrava-oblast západ
2012 01.10.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce sociálního zázemí dílenských prostor objektu MES Č. Těšín - II. etapa - realizace
2011 01.10.2015 SŽDC Smlouva Opravy střech bytových objektů v obvodu OŘ ÚL
2010 01.10.2015 SŽDC Smlouva PC - KADR
2009 01.10.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektu dílen MSB Benešov
2008 30.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava AJ 28- TATRA 815 6x6
2007 30.09.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba PZS v km 7,536(P4868) a v km 7,891 (P4869) trati Choceň-Týniště nad Orlicí."
2006 30.09.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouvu č. 106/15-MTZ na dodávky stejnokrojů SŽDC
2005 30.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava fasády spínací stanice Hustopeče n. Bečvou“
2004 30.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava zastřešení stání traf TNS Grygov“
2003 30.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava 2. TK v TÚ V. Osek - Libice n. C.
2002 30.09.2015 SŽDC Smlouva „Řídící systém diagnostiky vozidel“
2001 30.09.2015 SŽDC Smlouva „Vytvoření dílčích úprav v Mostním evidenčním systému“
2000 29.09.2015 SŽDC Smlouva Výměna staničních a přejezdových baterií
1999 29.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava kabelu nn v žst. Havířov
1998 29.09.2015 SŽDC Smlouva ŽST Šumná - oprava SZZ, přípravná část
1997 29.09.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení šuntové citlivosti kolejových obvodů v obvodu SSZT Brno
1996 29.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava budov zastávek na trati č. 180 Plzeň - Č. Kubice, I. etapa
1995 29.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava budovy TO Milevsko, J. Hradec . St. 1, TO Veselí nad Lužnicí
Dodatek ke smlouvě
1994 29.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 4,740 po poškození silničním vozidlem
1993 29.09.2015 SŽDC Smlouva Dodávka herbicidů pro OŘ Brno
1992 29.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava CAS 32 - Tatra 815 PR 2 6x6
1991 24.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava CAS 32 - Tatra 815 6x6
1990 24.09.2015 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny
1989 24.09.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje v km 10,768 – 12,300 trati Turnov – Hradec Králové
1988 24.09.2015 SŽDC Smlouva Inženýrsko-geologický průzkum žel. náspu
1987 24.09.2015 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce nákresných a vývěsných jízdních řádů 2016
1986 24.09.2015 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce sešitových jízdních řádů 2015
1985 24.09.2015 SŽDC Smlouva Nákup motorových člunů
1984 24.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava zasedací místnosti CDP Přerov
1983 23.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava počítačů náprav v žst. Ledečko
1982 23.09.2015 SŽDC Smlouva " Předpis SŽDC S7 pro správu budov"
1981 23.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejových brzd Česká Třebová sp. 015
1980 23.09.2015 SŽDC Smlouva Stavební úpravy trafostanice T7 v žst. Pardubice
1979 23.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava tratě Rybník - Lipno
Dodatek č.1
1978 23.09.2015 SŽDC Smlouva SVK v obvodu PS J. Hradec
1977 23.09.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce EOV v žst. Děčín Prostřední Žleb a Dolní Žleb“
1976 23.09.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Valašské Meziříčí.-Rožnov pod Radhoštěm"
1975 23.09.2015 SŽDC Smlouva „Trať 308 (Lúky pod Makytou)- St.hranice CZ/SK-Horní Lideč –Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou(mimo)- Hustopeče nad Bečvou(mimo)“
1974 23.09.2015 SŽDC Smlouva „DOZ Kolín (mimo) – Kralupy n. Vlt. (mimo)“
1973 23.09.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, úprava místní komunikace Staroklánovická“
1972 23.09.2015 SŽDC Smlouva „Zřízení výhybny Harrachov“
1971 22.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava eskalátoru na 6. nást. v žst. Praha hl.n.
1970 22.09.2015 SŽDC Smlouva Bruntál TO - zpevněné plochy
1969 22.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava IZ INISS na CDP Přerov“
1968 21.09.2015 SŽDC Smlouva Detektory na RA záření urad plus 115
1967 21.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava provozní budovy Libuň
1966 21.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava opěrné zdi v km 23,780 - 23,900 trati Liberec - Harrachov
1965 21.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava výpravní budovy Sobotka
1964 21.09.2015 SŽDC Smlouva SVK Trmice - Bílina
1963 21.09.2015 SŽDC Smlouva Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby Trať 120 - Praha - Kladno - Rakovník v úseku Kladno - Rakovník
1962 21.09.2015 SŽDC Smlouva Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby Trať 210 Praha - Vrané n.Vlt. - Čerčany a Vrané n.Vlt. - Dobříš
1961 21.09.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce přejezdu v km 20,285 (P4288 trati Hanušovice-Mikulovice"
1960 21.09.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí-Choceň"
1959 21.09.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová"
1958 18.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Havlíčkův Brod -Lípa
1957 18.09.2015 SŽDC Smlouva Čištění kolejového lože TK č. 1 a 2 Přibyslav - Pohled a oprava výhybky č. 15, 16 v žst. Přibyslav
1954 18.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava propustků v trati Havlíčkův Brod - Humpolec
1953 18.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava VEZO v žst. Praha hl.n.
1952 18.09.2015 SŽDC Smlouva Termokamery
1951 18.09.2015 SŽDC Smlouva Hydraulické vyprošťovací sady
1950 17.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava DŘT TNS Otrokovice“
1949 17.09.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba PZS v km 36,324 (P4632) a v km 37,323 (P4633) trati Jičín-Nymburk “
1948 17.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava skalního zářezu v km 10,325 - 10,450 trati Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz.
1947 17.09.2015 SŽDC Smlouva Demolice postradatelných budov v obvodu ST Hradec Králové
1946 17.09.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka systému pro diagnostiku a monitoring datové sítě SŽDC“
1945 17.09.2015 SŽDC Smlouva „Zpracování Žádostí o spolufinancování fázovaných projektů z fondů EU“
1944 17.09.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“
1943 17.09.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov-Cheb“
1942 17.09.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany“
1941 17.09.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany“
1940 16.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava ukolejnění Přerov – Prosenice - Dluhonice“
1939 16.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava TS 7722 žst. Praha Holešovice
1938 16.09.2015 SŽDC Smlouva „Trať 2032 Brno-Vlárský průsmyk st.hr, v úseku Šlapanice(mimo) - Blažovice(včetně) “
1937 16.09.2015 SŽDC Smlouva „Tisk výplatnic“
1936 16.09.2015 SŽDC Smlouva Most, nové nádraží, spádovištní budova rekonstrukce odkanalizování objektu
1935 16.09.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby "Odstranění propadů rychlosti na trati Benešov n/P-Rumburk
1934 16.09.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí-Rumburk
1933 16.09.2015 SŽDC Smlouva „Trať 324 Kutná Hora-Brno, úsek Golčův Jeníkov- Vlkaneč "
1932 16.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava sdělovacího a informačního zařízení na trati č. 197 v úseku Volary - Nové Údolí
1931 16.09.2015 SŽDC Smlouva Trať 2032 Brno.-Vlárský průsmyk st. hr. V úseku odbočka Brno Černovice-Brno Slatina (včetně)
1930 15.09.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Trutnov-Teplice n.M."
1929 15.09.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba haly pro mechanizaci v ŽST Tábor“
1928 15.09.2015 SŽDC Smlouva Opravy objektu na poz. p. č. 18/14 - Martinice v Krkonoších
1927 15.09.2015 SŽDC Smlouva Demolice postradatelných budov v obvodu ST Liberec
1926 15.09.2015 SŽDC Smlouva Brno Královo Pole, nástupištní přístřešky - celková oprava (realizace stavby)
1925 15.09.2015 SŽDC Smlouva Rušení kolejových vah v obvodu OŘ Brno
1924 15.09.2015 SŽDC Smlouva Nátěr mostu v km 24,694 tratě Studenec - Křižanov
1923 14.09.2015 SŽDC Smlouva „Trať 308 (Lúky pod Makytou ) -St.hranice CZ/SK Horní Lideč) -Hranice na Moravě, úsek Teplice nad B ečvou(mimo)-Hustopeče nad Bečvou(mimo)“
1922 14.09.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“
1921 14.09.2015 SŽDC Smlouva Nákup olejů a maziv pro opravu a údržbu strojů a zařízení OŘ Plzeň
dodatek č. 1
1920 14.09.2015 SŽDC Smlouva Výměna příčných a výhybkových pražců v obvodu OŘ Brno - ST Jihlava
1919 14.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a přípojů v žst Velké Meziříčí
1918 14.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdu v km 33,576 v úseku Komořany-Rousínov
1917 14.09.2015 SŽDC Smlouva " Aktualizace kapitoly TKP č. 29"
1916 14.09.2015 SŽDC Smlouva Podpora TDI při realizaci stavby "Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou"
Dodatek č. 1
1915 11.09.2015 SŽDC Smlouva Pořízení manipulačního vysokozdvižného vozíku pro práci se svrškovým materiálem v SSM HK
1914 11.09.2015 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva na dodávky dřevěných výhybkových pražců
1913 11.09.2015 SŽDC Smlouva „Trať 324 Kutná Hora-Brno, úsek Golčův Jeníkov-Vlkaneč “
1912 11.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava kabelizace DOÚO v obvodu odbočky Praha Balabenka a Nového spojení
1911 11.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava STS 6kV a osvětlení žst“
1910 11.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava klimatizačních jednotek v obvodu OŘ Olomouc“
1909 10.09.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce prov. střediska Kunovice“
1908 08.09.2015 SŽDC Smlouva „Olomouc Nerudova 1- Oprava fasády“
Dodatek č.1 k SOD uveřejnění
Dodatek č.2
Dodatek č.3
1907 08.09.2015 SŽDC Smlouva „Podpora technického dozoru investora při realizaci staveb u OŘ Olomouc“
Smlouva_B k uveřejnění
Smlouva_C k uveřejnění
Dodatek č.1 _1
Dodatek č.1 _2
1906 08.09.2015 SŽDC Smlouva " ÚTR - Optimalizace přístupu ke správě dokumentů a relevantních dat v oblasti výstavby a jejich dlouhodobému ukládání
1905 08.09.2015 SŽDC Smlouva Dodávka statických elektroměrů typu ZMG310
1904 08.09.2015 SŽDC Smlouva ÚTR – Interaktivní předávání a certifikování
1903 08.09.2015 SŽDC Smlouva Zkušební úsek s konstrukční vrstvou z R-materiálu v pražcovém podloží
1902 08.09.2015 SŽDC Smlouva Analýza procesů a IT aplikací
1901 08.09.2015 SŽDC Smlouva Realizace úprav IS KAPO, ISKADR a IS DOMIN – Výpočet poplatku za užití ŽDC při výluce
1900 08.09.2015 SŽDC Smlouva Nákup SW nástroje pro zpracování krizových plánů
1899 08.09.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka výpočetní techniky pro OŘ Olomouc – 2. etapa“
KS_B k uveřejnění
1898 08.09.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka výpočetní techniky pro OŘ Olomouc“
1897 08.09.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka čistících a hygienických prostředků“
1896 08.09.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba protihlukové clony Vepřek“
1895 08.09.2015 SŽDC Smlouva „Studie zastřešení žst. Praha Masarykovo nádraží“
1894 08.09.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb"
1893 08.09.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), Varianta Lužná (mimo) - Rakovník (mimo)
1892 07.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava počítačů náprav na trati Kutná Hora - Zruč nad Sázavou
1891 07.09.2015 SŽDC Smlouva Nákup lana Cu 120mm2/19
1890 07.09.2015 SŽDC Smlouva Opravy budov zastávek na trati č. 185 Horažďovice př. - Domažlice II.etapa
1889 07.09.2015 SŽDC Smlouva „ Zřízení železniční zastávky Znojmo nemocnice “
1888 07.09.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk
1887 07.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava výpravní budovy Lanškroun
dodatek č.1
1886 07.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava jímek na odpadní vody v areálu STO1 Česká Třebová
1885 04.09.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst, Přerov, 3.stavba
1884 04.09.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr.Brno hl.n.-Přerov
1883 04.09.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice
1882 04.09.2015 SŽDC Smlouva Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh
1881 04.09.2015 SŽDC Smlouva Vyvazovací oprava MVTV 2-101
1880 04.09.2015 SŽDC Smlouva Protivín - oprava budovy TO, ATU a dílna EU
41645_2687-2015 d1_1880
1879 04.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava zabezpečovacího zařízení na přejezdu P5810 Český Šternberk
1878 04.09.2015 SŽDC Smlouva Revize a oprava čtyř železničních vozů
1877 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov “
1876 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Doplnění počítačů náprav v žst. Holešov“
1875 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Opravné práce na trati Kostelec na H. - Čelechovice“
1874 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Odstranění následků na infrastruktuře po MU ze dne 16. 7. 2015 v úseku Nedakonice-Staré Město u Uh. Hradiště“
1873 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava stavědla 1 v žst. Přerov“
1872 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Břeclav-Znojmo “
1871 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce železničního svršku Vlašim – Trhový Štěpánov"
1870 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace přejezdů na trati České Budějovice – Summerau“
1869 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb – Luby u Chebu“
1868 03.09.2015 SŽDC Smlouva Vyčištění a výmalba podchodu v km 397,040 v žst. Praha Běchovice
1867 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Odstranění následků po MU na tr. Červenka - Štěpánov ze dne 1. 7. 2015“
1866 03.09.2015 SŽDC Smlouva "ÚTR – Vizualizace naměřených dat z GPR a laserového skenování v podmínkách SŽDC"
1865 03.09.2015 SŽDC Smlouva Prodej kovového odpadu určeného k likvidaci 2015/09-12
41748_Dodatek c. 2 k uverejneni - Prodej kov. odpadu_1865
Dodatek č.1 ke smlouvě
1864 03.09.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby "Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Vrané - Dobříš a Vrané - Čerčany
1863 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Přemístění PZS v km 12,849 Vsetín – Velké Karlovice“
1862 03.09.2015 SŽDC Smlouva " Novelizace kapitoly 14 TKP – Kanalizace, septiky, čističky, lapače"
1861 03.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava osvětlení a EOV Odbočka Bečva“
1860 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava osvětlení Hradčovice“
1859 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava RZK TNS Nedakonice“
1858 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu VTM 1“
1857 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava kolejí, výhybek Lipová Lázně - Javorník ve Sl.“
smlouva k 1857
Dodatek č.1 k SOD k 1857
1856 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava sociálního zařízení v budově CH, Přerov“
1855 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava budovy RZZ Horní Lideč“
1854 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava zastávky Hlubočky z.“
1853 02.09.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Trutnov-Teplice n.M.
1852 02.09.2015 SŽDC Smlouva „ Rekonstrukce stání transfomátorů 110/22V TNS Studénka"
1851 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava TV t.ú. Blatec -Vrbátky“
1850 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava FKZ na KNS Nedakonice“
1849 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Výměna svěrek ŽS3 v obvodu ST Zlín“
Dodatek č.1 SOD uveřejnění
Dodatek č.2_1849
1848 02.09.2015 SŽDC Smlouva „Nákup měřícího přístroje SIRIUS“
1847 02.09.2015 SŽDC Smlouva „ Oprava Dispečerských terminálů IPTC“
1846 01.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava mostů v km 6,874 a 7,279 trati Lipová Lázně – Bernartice - výměna mostnic“
1845 01.09.2015 SŽDC Smlouva Koordinátor BOZP při přípravě a práci na staveništi akce - Oprava trati Mělník - Mšeno
1844 01.09.2015 SŽDC Smlouva „Údržba kolejí, odstraňování závad v obvodu VTM2“
Dodatek č.1
1843 01.09.2015 SŽDC Smlouva Oprava kabelových rozvodů DOÚO žst.Nymburk
1842 01.09.2015 SŽDC Smlouva Demolice pozemních objektů ve správě SBBH
dodatek 1
1841 01.09.2015 SŽDC Smlouva „Opravy budov a zastávek v obvodu OŘ Olomouc – 2.etapa“
Dodatek č.1
1840 01.09.2015 SŽDC Smlouva „Opravy budov v žst. Konice a Nový Malín“
1839 01.09.2015 SŽDC Smlouva „Opravy budov a zastávek v obvodu OŘ Olomouc – 1.etapa"
1838 01.09.2015 SŽDC Smlouva „Oprava přejezdů v obvodě ST Zlín“
Dodatek č.1 SOD uveřejnění_1838
Dodatek č.2
1837 01.09.2015 SŽDC Smlouva Odstranění nežádoucí vegetace na trati Jaroměř - Královec st.hr.
1836 01.09.2015 SŽDC Smlouva Sanace skal v km 76,120 – 76,800 v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Debř
1835 31.08.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby "Trať 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice - Brno Slatina (včetně)"
1834 31.08.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby "Trať 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)"
1833 31.08.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby "Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo)
1832 31.08.2015 SŽDC Smlouva Výměna výstražníků a komponentů PZS
1831 31.08.2015 SŽDC Smlouva Nákup sad pneumatických zvedacích vaků a ucpávek
1830 28.08.2015 SŽDC Smlouva Nákup výstrojního spodního termo prádla pro HZS
1829 28.08.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), varianta Lužná (mimo) - Rakovník (mimo)
1828 28.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava VB Český Šternberk
1827 28.08.2015 SŽDC Smlouva Komplexní zajištění výměny stávajícího osobního výtahu za nový, tzv. na klíč (komunikace s příslušnými úřady, demontáž a likvidace stávajícího zařízení, příp. stavební úpravy...
1826 27.08.2015 SŽDC Smlouva Kladno, areál bývalé MSB, ostraha areálu a objektů
1825 27.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava propojovacích lan v úseku Velim - Pečky
1824 27.08.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1823 27.08.2015 SŽDC Smlouva Odstranění havarijního stavu oken a dveří v nebytové části bytového domu Palackého 4272 Chomutov
1822 27.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava zdroje UNZ odbočky Blatov
1821 27.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava záložního zdroje kamerových serverů Balabenka
1820 27.08.2015 SŽDC Smlouva Trať 503B Ústí n.L Střekov-Děčín východ-smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP
1819 27.08.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby Trať č. 503B Ústí n/L-Střekov-Děčín východ
1818 27.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa“
1817 27.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy“
1816 27.08.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany"
1815 26.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava VTO v obvodu SSZT Brno
1814 26.08.2015 SŽDC Smlouva Nátěry venkovních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
1813 26.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava obytného domku Velký Osek čp.65
1812 26.08.2015 SŽDC Smlouva Údržba a oprava budov v lokalitách obvodu Brno
1811 26.08.2015 SŽDC Smlouva "Oprava traťové koleje a výhybek v TÚ Moravská Třebová - Mladějov na Moravě"
1810 26.08.2015 SŽDC Smlouva Trať 503B Ústí n.L.-Střekov - Děčín východ
1809 26.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 96,235 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Poříčí
1808 26.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje v TÚ Libuň - Rovensko p.Tr., km 13,673 - 15,183
1807 26.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava střech tři objektů, dílny MES -Český Těšín
1806 26.08.2015 SŽDC Smlouva "Spádovištní zařízení - Novelizace legislativy"
1805 26.08.2015 SŽDC Smlouva „Trať 070 Praha - Turnov, úsek Ml. Boleslav - Bakov“ a „Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha – Turnov“
6183238 Dodatek č.1 Trať 070 Praha - Turnov, úsek Ml. Boleslav - Bakov a Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha – Turnov
1804 26.08.2015 SŽDC Smlouva "Vývoj nových funkcionalit informačního systému CSV"
1803 25.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejových brzd v žst. Nymburk seř. n.
1802 24.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 14,011 na trati Studénka - Veřovice
1801 24.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 77,851 v úseku Frenštát p.R. - Veřovice
1800 24.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Lužec nad Vtavou - Praha Masarykovo nádraží
1799 24.08.2015 SŽDC Smlouva Technická výpomoc při zaměření a zpracování mapových podkladů včetně doplnění ŽBP pro PD, stavby SSZ" Rekonstukce trati Česká lípa - Jedlová"
1798 24.08.2015 SŽDC Smlouva Dodávka 3 ks robotické totální stanice s OS Windows CE
1797 24.08.2015 SŽDC Smlouva Dodávka 2 ks měřících vozíků pro zjišťování absolutní polohy koleje
1796 24.08.2015 SŽDC Smlouva Dodávka 2 ks měřících vozíků pro zjišťování absolutní polohy koleje
1795 24.08.2015 SŽDC Smlouva Dodávka 2 sestav GNSS aparatur
1794 21.08.2015 SŽDC Smlouva „Odstranění následků po MU v žst. Prosenice ze dne 29. 6. 2015“
1793 21.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750 – 40,300 trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí"
1792 21.08.2015 SŽDC Smlouva Trať 308(Lúky pod Makytou)-St.hranice CZ/SK-Horní Lideč-Hranice na Moravě, )úsek Valašské Meziříčí(mimo)-Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo)-Horní Lideč(mimo)“
Dodatek č.1
1791 21.08.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Praha - Vrané - Dobříš a Vrané - Čerčany
1790 21.08.2015 SŽDC Smlouva "85073 – Nákup licencí a technické podpory Oracle"
1789 21.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce TZZ Řevničov – Lužná u Rakovníka“
1788 21.08.2015 SŽDC Smlouva „Detekční systémy liniové ochrany“
1787 21.08.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice"
1786 21.08.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba PZS v km 34,796; 35,310 a výstavba TZZ Kolínec – Nemilkov"
1785 21.08.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov – Čáslav"
1784 21.08.2015 SŽDC Smlouva Nákup motorgenerátoru 30kVA v obvodu Oblastního ředitelství Praha
1783 20.08.2015 SŽDC Smlouva Náhrada kolejových obvodů počítači náprav na PZS v km 55,569 v úseku Dětřichov n. B. - Valšov
1782 20.08.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby „DOZ Kolín (mimo) – Kralupy n. Vlt. (mimo)
1781 20.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“
1780 20.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava tratě Mělník - Mšeno
D01 Oprava tratě Mělník - Mšeno_1780
D02 Oprava tratě Mělník - Mšeno_1780
1779 20.08.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na dlouhodobý monitoring mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB)-Přerov v rámci akce „Zařízení pro monitoring mostu“
1778 20.08.2015 SŽDC Smlouva „Pořízení nestavebních investic pro SŽG Praha“
1777 20.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava VB Rataje nad Sázavou předměstí
1776 20.08.2015 SŽDC Smlouva Optimalizace traťových rychlostí Planá u ML - Tachov
41789_Dodatek c. 1 k uverejneni - Optimalizace trat. rychlosti Plana u Ml. - Tachov_1776
1775 18.08.2015 SŽDC Smlouva „Odstranění propadu rychlostii na trati Brno-Uherské v úseku Blažovice(mimo - )Nesovice(mimo)“.
1774 18.08.2015 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u ST Liberec
1773 18.08.2015 SŽDC Smlouva Dodávka materiálu TV
1772 18.08.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Chrastava a žst. Hrádek nad Nisou
1771 18.08.2015 SŽDC Smlouva „ Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová -Lipová Lázně trati Hanušovice-Mikulovice“.
1770 18.08.2015 SŽDC Smlouva „ Rekonstrukce areálu HZS Přerov“
1769 18.08.2015 SŽDC Smlouva Nákup zásahových obleků pro hasiče
1768 18.08.2015 SŽDC Smlouva Nákup zásahových obleků pro technické zásahy
1767 18.08.2015 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva č. 105/5- MTZ na dodávky dřevěných příčných pražců
1766 18.08.2015 SŽDC Smlouva Podpora provozu a údržba modulu ISPD prodeje a pronájmy
1765 18.08.2015 SŽDC Smlouva „ Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, ) úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo)- Horní Lideč (mimo) „
1764 17.08.2015 SŽDC Smlouva „Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů - Dohodce pro nákup elektrické energie a zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno“
1763 17.08.2015 SŽDC Smlouva „Metodika správce železniční infrastruktury pro garantovaná prostorová data k traťové části evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS“
1762 17.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava zastávky Domašín
1761 17.08.2015 SŽDC Smlouva Operativní údržba a prohlídky MVTV
1760 14.08.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Brno-Uherské Hradiště v úseku Blažovice(mimo-Nesovice(mimo)
1759 14.08.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Trutnov - Teplice n. M.
1758 13.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a přípojů v ŽST Český Těšín
1757 13.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava geometrických parametrů koleje na II. koridoru Hranice - Ostrava
1756 13.08.2015 SŽDC Smlouva Univerzální motorové zatáčečky
1755 13.08.2015 SŽDC Smlouva Demolice v obvodu OŘ Praha - Drobné demolice v obvodu MSB Smíchov
1754 13.08.2015 SŽDC Smlouva Demolice v obvodu OŘ Praha - Drobné demolice v obvodu MSB Kolín
1753 13.08.2015 SŽDC Smlouva Výstavba nové železniční zastávky Červená Voda
1752 13.08.2015 SŽDC Smlouva Pražce betonové B 91S/2 - vystrojené systém W 14NT pro kolejnice 49 E1 ( se svěrkami Skl 14) a pražce betonové B 91S/2 - vystrojené systém W 28NT pro kolejnice 49 E1 (se svěrkami Skl28)
1751 13.08.2015 SŽDC Smlouva Pražce betonové B 91S/2 výstrojné - pružné bezpodkladnicové upevnění W 14 pro kolejnice 49 E1
1750 13.08.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu Chlumec nad Cidlinou.-Trutnov
1749 13.08.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-.Hustopeče nad Bečvou
1748 13.08.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7507 v km 25,828 trati Studénka-Veřovice
1747 13.08.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZZ v km 19,080 trati Martinice v Krkonoších-Rokytnice nad Jizerou
1746 13.08.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 2,362 trati Šternberk-Hanušovice včetně výstavby PZZ
1745 12.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 69,981 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov.
6404089 Dodatek č.1 Oprava mostu v km 69,981 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
1744 12.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku HK Slezské předměstí - Třebechovice p.O. km 38,230 - 39,580.
1743 12.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava provozní budovy OŘ Plzeň - V. etapa
Dodatek c. 1
1742 11.08.2015 SŽDC Smlouva Smlouvy o poskytnutí servisních služeb – E-ZAK
1741 11.08.2015 SŽDC Smlouva Smlouvy o dílo – E-ZAK
1740 11.08.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov-Svoboda nad Úpou
1739 11.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Praha Vysočany - Čelákovice Jiřina
1738 11.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Praha - Smíchov - Černošice - Beroun
1737 10.08.2015 SŽDC Smlouva DOZ Ostrava -Svinov - Petrovice u Karviné st. hr.
1736 10.08.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouva
1735 10.08.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouva
1734 10.08.2015 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce na žel svršku a spodku - ST Strakonice
1733 10.08.2015 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce na žel svršku a spodku - ST Č. Budějovice
1732 10.08.2015 SŽDC Smlouva Doplnění drobné mechanizace a náhradních dílů ST Břeclav
1731 10.08.2015 SŽDC Smlouva TSO matečné koleje v žst. Břeclav
1730 10.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava systémů detekce požáru v obvodu SSZT Brno
1729 07.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava napájení PZS v km 57,120 trati Brno - Veselí nad Moravou
1728 07.08.2015 SŽDC Smlouva Záložní zdroj elektrické energie ZZEE - OŘ Brno
1727 07.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava DŘT v obvodu OŘ Brno
1726 07.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostů Rumburk - Sebnitz (DBAG)
1725 07.08.2015 SŽDC Smlouva Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění – Opatovice nad Labem-Hradec Králové
1724 07.08.2015 SŽDC Smlouva Oplocení areálu OTV Bohumín
1723 06.08.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace přejezdů na trati Pňovany – Bezdružice“
1722 06.08.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení v obvodu OE Studénka
1721 06.08.2015 SŽDC Smlouva Nákup materiálu pro opravu TV v ŽST Ostrava hl.n.,B. Vrbice, Petrovice u/K
1720 06.08.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na Realizaci prací dle změnového listu č. 6 a 7 „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“
1719 06.08.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na Realizaci prací dle změnového listu č. 3 „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“
1718 06.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Praha Vršovice - Benešov
1717 05.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce železničního svršku v km 6,500 – 7,300 trati Železná Ruda – Plzeň"
1716 05.08.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín – Horusice – Dodatečné práce po uvedení stavby do provozu – Kolej a trakce“
1715 05.08.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"
1714 05.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha v žst. Praha hlavní nádraží
1713 04.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 38.816 trati Lovosice – Česká Lípa“
1712 04.08.2015 SŽDC Smlouva „Archivace a správa digitální dokumentace, modul Plán, II. etapa"
1711 04.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech"
1710 04.08.2015 SŽDC Smlouva "Oprava elektrodispečinků OŘ Hradec Králové"
6404067 Dodatek č.1 Zpracování zadávací dokumentace_Oprava elektrodispečinků OŘ Hradec Králové
dodatek č.2
1709 04.08.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati České Budějovice – Plzeň“
1708 04.08.2015 SŽDC Smlouva Modernizace trati Hradec králové-Pardubice - Chrudim,3.stavba, zdvoukolejnění - Pardubice-Rosice nad Labem-Stéblová
1707 04.08.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce areálu HZS Ostrava
1706 03.08.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků MU v žst. Studénka na zařízeních SEE OŘ Ostrava
1705 03.08.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků MU v ŽST Studénka - odvětví SSZT, ST
1704 03.08.2015 SŽDC Smlouva Úprava místních rádiových sítí- SSV
1703 03.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Praha Masarykovo n. - Poříčany
1702 03.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích na trati Praha Holešovice - Praha Bubny
1701 03.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Zdice - Březnice
1700 03.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Poříčí nad Sázavou - Praha Krč
1699 03.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Lštění - LedečkoUdržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Lštění - Ledečko
1698 03.08.2015 SŽDC Smlouva Operativní údržba a prohlídky MVTV
1697 03.08.2015 SŽDC Smlouva " TSO ŽST Hájek"
1696 03.08.2015 SŽDC Smlouva Trať 504A Ústí n/L-Chomutov, úsek Most-Chomutov-smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP
1695 03.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Bukovno - Velký Borek
1694 03.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Praha Satalice - Kojetice u Prahy
1693 03.08.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kralupy nad Vltavou - Tišice
1692 31.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava elektroinstalace, žst. Ostrava hl.n.
1691 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Myslič - Trhový Štěpánov
1690 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Rakovník - Mladotice
1689 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Rakovník - Bečov nad Teplou
1688 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Zadní Třebáň - Lochovice
1687 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Králův Dvůr - Kařez
1686 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Bystřice u Benešova - Mezno - Sedlčany
1685 30.07.2015 SŽDC Smlouva "SO Karlovy Vary- Dvory- Chodov"
1684 30.07.2015 SŽDC Smlouva TSOV 48ab, 53, 54 Třebušice
1683 30.07.2015 SŽDC Smlouva Stabilizace ŽBP, zaměření a výpočet ŽBP a 3Dosy v TÚ 2211, Olomouc - Senice na Hané, km 0,0 – 17,5
1682 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kolín Dílny - Čáslav - Třemošnice
1681 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kolín m.n. - Rataje n. S - Vlastějovice
1680 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kolín Zálabí - Nymburk - Třebestovice
1679 30.07.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov Poříčí
1678 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Praha - Smíchov, Na Knížecí - Rudná u Prahy
1677 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kolín - Kolín Zastávka - Tatce - Radim - Zásmuky
1676 30.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Malý Újezd - Kamenné Zboží, včetně žst. Milovice
1675 29.07.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouva č.101/2015 na dodávky provozních tiskopisů SŽDC 2015
1674 29.07.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk v úseku Bludov-Hanušovice(mimo)-Ramzová(mimo-Jeseník(mimo).-
1673 29.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Veleliby - Mladá Boleslav
1672 29.07.2015 SŽDC Smlouva Praha Vysočany - měnírna oprava
1671 29.07.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk v úseku Bludov-Hanušovice(mimo)-Ramzová(mimo-Jeseník(mimo).-
1670 29.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Hostivice - Podlešín
1669 29.07.2015 SŽDC Smlouva : Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kralupy nad Vltavou - Minice - Kladno
1668 29.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Praha Masarykovo nádraží - Kladno
1667 29.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Straškov - Zlonice zast
1666 29.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kralupy n. Vlt. Minice - Louny, včetně Olovnice zast., Velká Bučina zast. a žst. Velvary
1665 29.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kutná Hora Sedlec - Želivec
1664 28.07.2015 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva na dodávky betonových pražců
1663 28.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostů na trati Beroun - Rakovník
1662 28.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektu ST Rakovník
1661 28.07.2015 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 33,529 a 33,587 trati Moravany-Borohrádek
1660 28.07.2015 SŽDC Smlouva Prodej 8 ks multifunkčních zařízení
1659 27.07.2015 SŽDC Smlouva Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ
1658 27.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Praha - Smíchov - Loděnice - Beroun
1657 27.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Krnsko - Byšice
1656 27.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Čelákovice zastávka - Neratovice město
1655 27.07.2015 SŽDC Smlouva Havarijní oprava železničního náspu v TÚ Svojetín - Mutějovice
1654 27.07.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P6737 v km 27,618 trati Suchdol nad Odrou-Budišov nad Budišovkou
1653 27.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 21,865 trati Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem
1652 24.07.2015 SŽDC Smlouva „Peronizace ŽST Chodov“
1651 24.07.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v ůseku Čerčany - Světlá nad Sázavou
1650 24.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektů RZZ na trati č. 190 České BUdějovice - Horažďovice předměstí
38305_Dodatek c. 1 smlouvy o dilo k uverejneni
1649 23.07.2015 SŽDC Smlouva "Trať č. 504A Ústí n.L. - Chomutov, úsek Most - Chomutov"
1648 23.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Kladno - Rakovník
1647 23.07.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov – N. Role“
1646 23.07.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace ŽST Česká Lípa“
1645 23.07.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 – 29,881 trati Beroun – Rakovník“
1644 23.07.2015 SŽDC Smlouva „Diagnostika jedoucích železničních vozidel“
1643 23.07.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice“
1642 23.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Rakovník - Most
1641 22.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, včetně žst. Krupá
1640 22.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 48,139 Březnice - Strakonice a mostu v km 3,889 Strakonice - Volary
1639 22.07.2015 SŽDC Smlouva Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Beroun - Rakovník
1638 22.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava kabelových optických a napájecích tras v lokalitě " odb. Rokytka a odb. Sluncová"
1637 22.07.2015 SŽDC Smlouva Opravy a údržba bytového fondu
1636 22.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava provozní budovy OTV Klatovy
1635 22.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava aktivních kamerových přenosových bodů v úseku "tunel Bílá skála - odbočka Rokytka"
1634 22.07.2015 SŽDC Smlouva Zřízení CCTV a osvětlení objektu SEE Bohumín
1633 21.07.2015 SŽDC Smlouva SFDI - Archivace a správa digitální dokumentace, Smlouva o podpoře, provozu a údržbě informačního systému
1632 21.07.2015 SŽDC Smlouva Děčín hl.n. záp. - spád.stav + prov.budova, čp.1805, rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP + oprava sprchových koutů 4.NP
1631 21.07.2015 SŽDC Smlouva Trať č. 504a Ústí n.L. - Chomutov, úsek Most - Chomutov
1630 21.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava výpravní budovy Dolní Polubný
1629 20.07.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí-Valašské Meziíříčí
1628 20.07.2015 SŽDC Smlouva 1628Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. Stavba, úpravy pro ETCS, 2.část
1627 20.07.2015 SŽDC Smlouva Studie proveditelnosti železničního uzlu Ostrava 2015
1626 20.07.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce výhybek pod St.5 v žst. Brno hl.n.
1625 20.07.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Pardubice-Ždírec nad Doubravou
1624 20.07.2015 SŽDC Smlouva Bohumín OTV - oprava v objektu rotundy
1623 20.07.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P6725 v km 18,131 trati Suchdol nad Odrou-Budišov nad Budišovkou
1622 20.07.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZZ v km 95,875 a zrušení PZZ v km 96,563 trati Brno-Vlárský Průsmyk
1621 20.07.2015 SŽDC Smlouva Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV - 084 a MVTV2 - 096
1620 20.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje Dobřichovice - Radotín 1.kol.
1619 17.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 805 - 819 v žst. Ústí n. L. západ
1618 17.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava strážního domku Vlkava
1617 17.07.2015 SŽDC Smlouva Monitoring vod v obvodu OŘ Praha
1616 17.07.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace přejezdů na trati Domažlice – Tachov“
1615 17.07.2015 SŽDC Smlouva „Kontrolně analytické centrum řízení dopravy“
1614 16.07.2015 SŽDC Smlouva Mechanické a chemické hubení plevele
1613 16.07.2015 SŽDC Smlouva "Trať 072 Lysá n.L. - Ústí n.L., v úseku Litoměřice - Ústí n.L. Střekov"
1612 16.07.2015 SŽDC Smlouva „Dodání a pokládky koberců pro potřeby GŘ SŽDC 2015“
1611 16.07.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.Častolovice-Solnice, úprava severního zhlaví žst-Solnice“.
1610 15.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení v uzlu Ostrava
1609 15.07.2015 SŽDC Smlouva „ SoD Oprava PV Bernartice“
1608 15.07.2015 SŽDC Smlouva „ SoD Oprava NV Nemilkov-Běšiny“
1607 15.07.2015 SŽDC Smlouva „Revitalizace trati Louny – Lovosice“
1606 15.07.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní – Tachov"
1605 15.07.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce PZS v km 15,200 trati Ústí nad Labem západ – Bílina + úprava TZZ Úpořiny – Ohníč“
1604 14.07.2015 SŽDC Smlouva Zaměření a zpracování geodetických mapových podkladů pro následný projekt osy koleje – PPK na trati Ústí nad Labem západ - Chomutov.
1603 14.07.2015 SŽDC Smlouva Dodávka a prodej 4 kusů ručních podbíjecích kladiv
1602 14.07.2015 SŽDC Smlouva Odstraňování závad u SSZT Pardubice 2015/2016
1601 13.07.2015 SŽDC Smlouva 37. Tvorba železničního bodového pole, TÚ 1961 Suchdol nad Odrou– Budišov nad Budišovkou, km 0,0 – 39,5
1600 13.07.2015 SŽDC Smlouva Pronájem MP 09-KN-245
dodatek č.1
1599 13.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava opěrné zdi Babylon
1598 13.07.2015 SŽDC Smlouva Obsluha topných zdrojů
1597 13.07.2015 SŽDC Smlouva TSO koleje č. 2 a 5 v žst. Suchdol nad Lužnicí
1596 13.07.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace na opravu mostu km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice
dodatek 1
1595 13.07.2015 SŽDC Smlouva Odstranění závad BOZP na budovách v obvodu Brno
1594 13.07.2015 SŽDC Smlouva Odstranění závad BOZP na budovách v obvodu Břeclav
1593 13.07.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic v km 5,377 tratě Brno hl.n. - Brno Slatina
1592 13.07.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic v km 3,578 tratě Brno - Přerov
1591 13.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava datových sítí OŘ Brno
1590 10.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava nátěrů osvětlovacích stožárů
1589 10.07.2015 SŽDC Smlouva Regenrerace kolejnic ve stabilní svařovně
1588 10.07.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Bludov_Jeseník
1587 10.07.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Přerov,3.stavba
1586 10.07.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby "Trať 072 Lysá n.L. - Ústí n.L., v úseku Litoměřice-Ústí n.L.-Střekov"
1585 10.07.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“
1584 10.07.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v traťovém úseku Praha Zličín – Hostivice“
1583 08.07.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Bludov-Jeseník
1582 08.07.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Hradec Králové-Jaroměř-Trutnov
1581 08.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 102 Ostrava hl.n.
1580 08.07.2015 SŽDC Smlouva Provedení oprav budov SŽDC v obvodu Břeclav
1579 08.07.2015 SŽDC Smlouva Budovy SŽDC v obvodech místních správců Brno-opravné práce
1578 08.07.2015 SŽDC Smlouva Zabezpečení skalního svahu v km 175,117 - 172,192 trati Brno - Česká Třebová
1577 08.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava bytových objektů v obvodu Karlovy Vary
1576 08.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava provozních objektů v obvodu Karlovy Vary
1575 08.07.2015 SŽDC Smlouva Doplnění výstražníků PZS
1574 07.07.2015 SŽDC Smlouva Dodávka SHV strojního vytahováku pražců SVP 74 včetně příslušenství
1573 07.07.2015 SŽDC Smlouva Pořízení ojetého silničního motorového vozidla
1572 07.07.2015 SŽDC Smlouva Trať 072 Lysá n.L. - Ústí n.L., v úseku Litoměřice - Ústí n.L. Střekov
1571 07.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdu v km 0,523, Brandýs nad Labem
1570 07.07.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“
1569 07.07.2015 SŽDC Smlouva „Poskytnutí aktuální licence SW KOKEŠ / MISYS a technická podpora na dobu tří let“
1568 07.07.2015 SŽDC Smlouva „Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy“
1567 02.07.2015 SŽDC Smlouva Revize a technické prohlídky určeného technického zařízení SEE OŘ Praha
1566 02.07.2015 SŽDC Smlouva Odstranění a likvidace porostu v obvodu ST ÚL (v oblasti č. 4)
1565 02.07.2015 SŽDC Smlouva „Rámcové smlouvy – spojovací a upevňovací materiál pro železniční svršek“
1564 02.07.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) – Dobříš"
1563 02.07.2015 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva na dodávky náhradních dílů k výhybkám, výhybkovým konstrukcím a příbuzného materiálu
ceník - část. I. náhr. díly k výh.
ceník - část II. náh. díly k výh.
ceník - část III. náhr. díly k výh.
1562 01.07.2015 SŽDC Smlouva „Odstranění následků po MU ze dne 9. 6. 2015 v úseku Holešov - Bystřice p. Hostýnem"
1561 01.07.2015 SŽDC Smlouva "Software pro kontrolu přebírané dokumentace z investičních akcí, rozšíření aplikace MGEO"
1560 01.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdu v km 21,209, žst. Praha Horní Počernice
1559 01.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava VB Struhařov čp. 71
1558 01.07.2015 SŽDC Smlouva Revize a údržba přejezdových zabezpečovacích zařízení typu VÚD 2015 v obvodu SSZT Nymburk
1557 01.07.2015 SŽDC Smlouva Podpora TDI při realizaci stavby „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec“
Dodatek č.1
1556 01.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka a Bílá Voda
1555 01.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava rychlovypínače v TNS Strančice
1554 01.07.2015 SŽDC Smlouva „Oprava osvětlení Polichno“
1553 01.07.2015 SŽDC Smlouva „Oprava osvětlení Luhačovice, Újezdec u Luhačovic“
Dodatek č.1
1552 01.07.2015 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení v uzlu Brno
1551 01.07.2015 SŽDC Smlouva Zajištění prohlídek UTZ u SSZT Jihlava
1550 01.07.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice
1549 01.07.2015 SŽDC Smlouva Provádění oprav a revizí EPS a EZS
1548 29.06.2015 SŽDC Smlouva TSO koleje v úseku Číčenice - Protivín km 243,565 - 245,155
1547 29.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava nástupiště u k.č. 2 v žst. Staňkov
1546 29.06.2015 SŽDC Smlouva České Velenice -oprava objektu TO a garáže MUV
38303_Dodatek c. 1 smlouvy o dilo k uverejneni
1545 29.06.2015 SŽDC Smlouva Provedení prací k zajištění BOZP v kraji Vysočina
1544 29.06.2015 SŽDC Smlouva Brno Královo Pole, nástupištní přístřešky - celková oprava (PD)
1543 29.06.2015 SŽDC Smlouva Opravné práce na budovách SŽDC v obvodu Jihlava
1542 29.06.2015 SŽDC Smlouva Dodávky stejnokrojových košil SŽDC – 2015
1541 29.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava EOV kabelových rozvodů žst.Mladá Boleslav město
1540 29.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava MVTV2 048
1539 29.06.2015 SŽDC Smlouva Realizace stavby "TSO ŽST Kynšperk nad Ohří
1538 29.06.2015 SŽDC Smlouva Žlutice, traťmistrovský okrsek, administrativní budova, rekonstrukce sociálního zařízení
1537 29.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 1,528 Chodov - Nová Role
1536 29.06.2015 SŽDC Smlouva Obsluha MVTV v obvodu OŘ Ústí n. L.
1535 29.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje Jihlávka-Horní Cerekev II.etapa
1534 29.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje Brno hl.n. - odbočka Černovice km 3,000 - 4,300
1533 29.06.2015 SŽDC Smlouva Údržba železničního svršku v obvodu OŘ Brno - ST Jihlava
1532 29.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek v úseku Kralupy n.Vlt. - Vraňany
1531 29.06.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Bludov-Jeseník
1530 29.06.2015 SŽDC Smlouva Výměna upevňovadel a kolejnic v obvodu PS Ostrava Svinov
1529 26.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektu VB Stochov
1528 26.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektu VB Kostelec nad Labem
1527 26.06.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace Vsetín - Velké Karlovice
1526 26.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552. v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)
1525 26.06.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace opravy propustků na tratích v obvodu SMT OŘ Praha
1524 26.06.2015 SŽDC Smlouva Dodávka prostředků osobního zabezpečení
1523 26.06.2015 SŽDC Smlouva Stabilizace, zaměření a výpočet ŽBP Lipová Lázně - Javorník
1522 25.06.2015 SŽDC Smlouva Údržba zařízení - Eskalátory: Nádraží Olomouc hl. n., typ (ESC)
1521 25.06.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Bludov-Jeseník
1520 25.06.2015 SŽDC Smlouva - Revitalizace trati Pardubice-Ždírec nad Doubravou
1519 25.06.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení kapacity trati Týniště n.O.Častolovice-Solnice,4.část
1518 25.06.2015 SŽDC Smlouva Zrušení kolejové váhy v žst. Příbram
1517 25.06.2015 SŽDC Smlouva Výmalba podchodu km 0,853 na trati Beroun - Rakovník
1516 25.06.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec
Dodatek č. 1 k 1516
Dodatek č. 2 k 1516
Dodatek č. 3
1515 25.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava železničního svršku na trati Jaroměř - Trutnov hl. n. v km 22,360 - 42,130
1514 24.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava měřičů rychlosti na spádovišti Nymburk
1513 24.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava NN napájení žst. Praha Vysočany
1512 23.06.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí-Valašské Meziříčí
1511 23.06.2015 SŽDC Smlouva Posouzení současné metodiky účtování o majetku a zdrojích financování majetku
1510 23.06.2015 SŽDC Smlouva Dodávka vybraných OOPP
1509 23.06.2015 SŽDC Smlouva Dodávka měřícího vozíku KRAB
1508 23.06.2015 SŽDC Smlouva Dodávka osobního vozu pro OŘ Olomouc
1507 23.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 135,309 trati Brno – Vlárský průsmyk
1506 23.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 138,404 trati Brno – Vlárský průsmyk
1505 23.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejí, výhybek ŽST Litovel
1504 23.06.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na realizaci stavby "Oprava 7., 9., 11. SK v žst. Lovosice"
1503 22.06.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace "Oprava skalního zářezu v km 0,9 - 1,1 trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem“
1502 22.06.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk SpS Poříčany“
1501 22.06.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála
Dodatek č. 1 k 1501
Dodatek č. 2 k 1501
Dodatek č. 3 Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála
Dodatek č. 4 Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála
1500 22.06.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby „Rekonstrukce dálkového ovládání RZZ v žst. Chotěšov, trať Plzeň – Česká Kubice“
1499 22.06.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“
1498 22.06.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby „DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) – Kolín (včetně)
1497 22.06.2015 SŽDC Smlouva Smlouva na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) – Kolín (včetně)
1496 19.06.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouvy-na nákup dvou kusů Multifunkčních kalibrátorů M 142
1495 19.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava ocelové konstrukce mostu v km 3,051 včetně nátěru
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
1494 19.06.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice
1493 19.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice
1492 19.06.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Hradec Králové-Jaroměř-Trutnov
1491 19.06.2015 SŽDC Smlouva Svařování a navařování kolejnic a výhybek v obvodu OŘ Hradec Králové
1490 19.06.2015 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u ST Pardubice
1489 18.06.2015 SŽDC Smlouva Upgrade software pro archivaci a správu digitální dokumentace, InvestDokument
1488 18.06.2015 SŽDC Smlouva Modulární elektroměry na DIN lištu
1487 18.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
1486 17.06.2015 SŽDC Smlouva Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod
1485 17.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.
1484 17.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 1,212 trati Častolovice-Solnice
1483 17.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava kamerových systémů na trati Přerov – Hranice na Moravě
1482 16.06.2015 SŽDC Smlouva Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Ostrava-hl.n.
1481 16.06.2015 SŽDC Smlouva Nákup ojetého osobního motorového vozidla
1480 16.06.2015 SŽDC Smlouva KOMINICKÉ PRÁCE - obvod OŘ SBBH Praha
1479 16.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava staňkovského zhlaví v žst. Holýšov
1478 16.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK u OŘ Hradec Králové
1477 16.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdů v km 42,930 a 56,742 trati Jaroměř - Stará Paka
1476 16.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení v žst. Přelouč, Kostěnice, Zámrsk a Uhersko
1475 16.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava strážního domku Kostomlaty
1474 16.06.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev
1473 16.06.2015 SŽDC Smlouva Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží “B“
1472 16.06.2015 SŽDC Smlouva Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej č. 603
1471 15.06.2015 SŽDC Smlouva Náhrada relé DSŠ
1470 15.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava připojení VN kabelu na TV - Třešňovka
1469 12.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst,. Brno hl.n.(Hybešova).
1468 12.06.2015 SŽDC Smlouva Klimatizace 4. etapa - objekt Dlážděná
1467 12.06.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce obvodového pláště a střechy budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí“
1466 12.06.2015 SŽDC Smlouva „Analýza a realizace řešení elektronického oběhu účetních dokladů pro oblast investiční a zajištění elektronických procesů vnitropodnikového účetnictví pro provozování dráhy“
1465 12.06.2015 SŽDC Smlouva „SFDI – Archivace a správa digitální dokumentace, modul Příprava staveb, /C.E.S.T.A./, II. etapa“
1464 12.06.2015 SŽDC Smlouva Dodání a montáž výstražných zařízení a označení vozidel Škoda Yeti pro HZS
1463 12.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 59,444 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí
6404045 Dodatek č.1 Oprava mostu v km 59,444 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí
1462 12.06.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 137,358 trati Stará Paka – Liberec“
1461 12.06.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba EOV v ŽST Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křižany – doplnění osvětlení"
1460 11.06.2015 SŽDC Smlouva Dodávka komunikátorů DOE verze DIN 485COM včetně napájecího zdroje.
1459 11.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdů v km 349,788, 363,413 a v km 366,468 v TÚ Kolín - Poříčany
1458 11.06.2015 SŽDC Smlouva Nákup materiálu na údržbu TV
1457 11.06.2015 SŽDC Smlouva „Motorové vrtačky kolejnic“
1456 11.06.2015 SŽDC Smlouva „Rozbrušovací pily na kolejnice“
1455 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce SZZ v ŽST Horažďovice“
1454 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany – Světlá nad Sázavou“
1453 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova“
1452 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Svařovací dávky pro údržbu železničního svršku“
1451 10.06.2015 SŽDC Smlouva Výkon činnosti hlavního koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace staveb „Odstranění propadu rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála“
1450 10.06.2015 SŽDC Smlouva Výkon činnosti hlavního koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec“
1449 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Výměna vadných vodících vložek Wfp 14 K“
1448 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Odstranění následků po MU ze dne 13. 5. 2015 v úseku Drahotuše - Hranice“
1447 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Oprava havarijního stavu kabelové trasy 6kV – STS Bohuňovice“
1446 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Oprava MTP Hranice na Moravě"
1445 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Oprava přejezdů v obvodu VTM 2“
1444 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Výměna kolejnic na trati Drahotuše – Hranice n. M.“
1443 10.06.2015 SŽDC Smlouva Úpravy odběrných míst a osazení měření
1442 10.06.2015 SŽDC Smlouva „Motorová podbíjecí kladiva“
1441 10.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení v žst. Havlíčkův Brod
1440 09.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava stykačů 3kV EPZ JIhlava a rozvodu ovládání
1439 09.06.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce PZS v km 1,390 trati Raspenava – Bílý potok“
1438 09.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava VÚD 33,676trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice (Jarov)
1437 09.06.2015 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u ST Hradec Králové
1436 09.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ Hnojník
1435 09.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje TÚ Veleliby - Čachovice
1434 09.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kol.č.134 a 136 v žst. Český Těšín
1433 09.06.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
1432 09.06.2015 SŽDC Smlouva Stabilizace, zaměření a výpočet ŽBP v TÚ 2302, Bzenec - Vlárský Průsmyk, km 78,0 - 163,55
1431 09.06.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení technického projektu zajištění koleje č. 1 na TÚ 2201,Nezamyslice – Olomouc, km 63,0 – 104,0
1430 09.06.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí-Valašské Meziříčí
1429 08.06.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“
1428 08.06.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí-Valašské Meziříčí
1427 08.06.2015 SŽDC Smlouva TSOV 73 - 75 Most n.n.
1426 08.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdu km 20,808 Řetenice - Oldřichov u Duchcova
1425 08.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje v traťovém úseku Hostašovice-Veřovice
1424 08.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Frýdek Místek-Dobrá u Frýdku Místku
1423 08.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava železničního svršku v úseku Louky n. O. - Karviná hl. n.
1422 08.06.2015 SŽDC Smlouva „Kancelářský papír 2015“
1421 08.06.2015 SŽDC Smlouva „SOD Aktualizace předpisu SŽDC S111-Pracovní postupy pro udržování, hlavní opravy a obnovy železničního svršku - Výhybky.“
1420 08.06.2015 SŽDC Smlouva „SOD Aktualizace předpisu SŽDC SR 103/2 Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé propracování a střední opravy a kompletní rekonstrukce železničního svršku.“
1419 08.06.2015 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP na TÚ 1271, Hrušovany nad Jevišovkou - Silůvky, km 92,5 - 136,5
1418 08.06.2015 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP na TÚ 1201, Znojmo - Okříšky, km 101,0 – 170,0
1417 08.06.2015 SŽDC Smlouva „Kupní smlouvy-Dodávka mikroohmetru s příslušenstvím“
1415 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Oprava osvětlení a TS žst. Kunovice“
1414 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Výměna dřevěných pražců v obvodu VTM1“
Dodatek č.1 k SOD uveřejnění
1413 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Oprava GPK koridorových tratí v obvodu ST Zlín“
1412 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Oprava GPK koridorových tratí v obvodu VTM2“
1411 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Oprava GPK koridorových tratí v obvodu VTM1“
1410 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Opravné práce na trati Otrokovice - Vizovice“
Dodatek č.1
1409 05.06.2015 SŽDC Smlouva Lávka v km 267,240 - výměna oken
1408 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu ST Zlín“
Dodatek č.1 SOD uveřejnění
Dodatek č.2_1408
1407 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Oprava mostu v km 14,392 trati Šternberk - Hanušovice“
1406 05.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava budov zastávek na trati č. 184 Havlovice - Tachov, IV. etapaOprava budov zastávek na trati č. 184 Havlovice - Tachov, IV. etapa
1405 05.06.2015 SŽDC Smlouva Návrh stabilizace sesuvů svahu železničního náspu km 3,1 až 3,4 Březno u Chomutova-Chomutov
1404 05.06.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy"
1403 05.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostů v km 144,972 a 145,369 Mladotice - Žihle
Dodatek č.1
1402 05.06.2015 SŽDC Smlouva Výměna pražců a kolejnic Třemošná - Blatno
1401 03.06.2015 SŽDC Smlouva Úklidové služby v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Muglinovská 1038/5
1400 03.06.2015 SŽDC Smlouva Provozování vrátnice administrativní budovy OŘ Ostrava - ul. Muglinovská 1038/5
1399 03.06.2015 SŽDC Smlouva Zajištění prvků publicity projektů spolufinancovaných Evropskou unií – Fond soudržnosti
1398 03.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava str.domku Praha Bubny čp. 175
1397 02.06.2015 SŽDC Smlouva Žst Břeclav - výměna nosných lan trakčního vedení
1396 02.06.2015 SŽDC Smlouva „GSM-R Znojmo – Šatov – st.hr.“
1395 02.06.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic v km 142,475 tratě Břeclav-Brno v koleji č.2a
1394 02.06.2015 SŽDC Smlouva Sanace důlních škod v úseku Louky nad Olší - Karviná hl. n., kol. č.1 a 3
1393 02.06.2015 SŽDC Smlouva Technická výpomoc při zaměření a zpracování mapových podkladů pro projekt stavby Modernizace v žst. v km 454,5 - 455,5 a osazení zaj. značek včetně zaměření
1392 02.06.2015 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic v TÚ Moravské Bránice - Střelice
1391 02.06.2015 SŽDC Smlouva TSO koleje č.1 v žst.Boskovice v km 27,250-27,420
1390 02.06.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic v km 142,470 tratě Břeclav-Brno v koleji č.4a
1388 02.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava železničního svršku v TÚ Mor.Bránice-Mor.Krumlov
1387 02.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava navazujících úseků koleje č.1 a 2 v TÚ Bučovice - Nesovice
1386 02.06.2015 SŽDC Smlouva Odstranění dřevěných pražců v obvodu OŘ Brno
1385 02.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava výměnných dílů
1384 02.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Pilníkov - Trutnov hl.n. km 122,661 - 123,900
6404061 DODATEK č. 1 Oprava koleje v úseku Pilníkov - Trutnov hl.n. km 122,661 - 123,900
1383 02.06.2015 SŽDC Smlouva Podpora TDI při realizaci stavby „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála
Dodatek č. 1
1382 02.06.2015 SŽDC Smlouva Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín – Horusice – Dodatečné práce po uvedení stavby do provozu – GT monitoring
1381 01.06.2015 SŽDC Smlouva Úklidové práce na ŽDC v obvodu OŘ Ostrava
1380 01.06.2015 SŽDC Smlouva Nákup štěpkovače
1379 01.06.2015 SŽDC Smlouva Nákup nátěrových hmot a malířských potřeb na údržbu zařízení provozuschopnosti
1378 01.06.2015 SŽDC Smlouva Opravy společných prostor Chomutov Palackého 4271-3
1377 01.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdů v obvodu ST Ostrava
1376 01.06.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka pracovních stanic“
1375 01.06.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 9,050 a 9,883; Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 16,779 a 17,332“
1374 01.06.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek na trati Praha Krč - Praha Radotín
1373 29.05.2015 SŽDC Smlouva Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských PC
1372 29.05.2015 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP na TÚ 2302, Nesovice - Bzenec, km 40,0 – 78,0
1371 29.05.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Hradec Králové-Jaroměř-Trutnov
1370 29.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek v uzlu Plzeň
41720_1681-2015 D1 k uverejneni - Oprava koleji a vyhybek v uzlu Plzen_1370
1369 29.05.2015 SŽDC Smlouva „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK – ZL č. 6: zabezpečení podchodů“
1368 29.05.2015 SŽDC Smlouva „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro – sanace lokality „Myslinka“
1367 28.05.2015 SŽDC Smlouva Nákup herbicidů 2015/2016
1366 28.05.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun – Rakovník“
1365 28.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava mechanického dělení Blovice - Nezvěstice
1364 28.05.2015 SŽDC Smlouva Dodávka herbicidů k chemickému hubení plevele
1363 28.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 1 v žst. Domažlice
41443_6544074_Dodatek 1_ke zverejneni_1363
41638_6544074_Dodatek 2_ke zverejneni_1363
1362 27.05.2015 SŽDC Smlouva Zkapacitnění úseku Hradec Králové(mimo)-Jaroměř(mimo)
1361 27.05.2015 SŽDC Smlouva Výměna izolátorů Švihov - Klatovy
27088_VZ6544080 - dodatek c.1 smlouva k uverejneni
1360 27.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava venkovního osvětlení žst. Blovice
1359 26.05.2015 SŽDC Smlouva Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk Olomouc
1358 26.05.2015 SŽDC Smlouva Výměna pražců ve v.č. 28, 36, 37, 213, DKS a v.č. 209, 210, 211, 212 v žst. Děčín
1357 26.05.2015 SŽDC Smlouva Rušení kolejí a výhybek v žst. Ústí sever
1356 26.05.2015 SŽDC Smlouva „Úprava sdělovacího zařízení Plzeň – Klatovy"
1355 25.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava venkovního osvětlení zast. Jiřice
1354 25.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava zastřešení nástupišť žst. Kolín
1353 25.05.2015 SŽDC Smlouva Obnova PKO OK mostů na trati Rakovník - Louny
1352 25.05.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce objektu ústředního stavědla žst. Olomouc hl.n.
1351 25.05.2015 SŽDC Smlouva Měření osy koleje a vybraných objektů drážní infrastruktury mapováním na TÚ 2253, Krnov - Jindřichov
1350 25.05.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení technického projektu zajištění koleje č. 1 a 2 na TÚ 2362, Horní Lideč - Vsetín, km 27,0 - 38,5
1349 25.05.2015 SŽDC Smlouva Souvislá výměna pražců v úseku Soběslav-Roudná v km 64,571 - 64,931
1348 25.05.2015 SŽDC Smlouva Výměna pražců a kolejnic Přeštice - Dobřany
dodatek 1
1347 22.05.2015 SŽDC Smlouva Odvoz kovového odpadu
26479_Smlouva k uverejneni 1152 D1
1346 22.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava Velký Osek RZZ a vodárny
1345 22.05.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace opravy ocelových mostů na tratích v obvodu SMT OŘ Praha
1344 22.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava TV v úseku Hradec Králové - Chlumec n.C.
1343 22.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava zastřešení nástupišť v ŽST Havířov
1342 21.05.2015 SŽDC Smlouva Tvorba směrového a výškového projektu koleje č. 1 na TÚ 1861,
1341 21.05.2015 SŽDC Smlouva Tvorba směrového a výškového projektu koleje č. 1 na TÚ 1862,
1340 21.05.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení technického projektu zajištění koleje č. 1 a 2 na TÚ 2521, Chotěbuz – Havířov, km 4,5 – 20,0
1339 21.05.2015 SŽDC Smlouva Tvorba směrového a výškového projektu koleje č. 1 na TÚ 1363, Jeseník – Mikulovice – st. hr., km 36,0 – 51,5
1338 21.05.2015 SŽDC Smlouva Vyhotovení technického projektu zajištění koleje č. 1 na TÚ 2101,Nezamyslice – Přerov, km 62,5 – 87,5
1337 21.05.2015 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP a zaměření 3D osy koleje na TÚ 1911, Prostějov – Třebovice v Čechách, km 0,3 – 76,3
1336 21.05.2015 SŽDC Smlouva Aktualizace projektů zajištění koleje č. 1 a 2 na TÚ 2002,
1335 21.05.2015 SŽDC Smlouva Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP a zaměření 3D osy koleje č. 1 na TÚ 2211 a TÚ 2212, Senice na H. – Čelechovice na H. – Kostelec na H., km 17,5 – 34,0 a 0,5 – 2,8
1334 21.05.2015 SŽDC Smlouva Chemické hubení nežádoucí vegetace
1333 21.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava kabelizace v žst. Lovosice
1332 21.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava římsy opěrné zdi km 376,940 - 377,892, 1.TK na trati Všetaty - Děčín u Liběchova
1331 21.05.2015 SŽDC Smlouva Svařování, navařování a broušení kolejí a výhybek - ST Č. Budějovice
1330 21.05.2015 SŽDC Smlouva Prodej stožárové trafostanice 22/0,4 kV - Nemilkov
1329 21.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejových obvodů v žst. Velký Osek
1328 21.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 11,524 trati Praha Smíchov - Beroun (Praha Radotín)
1327 21.05.2015 SŽDC Smlouva Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno
1326 21.05.2015 SŽDC Smlouva Prodej kabelového vedení 0,4 kV - Běšiny, Velhartice
1325 21.05.2015 SŽDC Smlouva SOD Roční revize a oprava měřící drezíny MD 1
1324 21.05.2015 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce na žel svršku a spodku - ST Strakonice
1323 21.05.2015 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce na žel svršku a spodku - ST Č. Budějovice
1322 21.05.2015 SŽDC Smlouva Tvorba zajištění PPK s měřením 3D osy kolejí č. 1 a č. 2 na TÚ 2362, Horní Lideč - Vsetín, km 18,5 – 27,1
1321 21.05.2015 SŽDC Smlouva Polohové a výškové zaměření zajišťovacích značek, TÚ 2401, Hodonín - Huštěnovice, km 105,367 – 144,165
1320 21.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 97,673 trati Olomouc – Nezamyslice
1319 20.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 82,801 trati Praha hl.n. - Turnov
1318 20.05.2015 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce na žel svršku a spodku - ST Plzeň
1317 20.05.2015 SŽDC Smlouva Svařování, navařování a broušení kolejí a výhybek - ST Plzeň
1316 20.05.2015 SŽDC Smlouva Svařování, navařování a broušení kolejí a výhybek - ST Strakonice
1315 20.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostů v km 316,020 a 316,865 Nepomuk - Plzeň
1314 20.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 72,211 Plzeň - Klatovy
1313 20.05.2015 SŽDC Smlouva Odstranění budov v havarijním stavu u ST PCE
1312 19.05.2015 SŽDC Smlouva „Výměna dřevěných pražců příčných a výhybkových v obvodu ST Zlín“
Dodatek č.1_1312
1311 19.05.2015 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu pro oblast Hradec Králové a Liberce
1310 19.05.2015 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu pro oblast Pardubic
1309 19.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava oplocení areálu SŽDC - ul. U Fotochemy 259, Hradec Králové
1308 19.05.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov
1307 19.05.2015 SŽDC Smlouva „Výměna ocelových součástí, svařování v obvodu VTM2“
Dodatek č.1
1306 19.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejových brzd č. 3 a 4 na spádovišti Ostrava levé
1305 18.05.2015 SŽDC Smlouva „Oprava GPK v obvodu VTM1“
1304 18.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n.
1303 18.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava informačního systému Kutná Hora
1302 18.05.2015 SŽDC Smlouva „Oprava GPK v obvodu ST Zlín“
Dodatek č.2 k SOD uveřejnění
Dodatek č.1 k SOD uveřejnění
1301 18.05.2015 SŽDC Smlouva „Oprava GPK v obvodu VTM2“
Dodatek č.1 k SOD uveřejnění
Dodatek č.2
1300 18.05.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Pardubice-Ždírec
1298 15.05.2015 SŽDC Smlouva Údržba kolejí a výhybek 2015 v obvodu 3 ST Praha západ
1297 15.05.2015 SŽDC Smlouva Údržba kolejí a výhybek 2015 v obvodu 3 ST Praha západ
1296 15.05.2015 SŽDC Smlouva Údržba kolejí a výhybek 2015 v obvodu 2 ST Praha západ
1295 15.05.2015 SŽDC Smlouva Údržba kolejí a výhybek 2015 v obvodu 2 ST Praha západ
1294 15.05.2015 SŽDC Smlouva Údržba kolejí a výhybek 2015 v obvodu 1 ST Praha západ
1293 15.05.2015 SŽDC Smlouva Údržba kolejí a výhybek 2015 v obvodu 1 ST Praha západ
1292 15.05.2015 SŽDC Smlouva Opravné práce na zařízení SSZT v úseku Louky nad Olší - Karviná hl. n.
1291 15.05.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka nátěrových hmot“
1290 15.05.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka servisní podpory VMware“
1289 15.05.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole-Kuřim a Rekonstrukce koleje č.2 Brno –Maloměřice-Brno KrálovoPole
1288 15.05.2015 SŽDC Smlouva Odstranění a likvidace porostu v obvodu ST ÚL (v oblasti č. 1)
1287 15.05.2015 SŽDC Smlouva Výměna oken a balkonových dveří Chomutov Palackého 4271-3
1286 15.05.2015 SŽDC Smlouva SVP Louny předměstí - Hřivice
1285 15.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 59,261 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí
1284 15.05.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba PZZ v km 13,281 trati Zdice – Protivín“
1283 15.05.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb – Luby u Chebu“
1282 15.05.2015 SŽDC Smlouva „Dodávky pracovních oděvů – 2015 – část 1“
1281 14.05.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“
1280 14.05.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace přejezdů na trati České Budějovice – Summerau“
1279 14.05.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Břeclav-Znojmo, 2.stavba
1278 14.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 198,823 trati Frýdlant v Čechách - Černousy
1277 14.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení v úseku Louky nad Olší - Karviná hl.n.
1276 14.05.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“
1275 14.05.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín“,
1274 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu OR Plzeň - oblast ST Plzeň
1273 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu OR Plzeň - oblast ST Č. Budějovice
1272 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění kolejového lože v obvodu OR Plzeň - oblast ST Strakonice
1271 13.05.2015 SŽDC Smlouva Revize a opravy žel. vozů SEE
dodatek ke smlouve 1271
1270 13.05.2015 SŽDC Smlouva Tlf. kabel Nové Údolí - Černý Kříž
1269 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava elektrického dělení v žst. Plzeň Valcha
1268 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava TP Starý Plzenec
1267 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava technologie TNS Nezvěstice
1266 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava TV, výměna izolátorů v závěsech a kotvení trati Tábor - Bechyně
1265 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava ovládání úsekových odpojovačů v žst. Dívčice
1264 13.05.2015 SŽDC Smlouva Výměna pražců a kolejnic Bor - Tachov
1263 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdů v km 3,304 a 18,345, výměna pražců v km 22,700 - 22,895 na trati 183
1262 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava propustků Tábor - Bechyně
1261 13.05.2015 SŽDC Smlouva Výměna pražců a kolejnic Bělá - Bor
1260 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava TV v úseku Kolín - Záboří 1. a 2. kol.
1259 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 59,975 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí
1258 13.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 0,997 na trati Frýdlant n.O. - Ostravice
1257 13.05.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží"
1256 12.05.2015 SŽDC Smlouva Odstranění a likvidace porostu v obvodu ST ÚL (v oblasti č. 2 a 3)
1255 12.05.2015 SŽDC Smlouva Operativní opravy kabelizace a trakčního vedení v obvodu SEE
1254 12.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdových konstrukcí v obvodu ST ÚL
1253 12.05.2015 SŽDC Smlouva Servisní oprava diagnostických systémů pro MD a MVŽSv
1252 12.05.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba protihlukové clony Vepřek“
1251 12.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek na trati Zadní Třebáň - Lochovice
1250 12.05.2015 SŽDC Smlouva Likvidace nebezpečného a ostatního odpadu z provozoven obvodu SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha
1249 12.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 104, 109, 111, 118, 122, 125, 127, 285ab a 332 v žst. Česká Třebová
1248 12.05.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace "Oprava skalního zářezu v km 10,325 - 10,450 trati Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz."
6404049 Dodatek č. 1 PD_Oprava skalního zářezu v km 10,325 - 10,450 trati Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz.
1247 12.05.2015 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u SMT
1246 12.05.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.2 Brno -Maloměřice-Brno- Královo Pole
1245 12.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 50,660 trati Šumperk – Hanušovice po dopravní nehodě
1244 12.05.2015 SŽDC Smlouva „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo)"
1243 12.05.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce dálkového ovládání RZZ v žst. Chotěšov, trať Plzeň – Česká Kubice“,
1242 11.05.2015 SŽDC Smlouva „Údržba kolejí, odstraňování závad v obvodu VTM1“
Dodatek č.1 k SOD uveřejnění
Dodatek č.2 k SOD uveřejnění
Dodatek č.3
1241 11.05.2015 SŽDC Smlouva „Dodávky pracovních oděvů – 2015 – část 2“.
1240 11.05.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Pardubice-Ždírec
1239 11.05.2015 SŽDC Smlouva Sociální program v obvodu OŘ Praha - Oprava ATÚ Nymburk
1238 11.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 19,791 Praha Čakovice
1237 11.05.2015 SŽDC Smlouva DOZ Mikulovice-Jeseník
1236 11.05.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace - Havarijní oprava železničního násypu v TÚ Svojetín - Mutějovice
1235 11.05.2015 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí.-Choceň
1234 11.05.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č. 2 Brno Maloměřice-Brno-Královo Pole
1233 07.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a přípojů v ŽST Bohumín
1232 07.05.2015 SŽDC Smlouva „Komplexní oprava montážní plošiny MPŽ 20“
1231 07.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení žst. Kralupy n/Vltavou
1230 07.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava ukolejnění v trati Kutná Hora - Čáslav
1229 06.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava střechy Strašnice nákladní pokladna
1228 06.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava venkovního osvětlení v zast. Velké Zboží
1227 06.05.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová
1226 06.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostů Blatno - Bečov
1225 06.05.2015 SŽDC Smlouva „Dodávky ponožek ke stejnokroji – 2015“
1224 06.05.2015 SŽDC Smlouva „Opravné práce na trati Nezamyslice - Přerov“
1223 06.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 37,252 Tišice
1222 05.05.2015 SŽDC Smlouva Výkon činnosti hlavního koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace staveb „Odstranění propadu rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald
1221 05.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava venkovních omítek a klemp. prvků na budově řízení provozu U Fotochemy 259 Hradec Králové
1220 05.05.2015 SŽDC Smlouva „Doplnění počítačů náprav Zábřeh, Mohelnice“
1219 05.05.2015 SŽDC Smlouva „Údržba klim. zařízení, roční prohlídky v obv. OŘ Olomouc“
1218 05.05.2015 SŽDC Smlouva Nastavení digitálních ochran na TT a SPS v obvodu SEE
1217 05.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava 1.TK v TU Všetaty - Mělník
1216 05.05.2015 SŽDC Smlouva „Revizní oprava REV a oprava MVTV 2 - 061“
1215 05.05.2015 SŽDC Smlouva „Oprava náhradních dílů na kolejovou mechanizaci MUV, PV, PVK“
1214 05.05.2015 SŽDC Smlouva „Oprava náhradních dílů nástaveb kolejové mechanizace MUV 69 – UNHN 500, UNHZ 500, HR 3001“
1213 05.05.2015 SŽDC Smlouva „Oprava výhybky č. 5 v žst. Prosenice po MU ze dne 7. 3. 2015“
1212 04.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje Jihlávka - Horní Cerekev I.etapa
1211 04.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava systémů měření PHM speciálních drážních vozidel
1210 04.05.2015 SŽDC Smlouva Revizní oprava ( REV) MVTV2-077
1209 04.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava železničního přejezdu v km 77,945 a DKS výhybek v žst. Bzenec
1207 04.05.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová
1206 04.05.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba žel.svršku v obvodu ST Brno v r.2015
1205 04.05.2015 SŽDC Smlouva Opravné práce na trati Veselí n. L. - J. Hradec
1204 04.05.2015 SŽDC Smlouva Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu ST Č.Budějovice
1203 04.05.2015 SŽDC Smlouva Zřízení BK Rozsochatec-Havlíčkův Brod
1202 04.05.2015 SŽDC Smlouva Čištění KL a trativodu Starý Plzenec - Koterov
1201 04.05.2015 SŽDC Smlouva Souvislá výměna pražců v úseku Hluboká n.Vlt.-Zámostí-Chotýčany
1200 04.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava krakorce v km 7,712 návěstidel S1,S3 a S5 žst. Praha Veleslavín
1199 04.05.2015 SŽDC Smlouva Žst.Číčenice - TSO výh.č.1,3,4,5,6,7,14a/b + TSO části koleje č. 2a, 4a
38402_6544034_Dodatek_1_ke_zverejneni
1198 04.05.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice – Strakonice“
1197 04.05.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek na trati 190
40517_6544041_Dodatek 1_ke_zverejneni_1197
1196 04.05.2015 SŽDC Smlouva Nájem prostor pro řízení provozu v obvoru OŘ Plzeň
40029_1341-2015 D2
26787_1341 D1
1195 30.04.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa“
1194 30.04.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa"
1193 30.04.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Lovosice“
1192 30.04.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald"
1191 30.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava TV na OMH
1190 30.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 24,142 na trati Rakovník - Blatno u Jesenice
1189 30.04.2015 SŽDC Smlouva Smlouva k uveřejnění o zabezpečení mobilizační poddodávky za krizového stavu.
1188 30.04.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2015 v obvodu 1 ST Nymburk
1187 30.04.2015 SŽDC Smlouva Výstavba nové železniční zastávky Červená Voda střed.
1186 30.04.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace na opravu mostu km 59,126 trati Čičenice - Nové Údolí
1185 30.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava filtračněkompenzačního zařízení na trakční napájecí stanici Lipno nad Vltavou
1184 30.04.2015 SŽDC Smlouva Smlouva k uveřejnění o zabezpečení mobilizační poddodávky za krizového stavu.
1183 30.04.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2015 v obvodu 1 ST Praha východ
1182 30.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava kotvení a ukolejnění TV úseku Ostrava Kunčice - odb. Odra
1181 30.04.2015 SŽDC Smlouva Generální oprava UNC 060
1180 30.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
1179 30.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava lávky pro pěší v km 267,271, ŽST Ostrava hl.n - 2.etapa
1178 29.04.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouva na dodávky pražcových kotev.
1177 29.04.2015 SŽDC Smlouva Smlouva k uveřejnění o zabezpečení mobilizační poddodávky za krizového stavu.
1176 29.04.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2015 v obvodu 3 ST Nymburk
1175 29.04.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2015 v obvodu 2 ST Nymburk
1174 29.04.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2015 v obvodu 2 ST Nymburk
1173 29.04.2015 SŽDC Smlouva Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice
1172 29.04.2015 SŽDC Smlouva Přeprava vozidlem AVIA kontejner
1171 29.04.2015 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva o přepravě věci
1170 29.04.2015 SŽDC Smlouva Dodávky bundokošil SŽDC s krátkým rukávem – 2015
1169 29.04.2015 SŽDC Smlouva Šátek SŽDC - 2015
1168 29.04.2015 SŽDC Smlouva Nákup elektromateriálu pro údržbu, opravy a provoz elektrických zařízení v obvodu SŽDC s.o., Oblastního ředitelství Praha
1167 29.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení v žst. Kolín 4 - 16 kol.
1166 29.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje Řevnice - Dobřichovice 1. kol.
1165 29.04.2015 SŽDC Smlouva Opravné práce v TÚ Písek - Vráž u Písku
41696_6544035_Dodatek 1_ke zverejneni_1165
1164 29.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektů na trati Praha hl.n. - Turnov
1163 29.04.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic v kol. č.1 na mostě v km 10,113 trati Praha Smíchov-Plzeň hl.n.
1162 28.04.2015 SŽDC Smlouva Zabezpečení skalního zářezu nad žel.tratí Tišnov-Nedvědice v km 85,890-86,060
1161 28.04.2015 SŽDC Smlouva Nátěr mostu v km 119,588 tratě Břeclav-Hrušovany n.Jevišovkou
1160 28.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 33,178 na trati Kácov-Světlá nad Sázavou
1159 28.04.2015 SŽDC Smlouva Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna-Židlochovice
1158 28.04.2015 SŽDC Smlouva Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu ST Strakonice
1157 28.04.2015 SŽDC Smlouva Náhrada k.o. za PN v žst. Putim
1156 28.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdu v km 30,607 žst.Tišnov
1155 28.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS na trati Havl. Brod - Pardubice v km 13,849 a km 14,591
1154 28.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu OŘ Brno - ST Jihlava
1153 28.04.2015 SŽDC Smlouva „Prohlížečka dat pro NON SAP uživatele (modul ISPD)“
1152 28.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Olomouc
1151 27.04.2015 SŽDC Smlouva Technická výpomoc při zaměření a zpracování mapových podkladů pro následný projekt osy koleje - PPK na trati č. 0112 v úseku Klášterec nad Ohří-Cheb v KM 126,192-233,150
1150 27.04.2015 SŽDC Smlouva Revize a technické prohlídky elektrických zařízení UTZ
1149 27.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostních objektů Kaštice - Kadaň
1148 24.04.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"
1147 24.04.2015 SŽDC Smlouva „Úklid budov provozních středisek OŘ Olomouc v Olomouckém kraji“
1146 24.04.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce výhybek 24-32 v žst. Rakovník“
1145 23.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava stan.kolejí a výhybek v žst. V. Osek
1144 23.04.2015 SŽDC Smlouva „Úklid budov provozních středisek OŘ Olomouc ve Zlínském kraji"
1143 23.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice
1142 23.04.2015 SŽDC Smlouva Modernizace TNS Týniště nad Orlicí
1141 23.04.2015 SŽDC Smlouva „Výměna ocelových součástí, svařování v obvodu VTM1"
1140 23.04.2015 SŽDC Smlouva „Oprava PZS v km 100,338 a v km 100,312 (Kunovice-Veselí)“
1139 23.04.2015 SŽDC Smlouva „Servis a údržba počítačů náprav v obvodu OŘ Olomouc“
1138 23.04.2015 SŽDC Smlouva „Výměna dřevěných pražců v obvodu VTM2“
Dodatek č.1
1137 23.04.2015 SŽDC Smlouva Sociální program v obvodu OŘ Praha - Oprava stavědla č. 1 a č. 4, Nymburk
1136 22.04.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2015 v obvodu 3 ST Praha východ
1135 22.04.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2015 v obvodu 3 ST Praha východ
1134 22.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektu ST Beroun
1133 22.04.2015 SŽDC Smlouva Demontáže KP na složišti Kanina
1132 22.04.2015 SŽDC Smlouva Demontáže KP na složišti Lhotka u Mělníka
1131 22.04.2015 SŽDC Smlouva „Obnova autoparku SŽDC – osobní vozidla“
1130 22.04.2015 SŽDC Smlouva „Nákup geodetického SW GROMA v. 11, síťová verze“
1129 22.04.2015 SŽDC Smlouva „Tarifní politika - zpoplatnění ŽDC“
1128 21.04.2015 SŽDC Smlouva Žst. Liberec - oprava 2. nástupiště a stavědla č.4
6404039 DOD 1 Žst. Liberec - oprava 2. nástupiště a stavědla č.4_1128
1127 21.04.2015 SŽDC Smlouva Demolice postradatelných budov Kořenov, Řasnice, Česká Lípa.
1126 21.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje Smíchov - Radotín 1. a 2. kol.
1125 21.04.2015 SŽDC Smlouva Demontáže KP na složišti Mělnická Vrutice
1124 21.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava venkovního osvětlení v zast. Kamenné Zboží
1123 21.04.2015 SŽDC Smlouva Čištění a opravné práce na objektech SMT, trati Kácov - Zruč nad Sázavou 2015
1122 21.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole-Kuřim
1121 20.04.2015 SŽDC Smlouva Demontáže KP na složišti Jenichov
1120 20.04.2015 SŽDC Smlouva Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno
1119 20.04.2015 SŽDC Smlouva Dodávka OK pro kolej č.1 mostu v km 34,134 trati Brno-Vlárský průsmyk
1118 20.04.2015 SŽDC Smlouva „Servis a údržba kabelů sděl. a zab. zařízení v obvodu OŘ OLC“
1117 20.04.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka náhradních dílů pro ukolejnění trakčních podpěr“
1116 20.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje výhybek a přejezdů v úseku trati Neratovice Praha Horní Počernice
1115 20.04.2015 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice
1114 20.04.2015 SŽDC Smlouva „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Děčín – st.hr.SRN“
1113 20.04.2015 SŽDC Smlouva „GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov"
1112 17.04.2015 SŽDC Smlouva Podpora TDI při realizaci stavby „Odstranění propadu rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald
Odstranění propadu rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald
Dodatek č. 2
1111 17.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 2, 3, 5, 6, 7, přilehlých kolejí a přejezdu v km 64,614 v žst. Doudleby n/O.
1110 17.04.2015 SŽDC Smlouva Projekt opravy propustků v km 57,704; 57,808; 60,993; 62,686 a 68,896 trati Mladá Boleslav - Stará Paka
1109 17.04.2015 SŽDC Smlouva SVK+SVP v 1. a 2. TK km 226,260-226,600 trati Chomutov-Cheb
1108 17.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK ASP+PUŠL
1107 16.04.2015 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic v úseku Adamov - Brno Maloměřice TK1
1106 16.04.2015 SŽDC Smlouva TK a kalibrace defektoskopů.
1105 16.04.2015 SŽDC Smlouva Revize a servis defektoskopů
1104 16.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 17,705 trati Ústí nad Labem – Most
1103 16.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p.J.
1102 16.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
1101 15.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu OŘ Brno - ST Břeclav
1100 15.04.2015 SŽDC Smlouva „žst. Věžky, oprava TV v km 84,323“
1099 15.04.2015 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce u SSZT Brno
1098 15.04.2015 SŽDC Smlouva „Servisní prohlídky a opravy podbíjecích kladiv Cobra TT“
1097 15.04.2015 SŽDC Smlouva Výřez dřevin v úseku Stará Paka - Turnov
1096 15.04.2015 SŽDC Smlouva Chemické hubení plevele u OŘ Hradec Králové
1095 15.04.2015 SŽDC Smlouva Výměna vadných vodících vložek Wfp 14 K v obvodu ST ÚL
1094 15.04.2015 SŽDC Smlouva SVK Mělník - Děčín - Prostřední Žleb a Ústí n. L. - Bohosudov, včetně výměny upevňovadel
1093 15.04.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb"
1092 15.04.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova"
1091 15.04.2015 SŽDC Smlouva Smlouva k uveřejnění o zabezpečení mobilizační poddodávky za krizového stavu.
1090 15.04.2015 SŽDC Smlouva Drobná údržba 2015 v obvodu 2 ST Praha východ
1089 14.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 5,533 Úžice
1088 14.04.2015 SŽDC Smlouva „GSM-R Benešov – Votice“
1087 14.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostních objektů Všetaty - Děčín Prostřední Žleb
1086 14.04.2015 SŽDC Smlouva Strojní čištění kolejového lože Káranice - Dobřenice, km 11,950 - 13,900
6404046 DOD 1 Strojní čištění kolejového lože Káranice - Dobřenice km 11950 - 13900_1086
6404046 DOD 2 Strojní čištění kolejového lože Káranice - Dobřenice km 11950 - 13900_1086
1085 14.04.2015 SŽDC Smlouva Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald
Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald / dodatek 1
1084 13.04.2015 SŽDC Smlouva Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT
1083 13.04.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace 7 ks speciálních vozidel typu SVP“
1082 13.04.2015 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu prostor objektů OŘ Ústí n.L.
1081 13.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava 1. TK Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží v km 411,300 - 411,100 po MÚ ze dne 28. 3. 2015
1080 13.04.2015 SŽDC Smlouva SVK Vraňany - Děčín - st. hranice
1079 13.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK ASP po jízdě měřícího vozu v obvodu ST ÚL na koridoru
1078 13.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK ASP po jízdě měřícího vozu v obvodu ST ÚL mimo koridoru
1077 13.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení v úseku Velké Žernoseky - Litoměřice d.n. po MÚ ze dne 28. 3. 2015
1076 13.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba a revize hasicích zařízení
1075 13.04.2015 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu prostor objektů OŘ Ústí n.L.
1074 13.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje Sudoměřice - Votice
1073 13.04.2015 SŽDC Smlouva "Trať 024 ústí nad Orlicí, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad"
1072 13.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.2 Brno- Královo Pole - Kuřim
1071 10.04.2015 SŽDC Smlouva Likvidace porostů v úseku Chlumec n. C. - Trutnov hl.n. a Martinice v Krkonoších - Rokytnice n. J.
1070 10.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 1, 2, 16 a DSK (č. 807) v žst. HK hl.n.
1069 10.04.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka PC ISOŘ“
1068 10.04.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice“
1067 10.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava traťového zabezpečovacího zařízení Kamenné Žehrovice - Stochov
1066 09.04.2015 SŽDC Smlouva Odstranění křovin po sněhové kalamitě na trati Tišnov-Žďár n/S a odstranění vegetace v úseku G.Jeníkov-Vlkaneč
1065 09.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba žel.svršku v obv.OŘ Brno-ST Břeclav
1064 09.04.2015 SŽDC Smlouva „Výměna výhybkových součástí, kolejnic, navařování, svařování a broušení v obvodu ST Zlín“
1063 09.04.2015 SŽDC Smlouva Navařovaní, broušení a svařování součástí železničního svršku v obvodu OŘ
1062 09.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba a opravy u SMT
1061 09.04.2015 SŽDC Smlouva Statický přepočet mostu km 41,791 trati Tábor - Písek včetně návrhu řešení opravy
22935_Dodatek c1 6543155slepy
1060 09.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostů na trati Tábor - Písek
1059 09.04.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov“,
1058 09.04.2015 SŽDC Smlouva „Zřízení výhybny Harrachov“
1057 09.04.2015 SŽDC Smlouva Montáž osvětlovací věže včetně úpravy základu v žst. Praha Libeň
1056 08.04.2015 SŽDC Smlouva Úklid a likvidace skládek odpadu 2015 v obvodu ST Praha východ
1055 08.04.2015 SŽDC Smlouva „Oprava havarijního stavu srdcovek v obvodu ST Zlín“
Dodatek č.1
1054 08.04.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
1053 08.04.2015 SŽDC Smlouva TSO 1. TK Řehlovice - Úpořiny
1052 08.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba zařízení ST v obvodu TO Nejdek, K.Vary, Ostrov, Bečov nad Teplou, Žlutice, Podbořany"
1051 08.04.2015 SŽDC Smlouva KS na 1ks SMV
1050 07.04.2015 SŽDC Smlouva 1. „Optimalizace trati Bystřice nad Olší-Český Těšín,2.část-žst. Český Těšín“. 2. „Rekonstrukce žst. Olomouc“3. “Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí „
1049 07.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT
1048 07.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava zárubních zdí v km 12,351 -12,642 trati Liberec - Harrachov
1047 07.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 72,675 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov
1046 07.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 100,215 a v km 120,124 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Poříčí
1045 07.04.2015 SŽDC Smlouva Plánované opravy a prohlídky vozidel pro údržbu TV
1044 03.04.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov“
1043 03.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 264,895 žst. Čejetice
1042 03.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 1 žst. Horažďovice
1041 03.04.2015 SŽDC Smlouva Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí- výkon geodetické činnosti a osazení zajišťovacích značek
1040 03.04.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem“
1039 03.04.2015 SŽDC Smlouva „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)"
1038 03.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava výstražníku B na PZS AŽD 71 s poloviční závorou v km 79,390 v TÚ Bzenec-Mor.Písek (P7943)
1037 03.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba zařízení ST v obvodu TO Chodov, Tršnice, Fr. Lázně, Cheb
1036 03.04.2015 SŽDC Smlouva Svařování, navařování a broušení v obvodu ST Karlovy Vary
1035 03.04.2015 SŽDC Smlouva Zajištění úklidu prostor objektů OŘ Ústí n.L.
1034 03.04.2015 SŽDC Smlouva KS Nákup ochranného repelentního přípravku pro obvod OŘ Ústí nad Labem
1033 03.04.2015 SŽDC Smlouva „Oprava propustku v km 81,705 trati Brno - Přerov“
1032 03.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba u ST Ostrava v obvodu PS Opava, Krnov, Bruntál
1031 03.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba u ST Český Těšín v obvodu PS Bohumín, Frenštát p. R.
1030 03.04.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce u SMT
1029 03.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostních objektů na trati Krnov - Glucholazy
1028 03.04.2015 SŽDC Smlouva Profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky baterií a ÚPS
1027 03.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava strážního domku Nymburk město
1026 03.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava přímého upevnění na mostě v km 3,415 na trati Praha hl.n. - Praha Smíchov
1025 03.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba u ST Ostrava v obvodu PS Studénka, Suchdol n. O.
1024 03.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava zdroje UNZ odbočky Balabenka
1023 03.04.2015 SŽDC Smlouva Demontáž KP na složišti Nebužely
1022 03.04.2015 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Brno Maloměřic (včetně) - Brno Židenice (mimo)
1021 02.04.2015 SŽDC Smlouva „Cyklické prověrky výměnných dílů v obvodu OŘ OLC na rok 2015 a 2016“
1020 01.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba u ST Český Těšín v obvodu PS Jablunkov, Český Těšín, Karviná
1019 01.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a přípojů Ostrava hl.n.- levé nádraží
1018 01.04.2015 SŽDC Smlouva Údržba u ST Ostrava v obvodu PS Ostrava, O. Svinov
1017 01.04.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace „Oprava SZZ žst. Litice“
1016 01.04.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektu - Vlašim remíza
1015 01.04.2015 SŽDC Smlouva Provádění monitorigu pohybu vozidel na "Deponii Strašnice", část pozemku p.č. 45011
1014 01.04.2015 SŽDC Smlouva Zkoušky a kontroly ASHS 2015 v obvodu SSZT Praha západ
1013 31.03.2015 SŽDC Smlouva „Oprava trakčního motoru MPV 22.1 - 001“
1012 31.03.2015 SŽDC Smlouva Opravy výměnných dílů SSZT PV a desetileté revize přejezdových zabezpečovacích zařízení VUD 2015
1011 31.03.2015 SŽDC Smlouva Demontáž KP na složišti Velký Borek
1010 31.03.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouva na dodávky výstražných oděvů zimních
1009 31.03.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouva na dodávky pracovní obuvi
1008 31.03.2015 SŽDC Smlouva Rušení zásuvkových stojanů v obvodu OŘ Plz
1007 31.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava náhradních zdrojů v žst. Stod, Třemošná, Plasy a Horní Dvořiště
26544_VZ6544022.01 dodatek c. 1 k uverejneni
1006 31.03.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků MU v ŽST. Bohumín na výhybkách č. 19,20
1005 31.03.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na tratích ostatních celostátních a regionálních v obvodu ST ÚL
1004 31.03.2015 SŽDC Smlouva SVP a SVK 1.TK Boletice n.L. - Děčín km 450,900 - 451,450
1003 31.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 10, 11, 12, 13, 14 v žst. Sebuzín včetně opravy odvodnění
1002 31.03.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na tratích celostátních - hlavní tahy v obvodu ST ÚL
1001 31.03.2015 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na koridorových tratích v obvodu ST ÚL
1000 31.03.2015 SŽDC Smlouva Svařování, navařování, výměna a regenerace LIS včetně souvisejících údržbových prací v obvodu ST ÚL
999 31.03.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.2 Brno- Královo Pole- Kouřim, Rekonstrukce koleje č.2 Brno- Maloměřice- Brno- Královo Pole
998 31.03.2015 SŽDC Smlouva „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)"
997 31.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“
996 31.03.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou
995 31.03.2015 SŽDC Smlouva Rámcová kupní smlouva č. 090/15 - MTZ na dodávky lepených izolovaných styků
994 31.03.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce SSZ žst. Potštejn a PZZ v km 68,614 a 70,197 trati Letohrad - Týniště nad Orlicí
993 31.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek na trati Zdice Březnice
992 31.03.2015 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice část v km 332,200-333,076
991 31.03.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Hradec Králové-Jaroměř-Trutnov- odstranění mimolesní zeleně
990 31.03.2015 SŽDC Smlouva Zajištění dopravy a kolové mechanizace v obvodu ST Č.Budějovice
989 30.03.2015 SŽDC Smlouva Výměna mostnic a oprava uložení na mostě v km 16,700 na trati Praha hl.n.-Plzeň hl.n.v kol.č.1
988 30.03.2015 SŽDC Smlouva Odstranění a likvidace porostů 2015 v obvodu ST Praha východ
987 30.03.2015 SŽDC Smlouva Údržba u ST Český Těšín v obvodu PS Frýdek Místek, Havířov
986 30.03.2015 SŽDC Smlouva Svařování, navařování a broušení v obvodu ST Most
985 30.03.2015 SŽDC Smlouva Údržba žel. svršku a spodku v jihozápadní části obvodu ST Most
984 27.03.2015 SŽDC Smlouva Demontáž KP na složišti Mělník
983 27.03.2015 SŽDC Smlouva Regenerace pražců v TÚ Český Šternberk - Zruč n.S.
982 27.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava stan.kolejí a výhybek v žst. Zruč n.S.
981 27.03.2015 SŽDC Smlouva 981 - Oprava stan.kolejí a výhybek v žst. K. Hora
980 27.03.2015 SŽDC Smlouva 980 - Drobné opravné a práce na objektech SMT OŘ Praha 2015 - 2016
979 27.03.2015 SŽDC Smlouva 979 - KS Profesionální pásový štěpkovač
978 27.03.2015 SŽDC Smlouva 978- Oprava mostních objektů Plzeň - Žatec
977 27.03.2015 SŽDC Smlouva 977 - Oprava kolejí a výhybek v žst. Přerov
976 27.03.2015 SŽDC Smlouva 976 - Údržba a opravy objektů SBBH v obvodu OŘ Ostrava
975 26.03.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov“
974 26.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda"
973 26.03.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice – Strakonice"
972 26.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice"
971 26.03.2015 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou, odstranění mimolesní zeleně
970 26.03.2015 SŽDC Smlouva Nátěr mostu v km 85,849 tratě Brno-Vlárský průsmyk
969 26.03.2015 SŽDC Smlouva Údržba žel. svršku a spodku v severovýchodní části obvodu ST Most
968 26.03.2015 SŽDC Smlouva Chemické hubení plevela v obvodu ST Most
967 26.03.2015 SŽDC Smlouva Chemické hubení plevelů v obvodu ST ÚL
966 26.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a kolejí v ŽST Sedlnice
965 26.03.2015 SŽDC Smlouva „Tunel Ejpovice – geotechnický monitoring a geotechnický konzultant v rámci stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň“
964 25.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava 1.TK v TU Dřísy - Všetaty
963 25.03.2015 SŽDC Smlouva Demolice Praha Hloubětín - str. domek 33a čp. 51
962 24.03.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo"na zpracování "Žádosti" o spolufinancování staveb z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu doprava včetně ekonomických hodnocení"
961 24.03.2015 SŽDC Smlouva Výměna ojetých kolejnic S49 v obvodu ST Most kolejnicemi z vlastních zásob
960 24.03.2015 SŽDC Smlouva Univerzální nástrojářská frézka
959 24.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava TK Valšov - Bruntál
958 24.03.2015 SŽDC Smlouva Havarijní opravy a sanace krádeží 2015 v obvodu SSZT Praha východ
957 24.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava skladovacích a manipulačních prostor OŘ Hradec Králové
956 24.03.2015 SŽDC Smlouva Železniční poliklinika Brno - demolice kotelny
955 23.03.2015 SŽDC Smlouva Výměna příčných a výhybkových pražců v obvodu OŘ Brno-ST Břeclav
954 23.03.2015 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Modřice (mimo-Brno Horní Heršpice(mimo
953 23.03.2015 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice(včetně-Brno Židenice (mimo)
952 23.03.2015 SŽDC Smlouva TSO koleje č.14, 16 v žst.Vyškov
951 23.03.2015 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic v úseku Ivanovice na Hané - Luleč
950 23.03.2015 SŽDC Smlouva „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo)"
949 23.03.2015 SŽDC Smlouva Demontáž KP na složišti Živonín
948 23.03.2015 SŽDC Smlouva Ostraha objektů v majetku SŽDC
22052_dodatek 2_ke_zverejneni
947 23.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje Hostivice - Kladno
946 23.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu ST Brno
945 23.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. “
944 23.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava objektu - Kolín stav. 4
943 23.03.2015 SŽDC Smlouva Dodávky svařovacího materiálu pro Oblastní ředitelství Praha – 2015
942 20.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“
941 20.03.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“; „Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 2.část Horusice – Veselí“; „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I.část – žst. Praha Hostivař“; „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“; Modernizace trati Rokycany – Plzeň“; „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“ a „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“,
940 19.03.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
939 19.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava oplocení areálu SSM OŘ Hradec Králové
938 18.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce nelahozeveských tunelů“
937 18.03.2015 SŽDC Smlouva Údržba a oprava kolejových brzd a kompresoroven
936 18.03.2015 SŽDC Smlouva „Údržba a odstraňování lokálních závad u provozních středisek ST Zlín“
Dodatek č.1 k SOD uveřejnění
935 18.03.2015 SŽDC Smlouva Revize elektrospotřebičů v obvodu OŘ
934 18.03.2015 SŽDC Smlouva Revize elektrických zařízení ve správě SSZT
933 18.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava rozvaděče R 22 kV TM Strančice
932 18.03.2015 SŽDC Smlouva Revize ochran na napájecích stanicích
931 18.03.2015 SŽDC Smlouva Provozní ošetření, prohlídky a opravy speciálních drážních vozidel MVTV 2
930 18.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov – Plasy trati Plzeň – Žatec"
929 18.03.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce trati Praha Smíchov – Rudná – Beroun“
928 18.03.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na výkon činnosti geotechnické podpory a poradenství při realizaci stavby „Rekonstrukce trati Praha Smíchov – Rudná – Beroun“
927 18.03.2015 SŽDC Smlouva “Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“
926 18.03.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby “Rekonstrukce koleje Křižany-Karlov p.J.“
925 18.03.2015 SŽDC Smlouva “Rekonstrukce koleje Křižany-Karlov p.J.“
924 17.03.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n.
923 17.03.2015 SŽDC Smlouva Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové
922 17.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava propustku v km 81,934 trati Chlumec nad Cidlinou – Lichkov
6404011 dodatek č. 1 Oprava propustku v km 81,934 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov
921 17.03.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí
920 17.03.2015 SŽDC Smlouva Zajištění výkonů pilotů pro MV
919 17.03.2015 SŽDC Smlouva Elektrizace trati vč.PEÚ Zastávka u Brna - Třebíč
918 17.03.2015 SŽDC Smlouva Asistence při migraci dat
917 17.03.2015 SŽDC Smlouva TSO Blatno u Jesenice-Petrohrad, žst.Podbořany a žst. Kaštice
916 17.03.2015 SŽDC Smlouva Defektoskopie v obvodu ST Praha západ
915 17.03.2015 SŽDC Smlouva Odstranění nebezpečných porostů na tati 190
21869_6543149_SOD_k uverejneni
914 17.03.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Jaroměř
913 17.03.2015 SŽDC Smlouva Zajištění průjezdného profilu a stability svahu v žst. Polom
912 17.03.2015 SŽDC Smlouva Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“
Dodatek č. 1
911 17.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 51,612 na trati Lovosice - Česká Lípa
6404008 - dodatek č. 1 k SOD ... Oprava mostu v km 51,612 na trati Lovosice - Česká Lípa
910 13.03.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce skladovacích ploch pro svrškový materiál
909 13.03.2015 SŽDC Smlouva Roční opravu a revize v rozsahu P2, dle předpisu SŽDC S8 na speciálním taženém vozidle MV ŽSv
908 13.03.2015 SŽDC Smlouva Železničn přejezdy na trati Hradec Králové - Turnov
907 13.03.2015 SŽDC Smlouva „SW pro úložiště geografických dat“
906 13.03.2015 SŽDC Smlouva Dodávka díla pro zhotovení stavby - Modernizace trati Rokycany - Plzeň
21064_Dodatek c.1 k uverejneni.pdf
905 13.03.2015 SŽDC Smlouva Zajištění výkonů dopravce pro jízdy měřicích vozů ÚTAB
904 12.03.2015 SŽDC Smlouva „Oprava koleje č. 105, 107, 109 ŽST Olomouc hl. n.“
903 12.03.2015 SŽDC Smlouva „Oprava mostu v km 13,352 trati Šternberk - Hanušovice“
902 12.03.2015 SŽDC Smlouva „Valašské Meziříčí PS – oprava rozvodu ZTI a TV“
901 12.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava kolejové váhy v žst.Lovosice v km 494,487
900 12.03.2015 SŽDC Smlouva Opravy, údržba a odstraňování poruch na mechanickém zařízení a sdělovacím zařízení a na KB ve správě
899 12.03.2015 SŽDC Smlouva Prohlídky UTZ v obvodu SSZT CBE
898 12.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 31,105 a náhrada k.o. za PN v trati Vráž u Písku - Čimelice
897 12.03.2015 SŽDC Smlouva „Očkování proti klíšťové encefalitidě“
896 12.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava geometrické polohy koleje
895 12.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava a odstraňování poruch na releovém zabezpečovacím zařízení ve správě SSZT Plzeň
894 12.03.2015 SŽDC Smlouva Opravy, údržba a odstraňování poruch na mechanickém zařízení a sdělovacím zařízení a na KB ve správě
21712_Smlouva k uverejneni.pdf
893 12.03.2015 SŽDC Smlouva „Poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti EU“
892 11.03.2015 SŽDC Smlouva Zajištění činonstí v rámci inv. akce SSZ Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí
39436_Smlouva o dilo - dodatek c.1.k uverejneni
Dodatek č. 2
891 10.03.2015 SŽDC Smlouva „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n"
890 10.03.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část“
889 09.03.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov“
888 09.03.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most“
887 09.03.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most“
886 09.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN"
885 09.03.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany – Světlá nad Sázavou"
884 09.03.2015 SŽDC Smlouva Výměna ZV v obvodu Ostrava
883 09.03.2015 SŽDC Smlouva Provádění cyklických oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení SŽDC 2015 v obvodu SSZ
882 09.03.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků havárie na propustku v žst. Paskov
881 06.03.2015 SŽDC Smlouva Obnova funkčních biotopů podél drážních těles na území Ústeckého a Karlovarského kraje
880 06.03.2015 SŽDC Smlouva Demolice Praha Vysočany - akumulátorovna
879 04.03.2015 SŽDC Smlouva železničné přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov
878 04.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava str. domku Zbuzany p.č. 38, 39
877 04.03.2015 SŽDC Smlouva Dodávka zemního plynu v obvodu OŘ Plzeň
876 04.03.2015 SŽDC Smlouva Způsob dodání a prodeje kovového odpadu určeného k likvidaci
22779_Smlouva k uverejneni 24-2015
875 04.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava propustků na trati Protivín - Zdice
874 04.03.2015 SŽDC Smlouva Mazání výhybek
873 04.03.2015 SŽDC Smlouva Běžné opravy a údržba speciálních vozidel ST Plzeň
dodatek 1 k ID873
872 04.03.2015 SŽDC Smlouva Opravy provozních závad automatizačních technologii ve správě SSZT CBE
871 04.03.2015 SŽDC Smlouva Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SBBH
870 04.03.2015 SŽDC Smlouva Údržba ED OŘ Plzeň
869 04.03.2015 SŽDC Smlouva Úklid veřejných prostor ve správě ST České Budějovice
868 04.03.2015 SŽDC Smlouva Úklidy podchodů a lávek v obvodu OŘ Plzeň
38285_dodatek 1 -sml uklidy slepy
Úklidy podchodů a lávek v obvodu OŘ Plzeň_d2_868
867 04.03.2015 SŽDC Smlouva Úhlid neveřejných prostor objektů ve správě SBBH - C2
866 04.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava zastávky Horka nad Sázavou
865 04.03.2015 SŽDC Smlouva Provádění revizí elektrických zařízení OŘ HK (SEE, SBBH, SMT)
864 04.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“
863 04.03.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec-Harrachov“
862 04.03.2015 SŽDC Smlouva „GSM-R III.koridor Beroun – Plzeň – Cheb“
861 04.03.2015 SŽDC Smlouva „GSM-R III.koridor Beroun – Plzeň - Cheb“
860 04.03.2015 SŽDC Smlouva „ETCS Přerov – Česká Třebová“
859 03.03.2015 SŽDC Smlouva Demolice Karlštejn - Tetín, str. domek 29, č. p. 70
858 03.03.2015 SŽDC Smlouva Demolice str. domku Chlum u Rakovníka č.p. 35
857 03.03.2015 SŽDC Smlouva Oprava nástupišť v žst. Praha - Veleslavín
856 03.03.2015 SŽDC Smlouva Obnova PKO na mostě v km 2,369 na trati Rakovník - Louny
855 03.03.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků MU v úseku Horažďovice předm. - Pačejov 1. TK
854 02.03.2015 SŽDC Smlouva Nákup upgrade SW KROS plus a databáze ÚRS Praha a.s.
853 02.03.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o ostraze - "Ostraha areálu Krejcárek - Pod Plynojemem č.p. 1603, 1604 (budovy K1, K2)"
852 27.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec-Harrachov“
851 27.02.2015 SŽDC Smlouva Údržba kolejových mechanismů SEE OŘ Praha
850 27.02.2015 SŽDC Smlouva Projektová dokumentace opravy žel. svršku pod kol. č. 2 v km 9,000-10,945 Praha Vršovice-Radotín
849 27.02.2015 SŽDC Smlouva „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“
848 27.02.2015 SŽDC Smlouva Havarijní opravy 2015 v obvodu SSZT Praha západ
847 27.02.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Olomouc- eskalátory část 2.
846 27.02.2015 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 458,756 Všetaty - Děčín Prostřední Žleb
845 25.02.2015 SŽDC Smlouva Úklid veřejných prostor objektů ve správě SBBH
844 25.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa"
843 25.02.2015 SŽDC Smlouva „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice-Drážďany na území ČR"
842 25.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“
841 25.02.2015 SŽDC Smlouva Přepravy a demontáže součástí železničního svršku, rok 2015 -2016
840 24.02.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace přejezdů na trati Č.Velenice – Veselí n.L.“
839 24.02.2015 SŽDC Smlouva "TSO Toužim-Otročín"
838 24.02.2015 SŽDC Smlouva "TSO ŽST Perštejn a ŽST Ostrov nad Ohří"
837 24.02.2015 SŽDC Smlouva Zajištění jízdy MVPTZ - měření GPT v roce 2015
836 24.02.2015 SŽDC Smlouva Zajištění jízdy MVPTZ - měření IPTV v roce 2015
835 23.02.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků ledovkové kalamity v obvodu ST Břeclav
834 23.02.2015 SŽDC Smlouva Odstranění následků kalamitního stavu v úseku Brno - H. Heršpice - Střelice
833 23.02.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice"
832 20.02.2015 SŽDC Smlouva Údržba rozhledových poměrů na přejezdech u OŘ Hradec Králové
831 20.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec-Harrachov"
830 20.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“
829 19.02.2015 SŽDC Smlouva SOD smlouva o přestavbě soupravy NDT
828 18.02.2015 SŽDC Smlouva Výměna a regenerace kolejnic v obvodu OŘ Hradec Králové
827 18.02.2015 SŽDC Smlouva Oprava 1. a 2. traťové koleje v úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí
826 18.02.2015 SŽDC Smlouva Úklid neveřejných prostor objektů ve správě SBBH - A1, B1 a C1
825 18.02.2015 SŽDC Smlouva Výroba a výměna dvojkolí u speciálních hnacích vozidel KSF 70 a PUŠL 71
824 18.02.2015 SŽDC Smlouva LSO 1.TK Oldřichov u Duchcova - Bílina
823 17.02.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce neutrálního pole spínací stanice Popice
822 16.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.
821 16.02.2015 SŽDC Smlouva „Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice“
820 16.02.2015 SŽDC Smlouva „Dodávka zásobníků na posyp“
819 16.02.2015 SŽDC Smlouva Zajištění mokrého a suchého čištění dotčených prostor v obvodu ST Brno
818 16.02.2015 SŽDC Smlouva Oprava osvětlení podchodu žst. Česká Třebová
817 12.02.2015 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)
816 12.02.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olmouc hl.n.
815 12.02.2015 SŽDC Smlouva "Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)"
814 12.02.2015 SŽDC Smlouva „DOZ Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice – Praha Uhříněves (mimo), 1.etapa Olbramovice – Praha Uhříněves (mimo)“
813 12.02.2015 SŽDC Smlouva „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba – I.část ŽST Čelákovice“
812 12.02.2015 SŽDC Smlouva „DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) – Kolín (včetně)“
811 12.02.2015 SŽDC Smlouva Sanace skalního zářezu v km 13,150 – 13,380 trati Liberec-Tanvald
810 12.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“
809 12.02.2015 SŽDC Smlouva „Přestupní terminál Strakonice“
808 11.02.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006 (P7179) trati Brno hl.n. - Přerov
807 11.02.2015 SŽDC Smlouva Opravy provozních závad telekomunikačních a elektronických zařízení ve správě SSZT CBE
806 11.02.2015 SŽDC Smlouva DOZ Kolín (mimo) - Kralup n. Vltavou (mimo)
805 11.02.2015 SŽDC Smlouva Zajištění nákladní autodopravy v obvodu ST Plzeň
804 11.02.2015 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)
803 11.02.2015 SŽDC Smlouva Stavební úpravy objektu Smržovka č. p. 857-výtopna a garáž pro sněhovou frézu.
802 10.02.2015 SŽDC Smlouva Dodávka interaktivní tabule
801 10.02.2015 SŽDC Smlouva Zvýšení bezpečnosti na PZS
800 10.02.2015 SŽDC Smlouva Trať 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice - Brno Slatina (včetně)
799 10.02.2015 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Hanušovice
798 10.02.2015 SŽDC Smlouva Trať 2032 Brno - Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) - Blažovice (včetně)
797 10.02.2015 SŽDC Smlouva Trať 324 Kutná Hora - Brno, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč
796 09.02.2015 SŽDC Smlouva Prohlídky a zkoušky UTZ 2015 v obvodu SSZT Praha západ
795 06.02.2015 SŽDC Smlouva Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)
794 05.02.2015 SŽDC Smlouva „Projektové řízení a koordinace implementace interních dokumentů společnosti souvisejících primárně s modernizací, provozováním a provozuschopností ŽDC“
793 05.02.2015 SŽDC Smlouva Kupní smlouva na dodávku 6 ks nevýbušného hydročerpadla
792 04.02.2015 SŽDC Smlouva Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2014/00172
791 04.02.2015 SŽDC Smlouva Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury
790 04.02.2015 SŽDC Smlouva Opravné broušení kolejnic
789 04.02.2015 SŽDC Smlouva Pravidelná údržba výtahů, budov, nástupišť na úseku ST Jihlava
788 04.02.2015 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 1, 3, 4 v žst. Bílá Třemešná a koleje v km 62,850 - 63,330 trati Jaroměř - Stará Paka
6403183 DODATEK č. 1 Oprava výhybek č. 1, 3, 4 v žst. Bílá Třemešná a koleje v km 62,850 - 63,330 trati Jaroměř - Stará Paka
787 04.02.2015 SŽDC Smlouva Úklidové služby administrativních budov OŘ Hradec Králové pro rok 2015
786 04.02.2015 SŽDC Smlouva Průjezd železničním uzel Ústí nad Orlicí - ZL 17
785 04.02.2015 SŽDC Smlouva Operativní opravy sdělovací a zabezpečovací techniky
784 03.02.2015 SŽDC Smlouva Projekt ETD – Rozšíření elektronických jízdních řádů
783 03.02.2015 SŽDC Smlouva „Demolice objektu Střelná – strážní domek č. 4“
782 03.02.2015 SŽDC Smlouva „Oprava střechy RZZ Horní Lideč“
781 03.02.2015 SŽDC Smlouva KS nákup 2 železničních kolejových vozů
780 03.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“
779 03.02.2015 SŽDC Smlouva „Modernizace ŹST Cheb“
778 03.02.2015 SŽDC Smlouva „Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Praha“
777 03.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb“
776 03.02.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 56,722 trati Horní Cerekev - Tábor“
775 02.02.2015 SŽDC Smlouva Oprava BK SK 1 a 2, oprava výhybek v žst. Čelákovice
774 02.02.2015 SŽDC Smlouva Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury
773 02.02.2015 SŽDC Smlouva Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury
772 02.02.2015 SŽDC Smlouva Revize a údržba elektrických zařízení UTZ
771 02.02.2015 SŽDC Smlouva Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury
770 30.01.2015 SŽDC Smlouva Odstraňování závad el. zařízení u SEE HK v roce 2015-2016
769 30.01.2015 SŽDC Smlouva Částečná modernizace 14 ks speciálních vozidel typu MUV 69
768 30.01.2015 SŽDC Smlouva Částečná modernizace 8 ks montážních vozidel trakčního vedení
767 29.01.2015 SŽDC Smlouva „Provádění pravidelných kontrol v budově CDP Přerov“
766 28.01.2015 SŽDC Smlouva „Rozvoj informačního systému 34020 CSV“
765 28.01.2015 SŽDC Smlouva Dodávka a konfigurace SIM-karet sítě GSM-R
764 28.01.2015 SŽDC Smlouva ST Břeclav - komplexní úklid prostor používaných cestující veřejností
763 28.01.2015 SŽDC Smlouva Odklízení sněhu a vyřezávání křoví v zimním období 2014 - 2015 u ST Jihlava
762 27.01.2015 SŽDC Smlouva Výškové a horolezecké práce u OŘ Brno
761 27.01.2015 SŽDC Smlouva „GSM-R Cheb – Vojtanov st. hr."
760 27.01.2015 SŽDC Smlouva Revize UTZ elektrických v obvodu OŘ Olomouc
759 23.01.2015 SŽDC Smlouva Vybavení měřícího vozu SEE
758 23.01.2015 SŽDC Smlouva Ostraha majetku objektu Pernerova 2015
757 23.01.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p.J.“
756 05.02.2015 SŽDC Smlouva "Obnova autoparku SŽDC - užitková vozidla"
Příloha č.1.pdf
Příloha č.2
755 21.01.2015 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 70,871 trati Chornice - Třebovice v Čechách
754 20.01.2015 SŽDC Smlouva Modernizace 35 ks speciálních vozidel typu MUV 69
753 19.01.2015 SŽDC Smlouva Modernizace 10 ks kolejové sněhové frézy KSF 70
752 19.01.2015 SŽDC Smlouva Dodávka kolejové sněhové frézy
751 19.01.2015 SŽDC Smlouva Modernizace 5 ks speciálních vozidel typu DGKu-5
750 16.01.2015 SŽDC Smlouva „Rozvoj a řešení změnových požadavků elektronického oběhu účetních dokladů pro provozování dráhy“
749 16.01.2015 SŽDC Smlouva „IS KANGO - vývoj modulu TTP“
748 16.01.2015 SŽDC Smlouva Dodávka 2 ks detektoru - Roman spektometr
747 16.01.2015 SŽDC Smlouva Údržba a opravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT Pardubice pro rok 2014.
746 14.01.2015 SŽDC Smlouva Prohlídky UTZ sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Hradec Králové
745 14.01.2015 SŽDC Smlouva Vybudování zpevněných ploch v areálu SSM HK
744 14.01.2015 SŽDC Smlouva Kolový jeřáb pro práci se svrškovým materiálem
743 14.01.2015 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov – Cheb“
742 14.01.2015 SŽDC Smlouva „Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě Plzeň“
741 14.01.2015 SŽDC Smlouva „GSM-R Benešov – Votice“,
740 14.01.2015 SŽDC Smlouva „Výstavba žst. Markvartice“
739 14.01.2015 SŽDC Smlouva „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro – Sanace lokality „Myslinka“
738 13.01.2015 SŽDC Smlouva Výměna pražců na trati Rybník – Lipno za Y
737 12.01.2015 SŽDC Smlouva "Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň"
736 12.01.2015 SŽDC Smlouva Údržba,operativní opravy a odstraňování následků MU pro SMT v obvodu OŘ Ústí n.L.
735 12.01.2015 SŽDC Smlouva Likvidace výzisku ze strojního čištění v obvodu ST Most
734 12.01.2015 SŽDC Smlouva „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
733 07.01.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most“
732 07.01.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov“
731 07.01.2015 SŽDC Smlouva „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“
730 29.12.2014 SŽDC Smlouva Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice – Havířov
729 22.12.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov
728 19.12.2014 SŽDC Smlouva Snížení opotřebení kolejnic v obloucích o malých poloměrech
727 19.12.2014 SŽDC Smlouva „Údržba a odstraňování lokálních závad u provozních středisek v obvodu VTM1“
Dodatek č.1 k SOD zveřejnění na web.pdf
Dodatek č.2 k SOD zveřejnění na web.pdf
726 19.12.2014 SŽDC Smlouva „Oprava staničních kolejí v žst. Přerov“
Dodatek č.1 k SOD zveřejnění na web.pdf
725 19.12.2014 SŽDC Smlouva „Oprava kabelů v t.ú. ČR/PL - Jeseník“
724 19.12.2014 SŽDC Smlouva „Oprava PZS v km 0,734 a 0,809 Hanušovice – Mikulovice“
723 19.12.2014 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“
722 19.12.2014 SŽDC Smlouva Odstranění následků MU v ŽST. Ostrava hl.n.
721 22.12.2014 SŽDC Smlouva Radiostanice pro speciální hnací vozidla
720 15.12.2014 SŽDC Smlouva „Železniční přejezdy na trati Trutnov-Teplice n.M“
719 15.12.2014 SŽDC Smlouva „Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov-II.vlevo)“
718 12.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava SZZ Děčín hl.n.
717 12.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava SZZ Sebuzín
716 12.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava SZZ Velké Žernoseky
715 12.12.2014 SŽDC Smlouva Údržba a opravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Hradec Králové pro rok 2015 - 2016
714 11.12.2014 SŽDC Smlouva „Oprava konstrukcí osvětlovacích věží žst. Olomouc“
713 11.12.2014 SŽDC Smlouva „Oprava TV 2 TK Horní Lideč – St. hr. SR“
712 11.12.2014 SŽDC Smlouva „Oprava PZS v mezistaničním úseku Valašské Meziříčí – Branky n. M.“
711 11.12.2014 SŽDC Smlouva „Oprava žel. svršku v úseku Senice na Hané - Litovel Předměstí“
710 11.12.2014 SŽDC Smlouva Opravné práce na trati č. 202
709 11.12.2014 SŽDC Smlouva Zvyšování traťových rychlostí v traťovém úseku Planá – Tachov
708 11.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava OK mostu v km 3,051 včetně nátěru
707 11.12.2014 SŽDC Smlouva „Železniční přejezdy na trati Hradec Králové-Turnov“
706 11.12.2014 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou“
705 11.12.2014 SŽDC Smlouva „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n.“
704 11.12.2014 SŽDC Smlouva „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“
703 08.12.2014 SŽDC Smlouva Úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 2,278 (P 5499) a v km 2,361 (P 5500) v úseku Liberec – Vesec u Liberce
702 08.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Sedlejov - Telč
701 08.12.2014 SŽDC Smlouva Modernizace ŽST Velké Hamry
700 04.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje Litice nad Orlicí - Žamberk km 77,030 - 80,126
699 04.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje v km 72,830 - 74,881 trati Chornice - Třebovice v Čechách
6403171 Dodatek č 1 Oprava traťové koleje v km 72,830 - 74,881 trati Chornice - Třebovice v Čechách
698 04.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava 1. traťové koleje Česká Třebová – Parník
6403172 Dodatek č 1 Oprava 1. traťové koleje Česká Třebová – Parník
697 04.12.2014 SŽDC Smlouva „Železniční přejezdy na trati Kroměříž-Zborovice“
696 03.12.2014 SŽDC Smlouva Pryžové podložky pro podkladnicové upevnění
695 03.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava SZZ Chomutov
694 03.12.2014 SŽDC Smlouva Oprava trati Týnec - Jílové
693 27.11.2014 SŽDC Smlouva Oprava silnoproudých zařízení v žst. Blažovice
692 27.11.2014 SŽDC Smlouva Odklízení sněhu a vyřezávání křoví v zimním období 2014-2015 u ST Břeclav
691 27.11.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec-Harrachov
690 27.11.2014 SŽDC Smlouva DOZ Beroun (mimo) – Rokycany (včetně)
689 27.11.2014 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Český Těšín - Frýdek-Místek, v úseku Frýdek-Místek (mimo)- Hnojník
688 26.11.2014 SŽDC Smlouva Oprava kolejových obvodů v ŽST Havlíčkův Brod - 2. etapa
687 21.11.2014 SŽDC Smlouva "Propracování koridorových tratí - provozní ověření"
686 20.11.2014 SŽDC Smlouva Kutná Hora město oprava přestavníků na st. 2
685 20.11.2014 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce žst. Olomouc, ZL 01,03,05,06,11“
684 19.11.2014 SŽDC Smlouva „GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň – Cheb“
682 18.11.2014 SŽDC Smlouva Zajištění provozu v zimním období 2014-2015 u ST Liberec
681 13.11.2014 SŽDC Smlouva "Odklízení sněhu a vyřezávání křoví v zimním období 2014-2015 u ST Brno"
680 13.11.2014 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov “
679 13.11.2014 SŽDC Smlouva Výména železničního svršku na mostě v km 24,694 tratě Studenec - Křižanov
678 13.11.2014 SŽDC Smlouva Vypracování projektu stavby trati Brno- Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo)- Nesovice
677 10.11.2014 SŽDC Smlouva Oprava kol.č.7 a výhybek č.13, 15, 17, 18 v žst. Náchod
6403138 Dodatek č 1 - Oprava kol.č.7 a výhybek č.13, 15, 17, 18 v žst. Náchod.pdf
676 07.11.2014 SŽDC Smlouva „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Pečky – Kouřim“
675 07.11.2014 SŽDC Smlouva Výměna upevňovadel ŽS3 a souvisejících součástí železničního svršku na trati Mělník - Děčín a Ústí n. L.západ -
674 07.11.2014 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. "
673 07.11.2014 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby, výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a realizaci stavby „Rekonstrukce SZZ „karlovarského zhlaví“ v žst. Bečov n. Teplou
672 07.11.2014 SŽDC Smlouva Oprava na TNS Studénka
671 06.11.2014 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně
670 11.11.2014 SŽDC Smlouva „Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ..., na období 2014-2015"
„Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ..., na období 2014-2015"- první část
„Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ..., na období 2014-2015"- druhá část
669 05.11.2014 SŽDC Smlouva Strojní čištění TK Kropáčova Vrutice – Chotětov
668 04.11.2014 SŽDC Smlouva Zajištění provozu, podpory provozu, expertní podpory a SW údržby úlohy „Datové sklady
667 03.11.2014 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva na dodávky výhybkových pražců
666 03.11.2014 SŽDC Smlouva Výměna upevňovadel 0.TK Bílina - V.Zlatníky
665 03.11.2014 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Žatec-Chomutov
664 31.10.2014 SŽDC Smlouva „TSO v.č.27a/b, 29a/b v žst.Brno-Maloměřice“
663 31.10.2014 SŽDC Smlouva „Oprava kolejí v úseku Havlíčkův Brod – Lípa“
662 31.10.2014 SŽDC Smlouva „Oprava koleje v úseku Okříšky-Bransouze I.etapa“
661 31.10.2014 SŽDC Smlouva „Oprava koleje v úseku Okříšky-Bransouze II.etapa“
660 31.10.2014 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo
659 29.10.2014 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva na dodávky příčných pražců
658 29.10.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kolejových obvodů žst. Rantířov
657 29.10.2014 SŽDC Smlouva Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK – Výstavba trakční transformovny Doudlevce
656 27.10.2014 SŽDC Smlouva TSO 1.a 3. SK žst. Hřivice
655 27.10.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí-Častolovice-Solnice,2.část, rekonstrukce žst. Častolovice
654 22.10.2014 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Děčín – Bad Schandau,oprava tělesa dráhy v km 10,3-10,5
653 22.10.2014 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Lysá n.L.-Ústí n.L.západ,oprava zdi v km 376,950-377,870
652 22.10.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN
651 22.10.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Vlárský průsmyk
650 21.10.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 200 Třebovice – Česká Třebová
649 20.10.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Martinice v/K. - Kunčice n/L. km 91,320 - 92,510
648 16.10.2014 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva na dodávky lepených izolovaných styků
647 16.10.2014 SŽDC Smlouva Trať 504A Ústí n.L.-Chomutov, úsek Most – Chomutov
646 16.10.2014 SŽDC Smlouva Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí-Rumburk
645 15.10.2014 SŽDC Smlouva PHO pro kolejové brzdy ŽST Havlíčkův Brod
644 15.10.2014 SŽDC Smlouva Stavební úpravy žst. Třebíč
643 15.10.2014 SŽDC Smlouva „Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka na trati Liberec – Tanvald“
642 15.10.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce výhybek č.1XA a 1XB v žst.Pardubice-Rosice nad Labem
641 15.10.2014 SŽDC Smlouva Oprava kolejí v ŽST Sedlnice
640 14.10.2014 SŽDC Smlouva Oprava nátěru mostu v km 0,931 Ústí n.L. Střekov - Ústí n.L. západ
639 09.10.2014 SŽDC Smlouva Výměna pražců v úseku Louky - Karviná
638 08.10.2014 SŽDC Smlouva TSO 1. a 2. SK v žst. Kadaň – Prunéřov
637 08.10.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje Libuň - Rovensko p. Tr., km 12,410 - 13,673
636 07.10.2014 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek žst. Měchenice - žst. Dobříš
635 07.10.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav
634 07.10.2014 SŽDC Smlouva Oprava zastřešení a nástupišť v žst.Most
633 06.10.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí-Valašské Meziříčí
632 06.10.2014 SŽDC Smlouva Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy – Davle km 22,000 – 29,690
631 06.10.2014 SŽDC Smlouva Modernizace ŽST Česká Lípa
630 06.10.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt
629 06.10.2014 SŽDC Smlouva Sanace Skochovické skály v úseku Davle – Skochovice km 33,100 – 33,380
628 06.10.2014 SŽDC Smlouva Výstavba EOV v žst. Boskovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, mníšek u Liberce, Křižany
627 03.10.2014 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek v ŽST Valšov
626 02.10.2014 SŽDC Smlouva Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ
625 30.09.2014 SŽDC Smlouva SVP a SVK v 1.TK Velké Březno – Boletice n.L. 443,300 - 444,000
624 30.09.2014 SŽDC Smlouva Odstranění povodňových škod r. 2013 – na trati č. 170 v km 395,400-395,500
623 30.09.2014 SŽDC Smlouva Odstranění povodňových škod r. 2013 – na trati č. 183 v km 13,100-13,350
622 30.09.2014 SŽDC Smlouva Odstranění povodňových škod r. 2013 – na trati č. 185 v km 17,100-17,550
621 30.09.2014 SŽDC Smlouva Oprava BK PS Havířov
620 29.09.2014 SŽDC Smlouva Stabilizace skalních struktur v úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (Jívoví) km 64,500-65,430 I (1.kolej)
619 29.09.2014 SŽDC Smlouva Sanace svahu v km 364,450 – 364,650 trati Plzeň – Cheb
618 25.09.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Opava východ-Olomouc hl.n
617 24.09.2014 SŽDC Smlouva Kácení náletových dřevin z pozemku SŽDC na trati Děčín-Rumburk-D.Poustevna
616 23.09.2014 SŽDC Smlouva TSO 1.TK Obrnice – Počerady
615 23.09.2014 SŽDC Smlouva Optimalizace traťové rychlosti na trati Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí
614 19.09.2014 SŽDC Smlouva Výměna upevňovadel - obvod Opava
613 18.09.2014 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování lokálních závad u provozních středisek ST Zlín
Dodatek č. 1 ke smlouvě – „Údržba a odstraňování lokálních závad u provozních středisek ST Zlín“
612 17.09.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu ST Zlín
dodatek č.1 ke smlouvě - „Oprava GPK v obvodu ST Zlín“
611 17.09.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu VTM2
Dodatek č.1 ke smlouvě - „Oprava GPK v obvodu VTM2“
610 17.09.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu VTM1
Dodatek č. ke smlouvě - „Oprava GPK v obvodu VTM1“
609 17.09.2014 SŽDC Smlouva Doplnění systémů ZTI, MaR a DDTS ŽDC v objektu CDP Přerov
608 17.09.2014 SŽDC Smlouva Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm"
607 17.09.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce SZZ v žst. Raspenava
606 16.09.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Bludov-Jeseník
605 12.09.2014 SŽDC Smlouva Tunel Ejpovice – inženýrská činnost a technický dozor investora pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany-Plzeň
604 12.09.2014 SŽDC Smlouva Část stavebního objektu SO 32-33-11 železniční spodek, traťový úsek Ejpovice – Doubravka v rámci stavby Modernizace trati Rokycany-Plzeň
603 12.09.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.1 a2 Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou
602 12.09.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov – Plasy trati Plzeň - Žatec
601 12.09.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje v traťovém úseku Hostašovice-Veřovice
600 04.09.2014 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 67,792; 67,275 a 66,789 trati Letohrad - Týniště nad Orlicí
599 03.09.2014 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic v úseku Vyškov – Rousínov
598 02.09.2014 SŽDC Smlouva Oprava staničního zabezpečovacího zařízení žst.Lišany u Žatce
597 02.09.2014 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Ústí n.L.Střekov-Děčín P.Žleb-most v km 458,756
596 28.08.2014 SŽDC Smlouva Oprava železničního spodku a svršku v úseku Častolovice - Solnice km 3,500 - 3,938 a 5,363 - 5,691
595 27.08.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Okříšky- Zastávka u Brna
594 26.08.2014 SŽDC Smlouva SVP a SVK ve 2.TK Sebuzín – Ústí n.L.Střekov km 423,150-425,580
593 25.08.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce galerie Říkovského tunelu II v km 104,960 trati Stará Paka - Liberec
592 22.08.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Pardubice-Ždírec nad Doubravou
591 21.08.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444(P7267) trati Valašské Meziříčí-Kojetín
590 20.08.2014 SŽDC Smlouva TSO 1.SK Teplice – Bohosudov
589 20.08.2014 SŽDC Smlouva TSO Otročín-Bečov nad Teplou
588 20.08.2014 SŽDC Smlouva TSO Most-Most n.n.
587 20.08.2014 SŽDC Smlouva SVP+SČ Nejdek km 18,950-19,230; SVP+SVK+SČ+BK Nejdek-N.Hamry km 23,400-24,350
586 19.08.2014 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a přípojů v ŽST Český Těšín
585 15.08.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 33,243 (P8055)na trati Valašské Meziříčí -Vsetín
584 13.08.2014 SŽDC Smlouva Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného včetně povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov-Chornice
583 13.08.2014 SŽDC Smlouva Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.
582 05.08.2014 SŽDC Smlouva SVK Mělník-Děčín-Prostřední Žleb a Ústí n.L.-Bohosudov
581 05.08.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice
580 31.07.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany
579 31.07.2014 SŽDC Smlouva Dodávky drobného váleného kolejiva
578 29.07.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati Hradec Králové-Jaroměř-Trutnov
577 28.07.2014 SŽDC Smlouva Strojní čištění štěrkového lože na trati Jaroměř - Královec
576 28.07.2014 SŽDC Smlouva Opravné práce v úseku Trutnov hl.n. - Trutnov střed km 125,030 - 126,982
575 28.07.2014 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – I. etapa
574 28.07.2014 SŽDC Smlouva Úklid budovy aparátu OŘ Olomouc, Nerudova 1
573 24.07.2014 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a kolejí v ŽST Krnov
572 23.07.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora – Zruč
571 23.07.2014 SŽDC Smlouva Sanace skal a svahů Zbečno – Roztoky km 4,220 – 4,380, km 21,700 a km 27,520 – 27,680
570 23.07.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba
569 23.07.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje Brno hl. n.-odbočka Černovice
568 24.06.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice-Planá u M.L.
567 17.06.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 1 a výh. č. 1, 2, 12, P1 v žst. Liberec Horní Růžodol
Dodatek č.1
566 17.06.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku HK - Slezské Předměstí - Třebechovice pod Orebem km 36,290- 38,230
565 13.06.2014 SŽDC Smlouva Výměna příčných a výhybkových pražců v obvodu OŘ Brno
564 13.06.2014 SŽDC Smlouva Údržba železničního svršku v obvodu OŘ Brno v r. 2014
563 12.06.2014 SŽDC Smlouva Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm
562 16.06.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK ASP po jízdě měřícího vozu v obvodu ST ÚL na koridoru
561 06.06.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem km 45,940-46,587
560 06.06.2014 SŽDC Smlouva Výměna pražců a dotahování upevňovadel u OŘ Hradec Králové
559 22.07.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje v ŽST Milotice nad Opavou
558 17.07.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Horní Cerekev - Batelov.
557 16.07.2014 SŽDC Smlouva Zlepšení provozních podmínek na úseku trati Jihlava - Havlíčkuv Brod
556 15.07.2014 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje Rosice nad Labem - Stéblová
555 11.07.2014 SŽDC Smlouva Výstavba provizorního TZZ Praha Vyšehrad – Praha Smíchov
554 11.07.2014 SŽDC Smlouva Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I.část – žst. Praha Hostivař
553 08.07.2014 SŽDC Smlouva Spojovací a upevňovací materiál pro železniční svršek
552 08.07.2014 SŽDC Smlouva Oprava kolejových brzd č.6 a 7 na spádovišti Ostrava pravé
551 08.07.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda
550 08.07.2014 SŽDC Smlouva Úprava zabezpečovacího zařízení žst. Volary
549 04.07.2014 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Ústí n.L.hl.n. – Chomutov
548 04.07.2014 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u ST HK, rok 2014
547 04.07.2014 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 82,624 trati Praha hl.n. – Turnov
546 02.07.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZM v km 250,568 trati České Budějovice – Plzeň a v km 0,156 trati Protivín-Zdice, žst.Protivín
545 02.07.2014 SŽDC Smlouva Modernizace PZM a SZZ v obvodu ŽST Střelské Hoštice
544 30.06.2014 SŽDC Smlouva Stabilizace skalních struktur v úseku Křižanov-Sklené nad Oslavou (Jívoví) km 64,500-65,430 II ( 2.kolej)
543 27.06.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Olomouc-eskalátory
542 26.06.2014 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 263,276, kol.č.1, trati Ostrava Svinov-Ostrava hl.n.
541 26.06.2014 SŽDC Smlouva Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati
540 26.06.2014 SŽDC Smlouva Dálkové ovládání provizorního SZZ výhybny Praha Vyšehrad
539 25.06.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce místních radiových sítí 150 MHz II.etapa v obvodu RCP Ostrava
538 25.06.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce místních radiových sítí 150 MHz II.etapa v obvodu RCP Brno
537 23.06.2014 SŽDC Smlouva Oprava 1. staniční koleje v žst. Pardubice - Rosice nad Labem
6403009 Dodatek č. 1. - Oprava 1 staniční koleje v žst Pardubice - Rosice nad Labem.pdf
536 19.06.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Perštejnem trati Žďár nad Sázavou - Tišnov
535 19.06.2014 SŽDC Smlouva Sanace skalních zářezů na trati Studenec-Křižanov
534 11.06.2014 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u provozních středisek ST Pardubice 2014 - 2015
533 11.06.2014 SŽDC Smlouva Výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Hradec Králové
532 11.06.2014 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva na poskytování tiskových služeb včetně nájmu tiskových zařízení
531 11.06.2014 SŽDC Smlouva Vozidlové radiostanice "Cab radio" na MVTV
530 05.06.2014 SŽDC Smlouva TSO koleje v úseku Číčenice – Protivín km 245,164 – 247,200
529 05.06.2014 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u ST Liberec
6403002 DODATEK č. 1 k RS Údržba a odstraňování závad u ST Liberec
528 06.06.2014 SŽDC Smlouva TSO koleje v úseku Číčenice – Protivín km 245,164 – 247,200
527 03.06.2014 SŽDC Smlouva Žst. Kutná Hora – náhrada 25 Hz kolejových obvodů v nákladním obvodu
526 02.06.2014 SŽDC Smlouva Žst.Maloměřice-kabelizace VN a NN 2.část
525 02.06.2014 SŽDC Smlouva Výměna, navařování a údržba ocel.souč.výhybek v obvodu OŘ Brno
524 29.05.2014 SŽDC Smlouva Údržba mostních objektů ve správě SMT
523 28.05.2014 SŽDC Smlouva Zhotovení projektu a stavby“ Název díla: DOZ Jaroměř (mimo)-Stará Paka (mimo)
522 28.05.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení kapacity tratě Týniště n/O.-Častolovice-Solnice,1.část rekonstrukce nástupišť žst.Týniště n.O
521 27.05.2014 SŽDC Smlouva Modernizace trati Hradec Králové-Pardubice-Chrudim,1.Stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová-Opatovice nad Labem
520 27.05.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína
519 27.05.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí
517 27.05.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod
516 26.05.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou
515 26.05.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice
514 26.05.2014 SŽDC Smlouva DOZ trati Veselí nad Moravou(mimo)-Újezdec u Luhačovic (mimo)
513 26.05.2014 SŽDC Smlouva Oprava mostních objektů Rumburk-Sebnitz (DBAG)
512 23.05.2014 SŽDC Smlouva TSO v.č. 50a/b, 41a/b, 49 v žst. H.Heršpice, v.č. 611, 612 odb. St.silnice
511 23.05.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 92 v ŽST Havlíčkův Brod
510 22.05.2014 SŽDC Smlouva Opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení u OŘ Brno
509 22.05.2014 SŽDC Smlouva Žst. Brno hl.n. – výměna nosných lan trakčního vedení 4. Část
508 22.05.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu OŘ Brno
507 21.05.2014 SŽDC Smlouva Údržba zařízení ST v obvodu TO Chodov, Tršnice, Fr. Lázně, Cheb
506 21.05.2014 SŽDC Smlouva Údržba zařízení ST v obvodu TO Ostrov, K.Vary, Nejdek, Bečov, Žlutice, Podbořany
505 21.05.2014 SŽDC Smlouva Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Ústí n.L.západ St.4
504 21.05.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu OŘ HK, rok 2014
503 14.05.2014 SŽDC Smlouva Odstranění povodňových škod na trati 086 Liberec - Česká Lípa
502 14.05.2014 SŽDC Smlouva opravné broušení kolejnic
501 14.05.2014 SŽDC Smlouva Ověření použitelnosti diagnostické metody GPR a laserového skenování (LS) v podmínkách SŽDC
500 13.05.2014 SŽDC Smlouva Svařování a navařování kolejnic a výhybek v obvodu OŘ Hradec Králové
499 07.05.2014 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
498 05.05.2014 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a přípojů v ŽST Ostrava hl.n. pravé nádraží
497 05.05.2014 SŽDC Smlouva Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice
496 30.04.2014 SŽDC Smlouva Oprava koleje č.2 Ostrava Svinov – Ostrava hl.n.
495 29.04.2014 SŽDC Smlouva Zhotovení projektu a stavby. Název díla "Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov"
494 29.04.2014 SŽDC Smlouva Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň
493 29.04.2014 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň
492 29.04.2014 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce v obvodu ST Strakonice
491 29.04.2014 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce v obvodu ST České Budějovice
490 25.04.2014 SŽDC Smlouva Oprava SZZ v žst. Bohuňovice
489 25.04.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice
488 25.04.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná
487 24.04.2014 SŽDC Smlouva Opravné práce v 1.TK Ohníč-Úpořiny + 1.SK v žst.Ohníč
486 24.04.2014 SŽDC Smlouva Odstranění závad GPK v obvodu ST Most strojně
485 22.04.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň-Žatec (Třemešná)
484 17.04.2014 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic a úprava BK v úseku Nesovice-Nemotice, 2 TK
483 17.04.2014 SŽDC Smlouva Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice
482 11.04.2014 SŽDC Smlouva Údržbové práce u ST Český Těšín – obvod Bohumín
481 11.04.2014 SŽDC Smlouva Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n.L.-Soběslav
480 10.04.2014 SŽDC Smlouva Svařování,navařování a broušení v obvodu ST Karlovy Vary
479 10.04.2014 SŽDC Smlouva Operativní opravy sdělovací a zabezpečovací techniky
478 09.04.2014 SŽDC Smlouva Údržbové práce u ST Ostrava – obvod Ostrava
477 09.04.2014 SŽDC Smlouva CDP Praha
476 09.04.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
475 08.04.2014 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na "Zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby" Název projektu: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"
474 08.04.2014 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na "Zhotovení stavby" "Výstavba provizorního SZZ výhybny Praha Vyšehrad"
473 08.04.2014 SŽDC Smlouva Rámcová smlouva o dílo: "Údržbové práce u ST Český Těšín – obvod Frýdek Místek"
472 08.04.2014 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na "Zhotovení stavby" Název projektu: "Zřízení železničních zastávek Hostivice u Hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně"
471 08.04.2014 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na "Zhotovení projektu a stavby" Název projektu: "Instalace traťové části AVV – železniční síť TEN-T"
470 04.04.2014 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Chomutov-Karlovy Vary-Cheb
469 04.04.2014 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na tratích celostátních a regionálních v obvodu ST ÚL
468 02.04.2014 SŽDC Smlouva Oprava geometrické polohy koleje
467 02.04.2014 SŽDC Smlouva Údržbové práce u ST Ostrava – obvod Opava
466 02.04.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění štěrkového lože v obvodu ST Plzeň
465 02.04.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění štěrkového lože v obvodu ST Strakonice
464 02.04.2014 SŽDC Smlouva Oprava GPK včetně doplnění štěrkového lože v obvodu ST České Budějovice
463 02.04.2014 SŽDC Smlouva Svařování a navařování, opravné broušení zařízení v obvodu ST Plzeň
462 02.04.2014 SŽDC Smlouva Svařování a navařování, opravné broušení zařízení v obvodu ST České Budějovice
461 02.04.2014 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo „Zhotovení projektu stavby" Název projektu: Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice část v km 332,200-333,076
460 02.04.2014 SŽDC Smlouva Svařování, navařování a broušení v obvodu ST Most
459 31.03.2014 SŽDC Smlouva Navařování, broušení a svařování součástí železničního svršku v obvodu OŘ
458 28.03.2014 SŽDC Smlouva TSO 2.TK Bílina-České Zlatníky km 35,620-39,900
457 28.03.2014 SŽDC Smlouva Svařování,navařování,výměna a regenerace LIS včetně souvisejících údržbových prací v obvodu ST Ústí nad Labem
456 28.03.2014 SŽDC Smlouva Údržba žel.svršku a spodku v severovýchodní části obvodu ST Most
455 28.03.2014 SŽDC Smlouva Údržba žel.svršku a spodku v jihozápadní části obvodu ST Most
454 31.03.2014 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na tratích celostátních-hlavní tahy v obvodu ST UL
453 28.03.2014 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na koridorových tratích v obvodu ST UL
452 27.03.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald
451 26.03.2014 SŽDC Smlouva Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov
450 25.03.2014 SŽDC Smlouva Nákup užitkového automobilu
449 25.03.2014 SŽDC Smlouva GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno
448 25.03.2014 SŽDC Smlouva GSM-R uzel Praha (Beroun-Praha-Benešov)
447 25.03.2014 SŽDC Smlouva Uzel Plzeň, 1.stavba – přestavba pražského zhlaví
446 25.03.2014 SŽDC Smlouva Zvýšení TR Sokolov-Dasnice a Kynšperk – Cheb
445 17.03.2014 SŽDC Smlouva „Zhotovení stavby" Název projektu: DOZ Břeclav-Brno
444 17.03.2014 SŽDC Smlouva Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.O.Ostravice
443 14.03.2014 SŽDC Smlouva Revitalizace trati České Budějovice – Volary
442 13.03.2014 SŽDC Smlouva Odstranění kolizních stromů a dřevin v obvodu OŘ Brno
441 11.03.2014 SŽDC Smlouva Vstup do oblasti ETCS v úseku Letohrad – Ústí nad Orlicí
440 06.03.2014 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Lysá n.L.-Ústí n.L.západ
439 04.03.2014 SŽDC Smlouva Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod
438 04.03.2014 SŽDC Smlouva Úpravy zab.zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín
437 03.03.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov-Cheb
436 03.03.2014 SŽDC Smlouva Údržba,operativní opravy a odstraňování následků MU pro SMT v obvodu OŘ Ústí n.L.
435 03.03.2014 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
434 26.02.2014 SŽDC Smlouva Oprava výhybek 77, 82, 84 a 91 v žst. Pardubice
433 26.02.2014 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje trati Svitavy - Žďárec u Skutče km 25,360 - 28,260
432 25.02.2014 SŽDC Smlouva Instalace traťové části AVV – mimo železniční síť TEN-T
431 18.02.2014 SŽDC Smlouva Oprava kolejí 10a, 12a a výhybek č. 7, 9, 13, 18 v žst. Hradec Králové hl.n
Dodatek č.1 -Oprava kolejí 10a, 12a a výhybek č. 7,9,13,18 v žst. Hradec Králové hl. n.
430 18.02.2014 SŽDC Smlouva Údržba a opravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT Hradec Králové pro rok 2014
429 18.02.2014 SŽDC Smlouva Zajištění provozu v zimním období 2013 – 2014 u ST Liberec
428 17.02.2014 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení projektu "Rekonstruke ŽST Horažďovice předměstí"
427 11.02.2014 SŽDC Smlouva TSO kolejí u TO Vyškov a TO Maloměřice
426 04.02.2014 SŽDC Smlouva EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín
425 27.01.2014 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Bystřice n.Olší-Český Těšín,2.část-žst. Český Těšín
424 27.01.2014 SŽDC Smlouva Výhybkové pražce
423 15.01.2014 SŽDC Smlouva Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst. Zábřeh na Moravě a žst. Hranice na Moravě.
422 15.01.2014 SŽDC Smlouva Oprava trati č. 012 Pečky – Kouřim po povodni 2013 v obvodu OŘ Praha
421 14.01.2014 SŽDC Smlouva SW aplikace pro zpracování dat z EHV
420 10.01.2014 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 23,647 a 24,349 trať Holice – Chrudim
419 09.01.2014 SŽDC Smlouva Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav
418 07.01.2014 SŽDC Smlouva DOZ Újezdec u Luhačovice(mimo)-Vlárský průsmyk
417 27.12.2013 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Praha –Děčín hl.n.
416 27.12.2013 SŽDC Smlouva Oprava KO v žst.Havlíčkův Brod
415 19.12.2013 SŽDC Smlouva Měřicí ústředna
414 18.12.2013 SŽDC Smlouva Měřicí ústředna
412 09.12.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)
411 03.12.2013 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Ústí nad Labem – Bílina
410 29.11.2013 SŽDC Smlouva Oprava železničního svršku v km 30,050 - 32,000 trati Moravany - Holice
409 29.11.2013 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 49,810, km 50,180, km 51,370, km 52,141 v trať. úseku-Česká Lípa-Skalice u Č.Lípy
408 29.11.2013 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic v traťovém úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí
407 29.11.2013 SŽDC Smlouva Odstranění povodňových škod na trati 086 Liberec - Česká Lípa
6402127 SOD dod1 ke zveřejnění.pdf
406 29.11.2013 SŽDC Smlouva Odstranění povodňových škod na trati 043 Trutnov – Královec
405 29.11.2013 SŽDC Smlouva Odstranění povodňových škod na trati 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
Dodatek č.1-Odstranění povodňových škod na trati 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
404 27.11.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice
403 27.11.2013 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Lužná u Rakovníka-Chomutov
402 27.11.2013 SŽDC Smlouva Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Polepy
401 26.11.2013 SŽDC Smlouva Grafický návrh a tisk knihy 60let HZS SŽDC
400 25.11.2013 SŽDC Smlouva Doplnění vybavení lezeckých skupin JPO HZS SŽDC
399 25.11.2013 SŽDC Smlouva oprava 2ks vyprošťovacích tanků VT-72B
398 21.11.2013 SŽDC Smlouva Oprava staničních kolejí č.3 a 4 v žst.Sázava
397 21.11.2013 SŽDC Smlouva TSO 6.SK žst. Bílina
396 20.11.2013 SŽDC Smlouva Výměna pražců u OŘ Brno
395 20.11.2013 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Kostelec u Jihlavy-Třešť, km 5,750-6,750 včetně opravy propustku v km 4,190 trati Kostelec-Slavonice
394 18.11.2013 SŽDC Smlouva Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ
393 13.11.2013 SŽDC Smlouva Odstranění škod po povodni 2013 na trati Ústí n.L.Střekov-Děčín hl.n.
392 11.11.2013 SŽDC Smlouva Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Štětí
391 07.11.2013 SŽDC Smlouva Zvýšení traťové rychlosti Teplice-Řetenice
390 31.10.2013 SŽDC Smlouva Výměna pražců a kolejnic Třemešné – Stáž 3. etapa
389 30.10.2013 SŽDC Smlouva TSO 1. a 2.SK žst.Chomutov
388 30.10.2013 SŽDC Smlouva TSO 10.SK v žst.Třebušice
387 30.10.2013 SŽDC Smlouva pojištění dopravních vozidel
386 29.10.2013 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na realizaci stavby „Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část““
385 25.10.2013 SŽDC Smlouva Výměna pražců a upevňovadel v úseku Louky nad Olší – Karviná hl.n.
384 25.10.2013 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice-Úvaly“
383 25.10.2013 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 2 v žst. Ostrava Kunčice
382 22.10.2013 SŽDC Smlouva Oprava konfigurace kolejiště v obvodu St.1 a 2 v žst. Ústí nad Labem západ
381 22.10.2013 SŽDC Smlouva Oprava koleje Smržovka – Tanvald, km 21,998 – 23,320
6402079 dod 1 ke zveřejnění.pdf
380 17.10.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole - Kuřim
379 14.10.2013 SŽDC Smlouva Dodávka 3f statických elektroměrů – montáž DIN 6M
378 26.09.2013 SŽDC Smlouva Náhrada KO za PN na PZS v km 64,247 a 65,114 trati Brno-Veselí nad Moravou
377 24.09.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou-Ostrov nad Oslavou
376 24.09.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole
375 11.09.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín-Horní Lideč
374 09.09.2013 SŽDC Smlouva Smlouva TSO 1.SK žst. Úpořiny
373 09.09.2013 SŽDC Smlouva Dodávka statických elektroměrů - standardní montáž typu ZMD 4.xx,
372 09.09.2013 SŽDC Smlouva Dodávka statických elektroměrů-standardní montáž typu ZMD 120
371 09.09.2013 SŽDC Smlouva Dodávka komunikátorů DOE verze DIN 485
370 09.09.2013 SŽDC Smlouva Dodávka automatu pro přenos energetických dat
369 26.08.2013 SŽDC Smlouva Havlíčkův Brod, areál HZS - provedení opravných prací III.etapa
368 26.08.2013 SŽDC Smlouva Výměna dřevěných pražců u OŘ Brno
367 19.08.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst, Olomouc
366 14.08.2013 SŽDC Smlouva Smlouva na výrobu a distribuci nákresných a vývěsných jízdních řádů (NJŘ a VJŘ) pro JŘ 2012/2013
365 14.08.2013 SŽDC Smlouva Smlouva na výrobu a distribuci sešitových jízdních řádů (SJŘ) pro JŘ 2012/2013
364 13.08.2013 SŽDC Smlouva Zřízení BK v úseku Bransouze – Luka n/J., trati Okříšky Jihlava
363 09.08.2013 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu OŘ Brno
362 09.08.2013 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení Řikonín-Vlkov
361 08.08.2013 SŽDC Smlouva Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí-Častolovice-Solnice,2.část, rekonstrukce žst. Častolovice
360 07.08.2013 SŽDC Smlouva Zvýšení TR Hájek – Karlovy Vary a Nové Sedlo - Sokolov
359 05.08.2013 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 3 v žst. Káranice
358 05.08.2013 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u ST Hradec Králové
357 05.08.2013 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 44,724; 45,505 a 46,094 trati Havlíčkův Brod – Rosice
356 01.08.2013 SŽDC Smlouva Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží
355 22.07.2013 SŽDC Smlouva Smlouva na realizaci stavby Modernizace trati Rokycany-Plzeň
354 18.07.2013 SŽDC Smlouva Opravu mostu v km 47,324 a 47,212 trati Brno-Přerov
353 11.07.2013 SŽDC Smlouva Opravné práce na budovách v žst. Brno Maloměřice, Znojmo, Vracov
352 10.07.2013 SŽDC Smlouva Údržba a odstraňování závad u provozních středisek ST Pardubice 2013 - 2014
351 09.07.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č. 1 a 3 v žst. Hanušovice
350 03.07.2013 SŽDC Smlouva Sanace tělesa železničního spodku v km 122,500 – 123,325 Chomutov-Droužkovice
349 02.07.2013 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení stavby Přejezdy v úseku Rumburk-Dolní Poustevna, pilotní projekt
348 24.06.2013 SŽDC Smlouva Výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Hradec Králové
347 19.06.2013 SŽDC Smlouva Oprava mostu v km 37,519, trati Ostrava Kunčice – výhybna Polanka
346 17.06.2013 SŽDC Smlouva Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice, část 2
345 17.06.2013 SŽDC Smlouva Zřízení BK v úseku Okříšky-Bransouze
344 17.06.2013 SŽDC Smlouva Oprava trati Rudná u Prahy – Beroun - Závodí
343 13.06.2013 SŽDC Smlouva Výměna pražců a dotahování upevňovadel u OŘ Hradec Králové
342 10.06.2013 SŽDC Smlouva výroba a distribuce nákresných a vývěsných jízdních řádů (NJŘ a VJŘ) pro JŘ 2012/2013
341 10.06.2013 SŽDC Smlouva výroba a distribuci sešitových jízdních řádů (SJŘ) pro JŘ 2012/2013
340 10.06.2013 SŽDC Smlouva Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín-Choceň-dodatečné práce dle změnového listu č. 3
339 07.06.2013 SŽDC Smlouva Oprava tělesa železničního spodku v km 5,264 - 5,700 trati odb. Obora - Chlumec nad Cidlinou
338 06.06.2013 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a přípojů odb. Odra
337 05.06.2013 SŽDC Smlouva Oprava 1. a 2. traťové koleje v traťovém úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí
336 05.06.2013 SŽDC Smlouva Výměna defektoskopicky vadných kolejnic v traťových kolejích v úseku Česká Třebová - Pardubice
335 05.06.2013 SŽDC Smlouva Oprava 1. a 2. staniční koleje v žst. Česká Třebová osobní nádraží - odb. Parník
334 31.05.2013 SŽDC Smlouva Smlouva na výkon autorského dozoru stavby Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
333 30.05.2013 SŽDC Smlouva Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1.TK km 186,614 až 186,794
332 30.05.2013 SŽDC Smlouva Drobné válené kolejivo pro železniční svršek - JŘSU
331 29.05.2013 SŽDC Smlouva Zřízení BK v traťovém úseku Batelov-Spělov a Kostelec u Jihlavy-Rantířov
330 24.05.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce výhybek v žst.Křižanov-brodské zhláví
329 23.05.2013 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 46,654 a 47,592 trati Mladá Boleslav hl.n. – Stará Paka
328 22.05.2013 SŽDC Smlouva Sanace skal a svahu v km 415,700-415,970 tratě Všetaty-Děčín Prostřední Žleb
327 22.05.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce SZZ v žst. Bečov nad Teplou
326 20.05.2013 SŽDC Smlouva TSO koleje v úseku Křenovice h.n.-Sokolnice v km 21,300-22,800
325 15.05.2013 SŽDC Smlouva Oprava koleje v km 44,280 - 45,940 trati Jaroměř - Stará Paka
6402060_1 SOD.pdf
324 15.05.2013 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové
323 15.05.2013 SŽDC Smlouva Spojovací a upevňovací materiál pro železniční svršek
322 14.05.2013 SŽDC Smlouva Údržba žel.svršku a spodku v jihozápadní části obvodu ST Most
321 14.05.2013 SŽDC Smlouva Svařování kolejnic, rovnání svarů, zhotovení A- LIS , výměna LIS, oprava BK a navařování ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Hradec Králové.
320 09.05.2013 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce u SSZT Jihlava
319 09.05.2013 SŽDC Smlouva Oprava výhybek v žst.Horní Cerekev
318 07.05.2013 SŽDC Smlouva Zvýšení TR Karlovy Vary – Chodov a Dasnice - Kynšperk
317 02.05.2013 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu ST Brno
316 29.04.2013 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 4, 5ab, 7 ab, 8ab + DSK žst. Valašské Meziříčí
315 29.04.2013 SŽDC Smlouva Výhybkové pražce
314 22.04.2013 SŽDC Smlouva Oprava koleje č.5a a zrušení výhybky č.31a,b v žst.Jihlava
313 22.04.2013 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení stavby Modernizace trati Ševětín-Veselí nad Lužnicí – II.část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí
312 12.04.2013 SŽDC Smlouva Pražce příčné - JŘBU
311 10.04.2013 SŽDC Smlouva SVK Mělník-Děčín-Prostřední Žleb včetně výměny upevňovadel
310 08.04.2013 SŽDC Smlouva Výměna, navařování a údržba ocelových součástí výhybek v obvodu OŘ Brno
309 08.04.2013 SŽDC Smlouva Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Břeclav
308 08.04.2013 SŽDC Smlouva Drobná údržba železničního svršku kraje Vysočina v r.2013
307 08.04.2013 SŽDC Smlouva Provádění cyklických oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Hradec Králové v roce 2013 - 2014
305 05.04.2013 SŽDC Smlouva SVK Trmice – Bílina
304 04.04.2013 SŽDC Smlouva TSO 1.SK Světec-Ohníč + zhlaví v žst. Světec
303 08.04.2013 SŽDC Smlouva Oprava žel. svršku v úseku Branná – Ostružná
302 02.04.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 439,289 Všetaty-Děčín
301 27.03.2013 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu SŽE v roce 2013-2014
RADOM_1.pdf
Vacek - Elektro_1.pdf
Kupní smlouva - TECO a s .pdf
300 27.03.2013 SŽDC Smlouva Oprava geometrické polohy koleje
299 26.03.2013 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na tratích celostátních – hlavní tahy v obvodu ST ÚL
298 26.03.2013 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na koridorových tratích v obvodu ST ÚL
297 26.03.2013 SŽDC Smlouva Svařování,navařování,výměna a regenerace LIS včetně souvisejících údržbových prací v obvodu ST ÚL
296 26.03.2013 SŽDC Smlouva Pražce betonové B 91 S
295 21.03.2013 SŽDC Smlouva Smlouva na výrobu a distribuci nákresných a vývěsných jízdních řádů (NJŘ a VJŘ) pro JŘ 2012/2013
294 21.03.2013 SŽDC Smlouva Smlouva na výrobu a distribuci sešitových jízdních řádů (SJŘ) pro JŘ 2012/2013
293 19.03.2013 SŽDC Smlouva Oprava GPK a doštěrkování v obvodu ST Plzeň
292 19.03.2013 SŽDC Smlouva Opravné a údržbové práce v obvodu ST Plzeň
291 18.03.2013 SŽDC Smlouva Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno
290 18.03.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce silnoproudých zařízení na úseku Vlárský průsmyk (mimo )-Veselí nad Moravou (mimo)
289 14.03.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce tunelu Velký Prštický, 2.etapa
285 11.03.2013 SŽDC Smlouva TSO Krásný Jez – Horní Slavkov km 0,203-5,642 – II.etapa
284 11.03.2013 SŽDC Smlouva Operativní opravy sdělovací a zabezpečovací techniky
283 05.03.2013 SŽDC Smlouva Konzultant pro řízení projektu modernizace IV. tranzitního železničního koridoru
282 04.03.2013 SŽDC Smlouva Údržba žel.svršku a spodku v jihozápadní části obvodu ST Most
281 01.03.2013 SŽDC Smlouva Údržbové práce u TO na tratích ostatních celostátních a regionálních v obvodu ST ÚL
280 25.02.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 29,810 Železná Ruda - Plzeň
279 25.02.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v ŹST Třemošná (žatecké zhlaví)
278 25.02.2013 SŽDC Smlouva Příčné pražce ke zveřejnění na internetových stránkách SŽDC
277 19.02.2013 SŽDC Smlouva Zhotovení stavby“ Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
276 12.02.2013 SŽDC Smlouva Operativní opravy a odstraňování následků MU pro SMT v obvodu OŘ Ústí n.L.
275 12.02.2013 SŽDC Smlouva Údržba žel. svršku a spodku v severovýchodní části obvodu ST Most
274 08.02.2013 SŽDC Smlouva Zhotovení stavby Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice
273 06.02.2013 SŽDC Smlouva Smlouva na výrobu a distribuci nákresných a vývěsných jízdních řádů (NJŘ a VJŘ) pro JŘ 2012/2013
272 06.02.2013 SŽDC Smlouva Smlouva na výrobu a distribuci sešitových jízdních řádů (SJŘ) pro JŘ
271 06.02.2013 SŽDC Smlouva Smlouvu o dílo s názvem Žst. Chotýčany, náhrada 25 Hz kolejových obvodů
270 06.02.2013 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo Úprava SZZ a PZZ v ŽST Domažlice na trati Plzeň – Česká Kubice
269 06.02.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce místních radiových sítí 150 MHz II.etapa v obvodu RCP Ústí nad Labem
268 06.02.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce místních radiových sítí 150 MHz II.etapa v obvodu RCP Praha
267 05.02.2013 SŽDC Smlouva Smlouvu o dílo s názvem Výstavba PZS v km 9,426 trati Nýřany-Heřmanova Huť
266 05.02.2013 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo Rekonstrukce mostu v km 68,978 trati H. Cerkev-Tábor, uzavřená dne 16.12.2012
265 05.02.2013 SŽDC Smlouva Údržba zařízení ST v obvodu TO Chodov,Tršnice,Fr.Lázně,Cheb
264 05.02.2013 SŽDC Smlouva Údržba zařízení ST v obvodu TO Ostrov,K.Vary,Nejdek,Bečov,Žlutice,Podbořany
263 01.02.2013 SŽDC Smlouva Běžná údržba, drobné opravy a odstraňování havarijních stavů na zařízení ve správě SMT OŘ Plzeň
261 31.01.2013 SŽDC Smlouva Výhybkové pražce
260 31.01.2013 SŽDC Smlouva Lepené izolované styky
259 31.01.2013 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“.
258 08.01.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice.2.etapa
257 02.01.2013 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 51,364 trati Brno-Jihlava
256 20.12.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce nákresných a vývěsných jízdních řádů pro JŘ 2012/2013
255 20.12.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce Železničního jízdního řádu 2013
254 20.12.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce sešitových jízdních řádů pro JŘ 2012/2013
253 19.12.2012 SŽDC Smlouva Odstranění havarijního stavu kolejových obvodů PZS v úseku Veselí nad Lužnicí-Jihlava
252 14.12.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst.Frýdlant nad Ostravicí
251 14.12.2012 SŽDC Smlouva Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
250 14.12.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba
249 04.12.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS a přejezdu v km 146,202(P8003) a km 148,100(P8006) na trati Vlárský průsmyk-Staré Město u Uherského Hradiště
248 04.12.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS a přejezdu v km 134,033(P7995) a km 134,663(P7997) na trati Vlárský průsmyk-Staré Město u Uherského Hradiště)
247 04.12.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS a přejezdu v km 125,267(P7984) a km 126,615(P7985) na trati Vlárský průsmyk-Staré Město u U. H.)
246 29.11.2012 SŽDC Smlouva Svařování kolejnicových styků na trati Rybník - Lipno nad Vltavou
245 29.11.2012 SŽDC Smlouva Výměna dřevěných pražců za pražce Y a kolejnic na trati Rybník - Lipno nad Vltavou
244 28.11.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Kostelec u Jihlavy-Telč
243 20.11.2012 SŽDC Smlouva Dodávka 3f modulárních elektroměrů
242 20.11.2012 SŽDC Smlouva Dodávka statických elektroměrů – standartní montáž
241 16.11.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS a přejezdu v km 127,184 (P7986) a 127,631(P7987) na trati Vlárský průsmyk-Staré Město u U.H.
240 12.11.2012 SŽDC Smlouva Výměna pražců u STO Frýdlant v Čechách
239 09.11.2012 SŽDC Smlouva TNS Dob šice nad Cidlinou(rozvaděč 22 kV, vlastní spotřeba)
238 08.11.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZZ v km 9,006 (Andělská hora)
237 29.10.2012 SŽDC Smlouva TSO 4.SK a 6.SK v žst. Chomutov
236 29.10.2012 SŽDC Smlouva Zkapacitnění traťového úseku Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě
235 29.10.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kolejových obvodů u PZZ v traťovém úseku Jaroměř-Česká Skalice“
234 29.10.2012 SŽDC Smlouva Modernizace centrálního energetického dispečinku – alokace dat s přenosem do SAP/ISU
233 26.10.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce trati Liberec-Tanvald
232 25.10.2012 SŽDC Smlouva TSO výh.č.27, 28, 30, 31, 25, 26 žst. Královo Pole
231 23.10.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 1 a výhybek č. 1, 2, 8, 9 v žst. Kostelec nad Orlicí.
230 23.10.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje v TÚ Smržovka - Tanvald km 24,651 - 25,536 a km 26,636 - 26,988
229 22.10.2012 SŽDC Smlouva TSO koleje č.1 v žst. Luleč + výměna svěrek ŽS 3
228 18.10.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdů v km 45,234 (7021) a 44,871 (7020) trati Tišnov-Žďár n.S.
227 17.10.2012 SŽDC Smlouva Výstavba elektrického ohřevu výhybek u St. 4 a 5 v žst. Liberec
226 15.10.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 1 v žst. Ostrava Kunčice
225 12.10.2012 SŽDC Smlouva Dodávky náhradních dílů k výhybkám výhybkovým konstrukcím I. a II. generace a příbuzného materiálu na zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty
1802_001.pdf
223 10.10.2012 SŽDC Smlouva Změna napájení na traťovém úseku Svitavy-Bílovice nad Svitavou na trati Brno-Česká Třebová
222 10.10.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce zabezpečení přejezdu vč. povrchu v km 1,172 (P 8030) trati Vlárský Průsmyk – Staré město u Uh. Hradiště
221 09.10.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín-Jedlová
220 09.10.2012 SŽDC Smlouva DOZ Praha Braník-Čerčany
219 09.10.2012 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení projektu a realizaci stavby Rekonstrukce PZZ v úseku Praha Zbraslav – odbočka Skochovice
218 08.10.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje v km 15,235 - 16,820 trati Jičín - Turnov
217 08.10.2012 SŽDC Smlouva Dodávka automatů pro přenos profilových dat z TNS
216 08.10.2012 SŽDC Smlouva Dodávka komunikátorů DOE verze DIN 485
215 27.09.2012 SŽDC Smlouva Oprava výhybek a kolejí, žst. Kladno - Dubí
214 26.09.2012 SŽDC Smlouva TSO Kyjice - D. Rybník 1. a 2. TK (estakádní most)
213 26.09.2012 SŽDC Smlouva Oprava držebnosti upevňovadel v obvodu ST Ústí n. L.
212 25.09.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje číslo 1 v úseku Zastávka u Brna-Rapotice km 12,720-14,320
211 07.08.2012 SŽDC Smlouva Pryžové podložky pro podkladnicové upevnění - JŘBU
210 20.09.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce zastávky Nové Město na M.
209 19.09.2012 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Bystřice nad Olší-Český Těšín, zastávka Třinec-Lyžbice
208 19.09.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Jihlava - Rantířov, Rantířov - Kostelec u Jihlavy"
207 18.09.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 79,943 trati Lovosice – Česká Lípa, 2. stavba,
206 18.09.2012 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a výhybek ve výhybně Spělov
205 17.09.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce kolejí v žst. Rudná u Prahy
204 17.09.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany-Skochovice
203 17.09.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 79,943 trati Lovosice – Česká Lípa, 1. stavba
202 17.09.2012 SŽDC Smlouva Realizaci stavby TS ME 0881-T1 Kralupy nad Vltavou – Rekonstrukce výzbroje rozvodny vn – 12 polí 22 kV
201 12.09.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce nákresných a vývěsných jízdních řádů
200 12.09.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce sešitových jízdních řádů
199 11.09.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce 6 kV Brno Maloměřice-Královo Pole
198 11.09.2012 SŽDC Smlouva Drobné válené kolejivo - JŘBU
197 06.09.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 62,182 žst.Kyjov
196 28.08.2012 SŽDC Smlouva TSO DSK výh.č.78, 79, 80, 81 v žst. Brno dolní nádraží
195 23.08.2012 SŽDC Smlouva Mostnice
192 23.08.2012 SŽDC Smlouva Styky izolované lepené - JŘBU
191 17.08.2012 SŽDC Smlouva Pražce betonové B 91 S/1 - PA, vystrojené systémem W 14 na kolejnice UIC60 - JŘBU
190 17.08.2012 SŽDC Smlouva Dodávky - výrobky z plastu pro železniční svršek
189 16.08.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdové konstrukce v k 9,608 tr.Brno-Veselí n.M
188 15.08.2012 SŽDC Smlouva Oprava trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy
187 15.08.2012 SŽDC Smlouva Sanace Jívovského tunelu
186 14.08.2012 SŽDC Smlouva Oprava výhybek číslo 88ab, 92ab, 93 a 97 v žst. Pardubice
185 14.08.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku km 138,603 - 140,835 Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol
184 14.08.2012 SŽDC Smlouva Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, zajišťováním údržby, opravy, rozvoje, modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním drah a v souvislosti s činnostmi zadavatele vyplývajícími z obchodního rejstříku, na období 2012-2013.
182 13.08.2012 SŽDC Smlouva Spojovací a upevňovací materiál pro železniční svršek
181 13.08.2012 SŽDC Smlouva Dodávky - výrobky z plastu pro železniční svršek
180 03.08.2012 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na vypracování projektu a zhotovení stavby ETCS – I.Koridor úsek Kolín-Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko
179 03.08.2012 SŽDC Smlouva Smlouva o dílo na zhotovení projektu a realizaci stavby DOZ Praha Braník-Čerčany 2.část
178 25.07.2012 SŽDC Smlouva Sanace mostu v km 88,050 - 88,250 na trati Brno-H.Brod
175 11.07.2012 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 0,433; 0,788; 1,432; 2,167 a 5,145 trati Hanušovice - Ústí nad Orlicí
174 04.07.2012 SŽDC Smlouva Oprava 1.TK Štětí-Liběchov v km 383,535 - 380,514 po MÚ ze dne 20.5.2012
173 04.07.2012 SŽDC Smlouva TSO Počerady-Obrnice
172 04.07.2012 SŽDC Smlouva TSO Bílina-České Zlatníky 2.TK
171 26.06.2012 SŽDC Smlouva Oprava železničního spodku, svršku a trakčního vedení v traťovém úseku Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí
170 19.06.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje v traťovém úseku Hostašovice - Veřovice
169 19.06.2012 SŽDC Smlouva Oprava koleje č. 102a Ostrava hl.n.
168 19.06.2012 SŽDC Smlouva Oprava výhybek žst. Studénka (skupina výhybek č. 43-51)
167 15.06.2012 SŽDC Smlouva Výměna ocelových součástí výhybek a železničního svršku v obvodu Oblastní ředitelství Brno
166 14.06.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce nákresných a vývěsných jízdních řádů
165 14.06.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce sešitových jízdních řádů
164 04.06.2012 SŽDC Smlouva Sanace Domašovského tunelu
163 01.06.2012 SŽDC Smlouva výměna upevnění ŽS3, pryž podložek, úprava upínací teploty BK u TO Vyškov 17 km
162 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba v obvodu STPz 2 - rámcová smlouva
161 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba v obvodu STPz 3 - rámcová smlouva
160 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT SDC střední Čechy
159 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba v obvodu STPz 1 - rámcová smlouva
158 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba roku 2012 u ST Nymburk obvod 1
157 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba roku 2012 u ST Nymburk obvod 2
156 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba roku 2012 u ST Nymburk obvod 3
155 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba roku 2012 v obvodu STPv obvod 3
154 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba roku 2012 v obvodu STPv obvod 1
153 28.05.2012 SŽDC Smlouva Drobná údržba roku 2012 v obvodu STPv obvod 2
152 18.05.2012 SŽDC Smlouva Oprava troleje a NL TV v úseku Choceň – Zámrsk
151 18.05.2012 SŽDC Smlouva Oprava výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5 v žst. Náchod
150 18.05.2012 SŽDC Smlouva Oprava 2. traťové koleje v traťovém úseku Odb. Zádulka - Česká Třebová
149 18.05.2012 SŽDC Smlouva Výměna ocelových součástí výhybek v obvodu SDC severovýchodní Čechy
148 18.05.2012 SŽDC Smlouva Výměna pražců a dotahování upevňovadel u SDC severovýchodní Čechy
147 18.05.2012 SŽDC Smlouva Svařování kolejnic, rovnání svarů, zhotovení A- LIS , výměna LIS, oprava BK a navařování ocelových součástí výhybek v obvodu SDC severovýchodní Čechy
146 18.05.2012 SŽDC Smlouva Oprava GPK v obvodu SDC severovýchodní Čechy
145 17.05.2012 SŽDC Smlouva Úprava SSZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín-Choceň
144 17.05.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 14,490 tr. Zaječí-Hodonín
143 15.05.2012 SŽDC Smlouva Údržbové práce na tratích ostatních celostátních a regionálních v obvodu ST ÚNL
142 15.05.2012 SŽDC Smlouva Údržbové práce na tratích celostátních-hlavní tahy v obvodu ST ÚNL
141 15.05.2012 SŽDC Smlouva Údržbové práce na koridorových tratích v obvodu ST ÚNL včetně svařování
140 15.05.2012 SŽDC Smlouva Údržba žel.svršku a spodku v obvodu ST Most
139 15.05.2012 SŽDC Smlouva SVK Trmice-Ohníč 1.TK
138 15.05.2012 SŽDC Smlouva Svařování,navařování,výměna a regenerace LIS včetně souvisejících údržbových prací v obvodu ST ÚNL mimo koridor
137 15.05.2012 SŽDC Smlouva Oprava přejezdových konstrukcí v obvodu ST ÚNL
136 15.05.2012 SŽDC Smlouva Oprava kolejí a nástupišť v žst.Nové Město na Moravě - realizace
135 03.05.2012 SŽDC Smlouva Běžná údržba a odstraňování havarijních stavů na zařízení ve správě ST Plzeň
134 03.05.2012 SŽDC Smlouva Oprava GPK a doplnění kolejového lože v obvodu ST Plzeň
133 27.04.2012 SŽDC Smlouva Oprava GPK koleje v obvodu ST Břeclav
132 27.04.2012 SŽDC Smlouva Oprava GPK koleje v obvodu ST Brno
131 23.04.2012 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení trati Hranice na Moravě – Horní Lideč
130 20.04.2012 SŽDC Smlouva Výměna příčných dřevěných pražcův obvodu SDC jižní Morava
129 20.04.2012 SŽDC Smlouva Výměna výhybkových dřevěných pražcův obvodu SDC jižní Morava
128 20.04.2012 SŽDC Smlouva Oprava GPK ve výhybkách v obvodu ST Břeclav
127 17.04.2012 SŽDC Smlouva Oprava GPK ve výhybkách v obvodu ST Brno
126 04.04.2012 SŽDC Smlouva provedení auditu účetních závěrek a výročních zpráv za účetní období 2011–2013, provedení auditu majetku určeného k privatizaci a poradenství a konzultační činnost v oblasti účetnictví, evidence majetku a daní
125 04.04.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce nákresných a vývěsných jízdních řádů
124 04.04.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce sešitových jízdních řádů
123 02.04.2012 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu SŽE v roce 2012
122 27.03.2012 SŽDC Smlouva Oprava PZS v km 24,525; 24,993; 25,520; 25,817; 26,236; 26,610; 27,206 trati Jaroměř – Královec
121 02.04.2012 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu SŽE v roce 2012
120 29.03.2012 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu SŽE v roce 2012
119 22.03.2012 SŽDC Smlouva Dodávka elektromateriálu SŽE v roce 2012
118 01.03.2012 SŽDC Smlouva Informačního systém KADR- Kapacita dráhy
117 01.03.2012 SŽDC Smlouva Informační systém KANGO- Komplexní aplikace pro návrh a sestavu grafikonu on-line
116 01.03.2012 SŽDC Smlouva Informační systém CSV- Centrální systém výluk
115 24.02.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce MUV 69 (roční leasing) + KSF 70
114 13.02.2012 SŽDC Smlouva Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna
113 17.01.2012 SŽDC Smlouva Dodávka technického požárního automobilu
112 10.01.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce nákresných a vývěsných jízdních řádů pro JŘ 2011/2012
111 10.01.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce Železničního jízdního řádu 2012
110 10.01.2012 SŽDC Smlouva Výroba a distribuce sešitových jízdních řádů pro JŘ 2011/2012
109 10.01.2012 SŽDC Smlouva Rekonstrukce podchodu v ŽST Žďár nad Sázavou
108 30.12.2011 SŽDC Smlouva Dodávka hasičských zásahových bot
107 30.12.2011 SŽDC Smlouva Dodávka hasičských zásahových přileb
106 30.12.2011 SŽDC Smlouva Dodávka zásahových obleků pro hasiče
105 30.12.2011 SŽDC Smlouva Nákup specializovaného výstrojního spodního prádla
104 30.12.2011 SŽDC Smlouva Oprava automobilové plošiny
103 23.12.2011 SŽDC Smlouva Bezbariérový přístup na nástupiště v žst. Žďár nad Sázavou
102 23.12.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 0,401 trati Tábor – Bechyně
101 22.12.2011 SŽDC Smlouva Dodávka modulárních elektroměrů
100 15.12.2011 SŽDC Smlouva Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.
99 15.12.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 58,261 trati H.Cerekev – Tábor
98 15.12.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce TNS Golčův Jeníkov, R 25 kV
97 15.12.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce nástupiště a koleje v zastávce Šťáhlavy (tr. Č.Budějovice – Plzeň)
96 02.12.2011 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN
95 02.12.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 94,877 trati Krnov – Opava východ
94 02.12.2011 SŽDC Smlouva DOZ Česká Třebová – Přerov , číslo registru
93 30.11.2011 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic v 1.TK Dřísy - Všetaty
92 29.11.2011 SŽDC Smlouva Oprava koleje v TÚ Smržovka - Tanvald v km 25,536 - 26,988 trati Liberec - Tanvald
91 29.11.2011 SŽDC Smlouva Výstavba distribuční trafostanice 35//0,4 kV v žst. Liberec
90 29.11.2011 SŽDC Smlouva Výstavba provizorního autobloku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí
89 29.11.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 14,089 a 14,212 trati Praha – Plzeň
88 29.11.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 16,048 trati Praha – Plzeň
87 29.11.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ
86 24.11.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce radiových sítí 150 MHz v obvodu RCP Plzeň I. etapa
85 24.11.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce VN části v TNS Nezvěstice
84 24.11.2011 SŽDC Smlouva Oprava koleje Okříšky – Bransouze od km 171,348 – 173,041
83 24.11.2011 SŽDC Smlouva Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK č. v registru
82 24.11.2011 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic a betonových pražců v 1.TK Všetaty - Mělník
81 24.11.2011 SŽDC Smlouva Poutnov-Bečov km 27,7-28,665 SVK+SVP+SČ; km 29,795-30,995 SVP+SČ+BK“.
80 24.11.2011 SŽDC Smlouva Oprava defektoskopických vad v celém obvodu ST Jihlava
79 24.11.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 26,874 a 28,097 trati Č.Velenice – Veselí n.Luž
78 24.11.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 24,303 a 25,243 trati Č.Velenice – Veselí n.Luž.
77 24.11.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 0,348 trati Rokycany – Nezvěstice
76 03.11.2011 SŽDC Smlouva Souvislá výměna kolejnic Praha - Beroun SO 01 Souvislá výměna kolejnic Praha Radotín – Dobřichovice kolej č.2 v km 10,224-19,067
75 03.11.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdové konstrukce v ŽST Horní Bříza – RS
74 03.11.2011 SŽDC Smlouva Nákup notebooků pro hasičskou záchrannou službu
73 03.11.2011 SŽDC Smlouva Výměna žel. svršku Branná-Ostružná km 12,689-17,847
72 03.11.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 35,755 a 36,647 trati Tišnov - Žďár nad Sázavou PS+RS
71 03.11.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 1,363 trati Suchdol nad Odrou-Nový Jíčín město
70 03.11.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v ŽST Chýnov – RS
69 03.11.2011 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje v úseku Litice n.O. - Žamberk
68 03.11.2011 SŽDC Smlouva Optimalizace trati Bystřice n.Olší-Český Těšín, část 2 - žst. Český Těšín
67 03.11.2011 SŽDC Smlouva TSO výhybek bílinského zhlaví a 2.SK Světec
66 03.11.2011 SŽDC Smlouva Oprava koleje v TÚ Smržovka - Tanvald v km 25,536 - 26,988 trati Liberec - Tanvald
65 25.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce MUV 69 (roční leasing)
64 25.10.2011 SŽDC Smlouva DOZ Františkovy Lázně - Aš
63 25.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba
62 25.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce tunelu Velký Prštický, 1.etapa
61 12.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mont.vozů trakčního vedení MVTV2(leasing)
Kupní smlouva.pdf
Smlouva o finančním pronájmu.pdf
60 12.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava koleje Malá Hraštice-Nová Ves pod Pleší km 9,000-10,840
59 12.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdové konstrukce v ŽST Horní Bříza – RS
58 12.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 15,200 trati Ústí nad Labem - Bílina + úprava TZZ Úpořiny – Ohníč
55 07.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 7,621 (P8065) a bez povrchu v km 7,633 (P8066) trati Velké Karlovice – Vsetín
54 07.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 110,377, 110,894 a 111,391 v trati Česká Lípa – Liberec
53 07.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce SZZ žst. Potštejn a PZZ v km 68,614 a 70,197 trati Letohrad - Týniště nad Orlicí
52 07.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 11,172 a km 11,454 Varnsdorf – Seifhennersdorf
51 07.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany – Skochovice
50 07.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava GPK strojně ostatní tratě (ASP, Pušl) ostatní tratě obvod ST Břeclav
49 07.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce trakčního vedení v km 8,300 - 10,500 trati Hranice – Vsetín
48 07.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce mostu v km 29,048 trati Nymburk - Mladá Boleslav
47 06.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba EOV v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křižany
46 06.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava a zřízení BK v úseku Počátky, Žirovnice – Jihlávka
45 06.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce trakčního vedení Kuřim – Tišnov
44 06.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 8,853 trati Staňkov - Poběžovice PS+RS
43 06.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava koleje na trati Kostelec - Slavonice v km 16,450 - 14,843
42 06.10.2011 SŽDC Smlouva Zbudování přístřešků na zastávce Dobrotice, Poteč, Bezměrov, vč.rekonstrukce nástupišť
41 06.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce koleje č. 2 Okrouhlice - Světlá nad Sázavou km 233,980 - 234,650 - PS+RS
40 06.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 21,176 a 20,517 trati Rokycany - Nezvěstice – RS
39 06.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 23,997, 23,481 a 22,388 trati Rokycany - Nezvěstice – RS
38 06.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 52,009 trati Tábor-Horní Cerekev-RS
37 06.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 11,923 tr.Brno-Veselí nad Moravou
36 06.10.2011 SŽDC Smlouva TSO 3.SK Postoloprty a 3.SK Březno u Chomutova
35 06.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava trakčního vedení Brno Královo Pole – Kuřim
34 06.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava GPK strojně - ASP (koleje a výhybky) ST Brno
33 06.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba nástupiště na zastávce Strunkovice a PZS v km 6,240, trať Strakonice - Volary – RS
32 06.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba přej. zab. zařízení v km 15,139 a 15,664 trati Havlíčkův Brod - Humpolec PS+RS
31 05.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba EOV v žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křižany
30 05.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a kol. č. 1 v km 21,110 - 27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR
29 05.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 88,816 a 88,497 trati Olomouc – Nezamyslice
28 05.10.2011 SŽDC Smlouva Zajištění sesuvu před vjezdovým portálem tunelu Velký Prštický
27 07.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce SZZ Mikulášovice dolní nádraží
26 05.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 2,104 Kralupy – Most
25 05.10.2011 SŽDC Smlouva SVK, zřízení BK v km 17,605 - 19,483, včetně opravy přejezdu v km 19,363 a opravy odvodnění trati Veselí n/L - Jihlava
24 05.10.2011 SŽDC Smlouva GSM-R v úseku Ostrava – st.hr.SR a Přerov – Č.Třebová
23 07.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdů v km 35,774; 36,284; 36,548; 37,242 trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou
22 04.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje (TK) – oprava geometrické polohy koleje (GPK),podbíjení automatickou strojní podbíječkou (ASP),čištění lokálních blátivých míst v úseku Choceň - Vysoké Mýto km 0,969 – km 3,935; km 5,209-km6,492; kolej č.3 v žst. Vysoké Mýto (100) a GPK Choceň – Uhersko. I.etapa zjednodušená projektová dokumentace, II.etapa realizace
21 04.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava traťové koleje M.Třebová – Třebovice – redukovaná varianta
20 04.10.2011 SŽDC Smlouva Dodávka statických elektroměrů - standardní montáž
19 04.10.2011 SŽDC Smlouva Výměna žel.svršku Branná – Ostružná km 12,689 – 17,847
18 04.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdů v km 22,736 a 23,428 trati Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice n.L.
17 04.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce přejezdu v km 24,240 trati Havlíčkův Brod – Pardubice – Rosice n.L.
16 04.10.2011 SŽDC Smlouva GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov)
15 04.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 104,952 trati Louny-Most
14 04.10.2011 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic včetně upevňovadel v úseku Kuřim-Brno-Královo Pole kol.č.1
13 04.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava koleje D.Benešov – Hlučín
12 04.10.2011 SŽDC Smlouva Opravy výhybek Ostrava (203, 204, 206 ab, 207, DKS 905)
11 04.10.2011 SŽDC Smlouva Oprava kolejí (17,19,21,23,25 celkem 700m) – přípojná pole výhybek,kolejová spojka výhybek 330-332(celkem 300m) a opravy výhybek 123,124,128,131,462,463,465,466,469 v žst. Česká Třebová (výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců,výměna opotřebeného drobného upevnění) zrušení výhybek č. 4,11 a 34. I etapa zjednodušená projektová dokumentace, II etapa realizace
10 04.10.2011 SŽDC Smlouva Výměna bočně ojetých kolejnic tvaru R65 za UIC60 užité,2.TK km 256,314 až 256,520; km 260,870 až 261,625 km 266,560 až 267,100; výměna kolejnicových pasů 2.TK km 267,445 až 267,700 a km 268,370 až 268,815 v úseku Ústí nad orlicí – Choceň a výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců třebovského zhlaví v SK 2,SK 3 a SK 4 v žst. Ústí n. Orlicí, I.etapa zjednodušená projektová dokumentace, II etapa realizace
9 04.10.2011 SŽDC Smlouva TSO 3.SK Postoloprty a 3.SK Březno u Chomutova
8 03.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 133,825 Most – Moldavan
7 03.10.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce PZS v km 15,200 trati Ústí nad Labem – Bílina + úprava TZZ Úhořiny – Ohnič
6 03.10.2011 SŽDC Smlouva Výstavba PZS v km 79,428 s úpravou SZZ v žst. Zahrádky u České Lípy trati Lovosice – Česká Lípa
5 27.09.2011 SŽDC Smlouva Výměna kolejnic,upevňovadel a úprava BK v úseku Nezamyslice – Ivanovice na Hanné
4 27.09.2011 SŽDC Smlouva Rekonstrukce záložního napájení,EPZ v zšt Valašské Meziříčí
3 27.09.2011 SŽDC Smlouva Úprava elektronických stavědel pro EZŠ v lokalitě SS Olomouc, stavba č.2
2 18.07.2011 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Kunčice nad Labem - Hostinné
1 18.07.2011 SŽDC Smlouva Oprava koleje v úseku Horka u Staré Paky – Stará Paka
Reception
Tel.:+420 222 335 711
  Mail us
More contacts

Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.