Veřejné zakázky

ID Deadline for submission of tenders Sponsor Subject Title File
7604 22.01.2018 OŘ Ústí nad Labem Výzva Celkové opravy zastávek na koridorové trati Vraňany - Děčín - státní hranice a vybraných zastávek na ostatní síti OŘ Ústí n.L.
7613 24.01.2018 OŘ Praha Výzva Oprava výhybek na jižním zhlaví v žst. Praha hl. n.
Dodatečné informace č. 1
7611 26.01.2018 OŘ Praha Výzva Oprava 2. TK v TÚ Mstětice - H.Počernice
Dodatečné informace č. 1
Dodatečné informace č. 2
7614 29.01.2018 OŘ Ústí nad Labem Výzva SVP a SVK ve 2.TK Ústí nad Labem Střekov - Ústí nad Labem západ km 0,367 - 0,779
7612 30.01.2018 OŘ Praha Výzva Nákup elektromateriálu pro údržbu, opravy a provoz elektrických zařízení železniční dopravní cesty v obvodu SŽDC s.o., Oblastního ředitelství Praha
7610 02.02.2018 SSZ Výzva Modernizace trati Rokycany – Plzeň
7605 05.02.2018 OŘ Hradec Králové Výzva Oprava prostorové polohy koleje v úseku Třebovice v Čechách - Hoštejn a Svitavy - odb. Zádulka
7615 13.02.2018 OŘ Hradec Králové Výzva Zajištění úklidu nástupišť, podchodů a budov v majetku SŽDC žst. Hradec Králové, Pardubice a Česká Třebová

Contracts archive

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.