Kontakt

Darja Zajícová

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství

úsek generálního ředitele
O27 odbor komunikace

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1
Tel.: 972 235 776
Mobil: 724 027 623

Email: zajicovad@szdc.cz