Pravidla

Fotosoutěž se zahajuje ke dni 1.3.a trvá do 30.9. 2017. Do prvního kola fotosoutěže se může přihlásit každý. Výjimku tvoří kategorie studentská fotografie. Zde je podmínka, že soutěžící musí být student do horní věkové hranice 25 let. Maximální počet fotografií zaslaných do každé jednotlivé kategorie jsou 3. Celkový počet zaslaných do soutěže tedy nesmí překročit 12 fotografií. Do soutěže přijímáme pouze fotografie v tiskové kvalitě – min. 300 DPI, formátu JPG nebo TIFF. Velikost fotografie musí mít alespoň 2 GB.
 

Fotografie nesplňující tyto požadavky nebudou do soutěže přijaty!

K zaslaným fotografiím nezapomeňte připojit následné prohlášení:

„Autor poskytuje SŽDC, s.o. nevýhradní licenci na dobu neurčitou ke všem fotografiím jím zaslaným do Fotosoutěže 2017 vyhlášené SŽDC, s.o. Tedy výslovně nabyvatele opravňuje k výkonu práva dílo užít, a to v neomezeném rozsahu. SŽDC s.o. může fotografie rozmnožovat, je oprávněna originál rozšiřovat, pronajmout, půjčit, vystavovat a může sdělovat dílo veřejnosti, přičemž bude vždy uvedeno jméno autora.“

Na přihlášce uveďte:

Jméno
Příjmení
Adresa
Kontaktní mail
Telefon
Název kategorie
Název každé jednotlivé fotografie
Kde a kdy byla fotografie pořízena.

UPOZORNĚNÍ!

Pořadatel fotosoutěže si vyhrazuje právo účastníka ze soutěže vyloučit, pokud ve vztahu k jeho osobě vznikne důvodné podezření z porušení pravidel pro hlasování.
Za důvodné podezření z porušení pravidel pro hlasování bude považovaný hrubý nepoměr obdržených hlasů ve prospěch určitého účastníka ve vztahu k počtu hlasů, který obdržel v pořadí druhý účastník v dané kategorii soutěže. Tedy Tedy počet hlasů onoho účastníka bude větší než trojnásobek hlasů oproti druhému účastníku soutěže v dané kategorii.
 

Přihlášku a čestné prohlášení je možné stáhnout zde.

Čestné prohlášení

přihláška