Úsek generálního ředitele

Odbor bezpečnosti a krizového řízení telefon e-mail
Mgr. Pavel Neoral ředitel odboru +420 725 953 212 neoral@szdc.cz
Ing. Rostislav Míka vedoucí odd. bezpečn. a kyber. bezpečnosti   mika@szdc.cz
Ing. Zoran Snopko vedoucí odd. krizového řízení +420 972 235 637 snopko@szdc.cz
Ing. Jiří Šimánek vedoucí odd. požární prevence +420 972 225 622 simanek@szdc.cz

 

Vrchní ředitel v úseku generálního ředitele telefon e-mail
JUDr. Marcel Baťha vrchní ředitel +420 222 335 501 NPSsek@szdc.cz
Ing. Jaroslav Adamec vedoucí odd. kontroly +420 972 762 021 adamecja@szdc.cz
Ing. Anna Kodysová, MBA vedoucí odd. mezinárodní +420 222 335 208 kodysova@szdc.cz
Dr. Ing. Václav John vedoucí odd. podpory specifických projektů   john@szdc.cz

 

Odbor interního auditu telefon e-mail
Mgr. Karel Peška, MBA ředitel odboru +420 972 235 558 peskak@szdc.cz
Ing. Mgr. Monika Košnarová vedoucí odd. auditu operací +420 972 235 654 kosnarovam@szdc.cz
Ing. Jiří Novák vedoucí odd. ekonomického auditu +420 972 235 677 novakji@szdc.cz
Ing. Libor Králík vedoucí odd. provozního auditu +420 972 235 676 kralik@szdc.cz

 

Odbor komunikace telefon e-mail
Mgr. Jakub Ptačinský ředitel odboru +420 972 335 779 ptacinsky@szdc.cz
Ing. Tomáš Drvota vedoucí odd. komunikace s veřejností +420 972 235 775 drvota@szdc.cz
Bc. Eva Matějková vedoucí odd. marketingu +420 972 235 717 matejkovae@szdc.cz
Bc. Kateřina Šubová vedoucí odd. tiskové +420 972 235 716 subova@szdc.cz

 

Odbor strategie   telefon e-mail
Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. ředitel odboru +420 222 335 438 cech@szdc.cz
Mgr. Aleš Majer vedoucí odd. implementace evrop. legislativy +420 972 235 431 majera@szdc.cz
Ing. Martin Švehlík vedoucí odd. koncepce VRT a techn. rozvoje +420 972 235 433 svehlik@szdc.cz
Ing. Pavel Váleček vedoucí odd. řízení projektů +420 972 235 732 valecek@szdc.cz
Ing. Radim Brejcha, Ph.D. vedoucí odd. studií proveditelnosti +420 972 235 852 brejcha@szdc.cz
Ing. Jiří Andrle vedoucí odd. územní ochrany +420 972 235 437 andrle@szdc.cz

 

Odbor personální   telefon e-mail
Ing. Pavel Koucký ředitel odboru +420 972 235 601 koucky@szdc.cz
Ing. Hana Kohoutová vedoucí odd. mzdové +420 972 235 282 kohoutovah@szdc.cz
Ing. Evžen Pospíšil vedoucí odd. personální +420 972 235 603 pospisil@szdc.cz
Ing. Jitka Češková vedoucí odd. vzdělávání +420 972 235 604 ceskova@szdc.cz

 

Odbor právních činností   telefon e-mail
Mgr. František Chabičovský ředitel odboru   chabicovsky@szdc.cz
Mgr. Jan Čermák vedoucí odd. podpory invest.a majet.činností +420 972 235 294 cermakj@szdc.cz
Mgr. Ondřej Bidrman vedoucí odd. vymáhání pohledávek +420 972 235 586 bidrman@szdc.cz

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC