Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová

Číslo projektu: 2000 CZ 16 P PT 002
Místo realizace: Pardubický kraj
Přesné místo realizace: NUTS II - Severovýchod
Koridor: 1, 3
Datum zahájení projektu: 1. červen 2002
Datum ukončení projektu: 1. únor 2004
Zdroj financování EU: Fond ISPA
Celkové schválené náklady projektu: 28,600,160 €   ( 957,523,200 Kč )
Schválený příspěvek EU: 14,300,080 €   ( 457,602,560 Kč )
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Stavební správa Praha
Zhotovitel: SKANSKA ŽS a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Praha a.s.
Supervize: Babtie Group
Datum schválení projektu: 7. únor 2001
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Č.j. vydání Rozhodnutí: 2000 CZ 16 P PT 002

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC