Evropský vlakový zabezpečovací systém, pilotní projekt Poříčany - Kolín

Číslo projektu: 2002/CZ/16/P/PT/015
Místo realizace: Středočeský kraj
Přesné místo realizace: NUTS II Střední Čechy
Koridor: 1, 3
Datum zahájení projektu: 14. duben 2005
Datum ukončení projektu: 29. září 2011
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 2004 - 2006
Celkové schválené náklady projektu: 9,800,000 €   ( 311,128,224 Kč )
Schválený příspěvek EU: 7,350,000 €   ( 235,200,000 Kč )
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Stavební správa Praha
Zhotovitel: ANSALDO SIGNAL, Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: ANSALDO SIGNAL, Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
Datum schválení projektu: 15. prosinec 2003
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Č.j. vydání Rozhodnutí: DL(2003)3476

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC