Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh na Moravě

Číslo projektu: 2004/CZ/16/C/PT/002
Místo realizace: Olomoucký kraj
Přesné místo realizace: NUTS II Střední Morava
Koridor: 2, 3
Datum zahájení projektu: 1. srpen 2005
Datum ukončení projektu: 1. říjen 2008
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti 2004 - 2006
Celkové schválené náklady projektu: 136,569,184 €   ( 3,698,000,000 Kč )
Schválený příspěvek EU: 100,148,250 €   ( 3,204,744,000 Kč )
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: Sdružení „Koridor Červenka-Zábřeh“ (pod vedením Skanska ŽS a.s. 60%, dále Subterra a.s. 20% a Leonhard Weiss GmbH & Co. KG 20%)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: IKP Consulting Engineers, s.r.o. a SUDOP Brno a.s.
Supervize: Fram Consult a.s.
Datum schválení projektu: 1. srpen 2005
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Č.j. vydání Rozhodnutí: 2004/CZ/16/C/PT/002

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC